Odbor životního prostředí

Publikováno: 9.1.2017 Autor: admin

Členění dle organizačního řádu:

16.01 - úsek vodoprávního úřadu

16.02 - úsek ochrany přírody a krajiny

16.03 - úsek odpadového hospodářství

16.04 - úsek ochrany zemědělského původního fondu

16.05 - úsek koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek (včetně stanovisek-vyjádření, resp. závazných stanovisek o orgánu-úřadu státní-veřejné správy)

16.06 - úsek ochrany ovzduší

16.07 - úsek rostlinolékařské péče

16.08 - úsek lesního hospodářství

16.09 - úsek myslivosti

16.10 - úsek rybářství

16.11 - úsek ochrany zvířat

16.12 - úsek záchytné kotce

Označení správních orgánů v přenesené působnosti (1,2,3): Městský úřad Rumburk - vodoprávní úřad, Městský úřad Rumburk - orgán ochrany přírody, Městský úřad Rumburk - orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, Městský úřad Rumburk - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Městský úřad Rumburk - orgán ochrany ovzduší, Městský úřad Rumburk - orgán státní správy lesů, Městský úřad Rumburk - orgán státní správy myslivosti., Městský úřad Rumburk - orgán ochrany zvířat.

Zpřístupňování informací dle § 30 ods. 1 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor životního prostředí (OZP)

Ing. Latislav Jiří

Vedoucí odboru
(MU C311)

+420 412 356 289
+420 724 169 633
+420 412 356 326

Bc. Gottwald Tomáš

Odpadové hospodářství, ochrana zvířat
(MU C312)

+420 412 356 287
+420 725 821 688

Hroníková Martina

Záchytné kotce
(MU KAS C)

Jahodová Šárka

Vodoprávní úřad, rostlinolékařská péče
(MU C313)

+420 412 356 333

Janatová Štěpánka

Lesní hospodářství, myslivost
(MU C314)

Koderová Lenka

Koordinovaná a závazná stanoviska
(MU C313)

+420 412 356 296

Matoušková Kateřina

Ochrana ovzduší a zeměděl. fondu, rybářství
(MU C314)

Michalů Iva

Vedoucí zařízení (Záchytné kotce)
(MU KAS C)


+420 725 712 747

Mlejnková Pavla

Ochrana přírody a krajiny, záchytné kotce
(MU C312)

+420 412 356 286
+420 727 867 795

Bc. Páťal Stanislav

Vodoprávní úřad
(MU C313)

Charakteristika a činnost odboru:

Odbor životního prostředí zabezpečuje přenesenou působnost (státní správu) na úseku vodního, odpadového a lesního hospodářství, přenesenou působnost (státní správu) ochrany přírody a krajiny, myslivosti, zemědělského půdního fondu, rybářství, ovzduší, ochrany zvířat a rostlinolékařské péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, resp. pověřeného obecního úřadu či obecního úřadu. Provádí zpracování a koordinační činnost při zpracování koordinovaných stanovisek, resp. koordinovaných závazných stanovisek za dotčený orgán - Městský úřad Rumburk.

V oblasti místní samostatné působnosti (samosprávy) spravuje záchytné kotce pro toulavá, opuštěná a týraná zvířata.

Soubory ke stažení

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

clanky5639/dost_o_stanovisko_vyjadreni,_resp._zavazne_stanovisko_organu_uradu_statni_verejne_spravy.doc79 KBŽádost o stanovisko (vyjádření), resp. závazné stanovisko orgánu (úřadu) státní (veřejné) správyvloženo: 05. 03. 2018, 16:31h

Ovzduší

clanky5639/pris_p6_priloha1_3415.pdf43 KBŽádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojůvloženo: 28. 04. 2017, 10:57h

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO, resp. KOORDINOVANÉ STANOVISKO

clanky5639/zadost_o_vydani_zmenu_nebo_doplneni_koordinovaneho_zavazneho_stanoviska_resp_koordinovaneho_stanoviska_mestskeho_uradu_rumburk.pdf439 KBŽÁDOST O VYDÁNÍ, ZMĚNU NEBO DOPLNĚNÍ KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA, resp. KOORDINOVANÉHO STANOVISKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURKvloženo: 27. 03. 2018, 11:40h

