E-podatelna

Publikováno: 27.12.2016 Autor: admin

Městský úřad

kontaktní adresa:

Městský úřad Rumburk
tř. 9. května 1366/48
408 01 Rumburk
IČO: 00261602

webové stránky:
www.rumburk.cz

telefon
- podatelna: 412 356 211, 412 356 340


ID datové schránky:
sdrbhgg

e-mail elektronické podatelny:
epodatelna(zavinac)rumburk.cz

Formáty které jsou příjmány do datové schránky:

Kompatibilita souborů akceptovaných podatelnou pro příjem písemností v elektronické formě do datové schránky.
Písemnosti mohou být zasílány ve formátu Microsoft Word *.doc, ve formátu Microsoft Excel *.xls ,ve formátu *.html, ve formátu Rich Text Format *.rtf, prostý text *.txt, ve formátu Adobe Acrobat *.pdf vše v kódové stránce 1250 (MS Windows), grafické formáty podatelna akceptuje ve formátech *.jpg (jpeg) a *.gif.

Vyhláška 194/2009 Sb. příloha č.3

Podatelna pro příjem písemností v elektronické formě.
Město Rumburk zřídilo na základě zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) ve znění pozdějších právních předpisů, nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) a vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, podatelnu pro příjem písemností v elektronické formě s adresou:

e-mail: epodatelna(zavinac)rumburk.cz

Podání v elektronické podobě musí splňovat podmínky dané právními předpisy a musí být podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Písemnosti mohou být zasílány ve formátu Microsoft Word *.doc verze 95 a vyšší, ve formátu Microsoft Excel *.xls verze 95 a vyšší, ve formátu *.html, ve formátu Rich Text Format *.rtf, prostý text *.txt, ve formátu Adobe Acrobat *.pdf vše v kódové stránce 1250 (MS Windows). Grafické formáty podatelna akceptuje ve formátech *.jpg (jpeg) a *.gif.

Písemností v elektronické formě lze zaslat emailem na adresu epodatelna@rumburk.cz nebo přinést osobně na médie CD, DVD nebo falshdisk.