Les

clanky5639/25.pdf101 KBŽádost o vydání loveckého lístkuvloženo: 28. 04. 2017, 10:58h
clanky5639/94.pdf40 KBŽádost o udělení souhlasu ke stavbě nebo zařízení, k jejich změnám nebo odstranění ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesavloženo: 28. 04. 2017, 10:58h
clanky5639/95.pdf48 KBŽádost o udělení souhlasu k odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo omezení užívání pozemků pro plnění funkce lesavloženo: 28. 04. 2017, 10:58h

Odpady

clanky5639/106.pdf41 KBŽádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpadyvloženo: 28. 04. 2017, 11:05h
clanky5639/107.pdf166 KBSkládky odpadů - příloha č.23 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.vloženo: 28. 04. 2017, 11:05h
clanky5639/ozp_zadost_o_stanovisko_odpady.pdf40 KBŽádost o stanovisko (vyjádření) orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářstvívloženo: 28. 04. 2017, 11:05h

Voda

clanky5639/voda_priloha_01_zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami.pdf631 KBŽádost o povolení k nakládání s vodami nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/pris_p6_priloha1_5391.doc952 KBŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍvloženo: 15. 05. 2018, 08:16h
clanky5639/pris_p6_priloha1_5050.pdf215 KBŽádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolenívloženo: 21. 02. 2018, 16:15h
clanky5639/voda_priloha_02_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich.pdf402 KBŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_03___zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod..pdf589 KBŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_04_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich.pdf557 KBŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_05_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych.pdf473 KBŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_06_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_obcanu.pdf449 KBŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_07__zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem.pdf526 KBŽádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_08__zp_zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum.pdf757 KBŽádost o stavební povolení k vodním dílůmvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_09_zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_odberu_podzemnich.pdf412 KBŽádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)vloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_10_zadost_o_povoleni_k_uzivani_vodnich_del.pdf537 KBŽádost o povolení k užívání vodních dělvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_11__zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_zavadne_latky_do_kanalizace.pdf451 KBŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_12_zadost_o_udeleni_souhlasu_17_vodni_zakona.pdf628 KBŽádost o udělení souhlasuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_13_zadost_o_vyjadreni_18_vodniho_zakona.pdf480 KBŽádost o vyjádřenívloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_14_zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.pdf730 KBŽádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního dílavloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_15_oznameni_o_uzivani_stavby_vodniho_dila.pdf615 KBOznámení o užívání stavby vodního dílavloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_16_ohlaseni_15a_vodniho_zakona_a_10.pdf525 KBOhlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úpravvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_17_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti1.pdf525 KBŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběruvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_18_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti.pdf517 KBŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštěnívloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_19_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadni_vody_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti.pdf878 KBŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštěnívloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_20_ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_50eo.pdf776 KBOhlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatelvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_21_zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje.pdf615 KBŽádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_22__zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila.pdf596 KBŽádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_23__zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod.pdf648 KBŽádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_24__zadost_o_stanoveni_podminek_pro_pouziti_zavadnych_latek_nebo_o_povoleni_vyjimky_pri_pouziti_zavadnych_latek.pdf674 KBŽádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_25_zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.pdf688 KBŽádost o schválení manipulačního řádu vodního dílavloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_26_zadost_o_osvedceni_existence_prava_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_z_historicke_studny.pdf34 KBŽádost o osvědčení existence práva k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) z "historické studny"vloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_27_zadost_o_overeni_pasportu_stavby_vodniho_dila_obecne.pdf40 KBŽádost o ověření pasportu stavby vodního díla - obecněvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_28_zadost_o_overeni_pasportu_stavby_vodniho_dila_studny.pdf40 KBŽádost o ověření pasportu stavby vodního díla - studnyvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_29_ohlaseni_odstraneni_stavby_vodniho_dila.pdf38 KBOhlášení odstranění stavby vodního dílavloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_30_oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby_vodniho_dila.pdf39 KBOznámení změny v užívání stavby vodního dílavloženo: 28. 04. 2017, 11:06h

Rybářství

clanky5639/zadost_o_vydani_rl_cz_1.pdf422 KBžádost o vydání rybářského lístku - czvloženo: 28. 04. 2017, 11:15h
clanky5639/zadost_o_vydani_rl_cz.pdf422 KBžádost o vydání rybářského lístku - envloženo: 28. 04. 2017, 11:15h

Příroda a krajina

clanky5639/186.pdf47 KBžádost o udělení souhlasu ke změně krajinného rázuvloženo: 28. 04. 2017, 11:15h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4093.pdf49 KBŽádost o udělení souhlasu k zásahu do významného krajinného prvkuvloženo: 17. 07. 2017, 09:01h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4094.pdf37 KBŽádost o povolení kácení dřevinvloženo: 17. 07. 2017, 08:59h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4102.pdf487 KBoznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů pěstebních (obnova nebo výchovná probírka porostů), při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotníchvloženo: 18. 07. 2017, 09:27h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4160_1.doc49 KBoznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les, jejichž stavem byl ohrožen život či zdraví nebo hrozila-li škoda značného rozsahuvloženo: 08. 08. 2017, 10:12h

Zemědělský půdní fond

clanky5639/1_oznameni_realizace_zameru.pdf427 KBOznámení zahájení realizace záměru, popř. zahájení další etapy záměruvloženo: 28. 04. 2017, 11:17h
clanky5639/2_zadost_o_souhlas_k_odneti_pudy.pdf432 KBŽádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fonduvloženo: 28. 04. 2017, 11:17h
clanky5639/3_zadost_o_rozhodnuti_v_pochybnosti.pdf425 KBŽádost o rozhodnutí v pochybnostivloženo: 28. 04. 2017, 11:17h
clanky5639/zadost_o_vydani_rozhodnuti_odvody.pdf45 KBŽádost o vydání rozohodnutí o odvodechvloženo: 28. 04. 2017, 11:17h

Soubory ke stažení

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

clanky5639/dost_o_stanovisko_vyjadreni,_resp._zavazne_stanovisko_organu_uradu_statni_verejne_spravy.doc79 KBŽádost o stanovisko (vyjádření), resp. závazné stanovisko orgánu (úřadu) státní (veřejné) správyvloženo: 05. 03. 2018, 16:31h

Ovzduší

clanky5639/pris_p6_priloha1_3415.pdf43 KBŽádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojůvloženo: 28. 04. 2017, 10:57h

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO, resp. KOORDINOVANÉ STANOVISKO

clanky5639/zadost_o_vydani_zmenu_nebo_doplneni_koordinovaneho_zavazneho_stanoviska_resp_koordinovaneho_stanoviska_mestskeho_uradu_rumburk.pdf439 KBŽÁDOST O VYDÁNÍ, ZMĚNU NEBO DOPLNĚNÍ KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA, resp. KOORDINOVANÉHO STANOVISKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURKvloženo: 27. 03. 2018, 11:40h

Les

clanky5639/25.pdf101 KBŽádost o vydání loveckého lístkuvloženo: 28. 04. 2017, 10:58h
clanky5639/94.pdf40 KBŽádost o udělení souhlasu ke stavbě nebo zařízení, k jejich změnám nebo odstranění ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesavloženo: 28. 04. 2017, 10:58h
clanky5639/95.pdf48 KBŽádost o udělení souhlasu k odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo omezení užívání pozemků pro plnění funkce lesavloženo: 28. 04. 2017, 10:58h

Odpady

clanky5639/106.pdf41 KBŽádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpadyvloženo: 28. 04. 2017, 11:05h
clanky5639/107.pdf166 KBSkládky odpadů - příloha č.23 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.vloženo: 28. 04. 2017, 11:05h
clanky5639/ozp_zadost_o_stanovisko_odpady.pdf40 KBŽádost o stanovisko (vyjádření) orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářstvívloženo: 28. 04. 2017, 11:05h

Voda

clanky5639/voda_priloha_01_zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami.pdf631 KBŽádost o povolení k nakládání s vodami nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/pris_p6_priloha1_5391.doc952 KBŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍvloženo: 15. 05. 2018, 08:16h
clanky5639/pris_p6_priloha1_5050.pdf215 KBŽádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolenívloženo: 21. 02. 2018, 16:15h
clanky5639/voda_priloha_02_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich.pdf402 KBŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_03___zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod..pdf589 KBŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_04_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich.pdf557 KBŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_05_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych.pdf473 KBŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_06_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_obcanu.pdf449 KBŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_07__zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem.pdf526 KBŽádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_08__zp_zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum.pdf757 KBŽádost o stavební povolení k vodním dílůmvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_09_zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_odberu_podzemnich.pdf412 KBŽádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)vloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_10_zadost_o_povoleni_k_uzivani_vodnich_del.pdf537 KBŽádost o povolení k užívání vodních dělvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_11__zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_zavadne_latky_do_kanalizace.pdf451 KBŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_12_zadost_o_udeleni_souhlasu_17_vodni_zakona.pdf628 KBŽádost o udělení souhlasuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_13_zadost_o_vyjadreni_18_vodniho_zakona.pdf480 KBŽádost o vyjádřenívloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_14_zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.pdf730 KBŽádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního dílavloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_15_oznameni_o_uzivani_stavby_vodniho_dila.pdf615 KBOznámení o užívání stavby vodního dílavloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_16_ohlaseni_15a_vodniho_zakona_a_10.pdf525 KBOhlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úpravvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_17_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti1.pdf525 KBŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběruvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_18_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti.pdf517 KBŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštěnívloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_19_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadni_vody_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti.pdf878 KBŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštěnívloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_20_ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_50eo.pdf776 KBOhlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatelvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_21_zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje.pdf615 KBŽádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_22__zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila.pdf596 KBŽádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_23__zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod.pdf648 KBŽádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_24__zadost_o_stanoveni_podminek_pro_pouziti_zavadnych_latek_nebo_o_povoleni_vyjimky_pri_pouziti_zavadnych_latek.pdf674 KBŽádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnuvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_priloha_25_zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.pdf688 KBŽádost o schválení manipulačního řádu vodního dílavloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_26_zadost_o_osvedceni_existence_prava_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_z_historicke_studny.pdf34 KBŽádost o osvědčení existence práva k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) z "historické studny"vloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_27_zadost_o_overeni_pasportu_stavby_vodniho_dila_obecne.pdf40 KBŽádost o ověření pasportu stavby vodního díla - obecněvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_28_zadost_o_overeni_pasportu_stavby_vodniho_dila_studny.pdf40 KBŽádost o ověření pasportu stavby vodního díla - studnyvloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_29_ohlaseni_odstraneni_stavby_vodniho_dila.pdf38 KBOhlášení odstranění stavby vodního dílavloženo: 28. 04. 2017, 11:06h
clanky5639/voda_30_oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby_vodniho_dila.pdf39 KBOznámení změny v užívání stavby vodního dílavloženo: 28. 04. 2017, 11:06h

Rybářství

clanky5639/zadost_o_vydani_rl_cz_1.pdf422 KBžádost o vydání rybářského lístku - czvloženo: 28. 04. 2017, 11:15h
clanky5639/zadost_o_vydani_rl_cz.pdf422 KBžádost o vydání rybářského lístku - envloženo: 28. 04. 2017, 11:15h

Příroda a krajina

clanky5639/186.pdf47 KBžádost o udělení souhlasu ke změně krajinného rázuvloženo: 28. 04. 2017, 11:15h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4093.pdf49 KBŽádost o udělení souhlasu k zásahu do významného krajinného prvkuvloženo: 17. 07. 2017, 09:01h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4094.pdf37 KBŽádost o povolení kácení dřevinvloženo: 17. 07. 2017, 08:59h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4102.pdf487 KBoznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů pěstebních (obnova nebo výchovná probírka porostů), při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotníchvloženo: 18. 07. 2017, 09:27h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4160_1.doc49 KBoznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les, jejichž stavem byl ohrožen život či zdraví nebo hrozila-li škoda značného rozsahuvloženo: 08. 08. 2017, 10:12h

Zemědělský půdní fond

clanky5639/1_oznameni_realizace_zameru.pdf427 KBOznámení zahájení realizace záměru, popř. zahájení další etapy záměruvloženo: 28. 04. 2017, 11:17h
clanky5639/2_zadost_o_souhlas_k_odneti_pudy.pdf432 KBŽádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fonduvloženo: 28. 04. 2017, 11:17h
clanky5639/3_zadost_o_rozhodnuti_v_pochybnosti.pdf425 KBŽádost o rozhodnutí v pochybnostivloženo: 28. 04. 2017, 11:17h
clanky5639/zadost_o_vydani_rozhodnuti_odvody.pdf45 KBŽádost o vydání rozohodnutí o odvodechvloženo: 28. 04. 2017, 11:17h