Archiv:

RSS

Základní informace

25.10.2018

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Agentura funguje od roku 2008 a je vládním nástrojem na podporu obcí, které řeší problematiku sociálního vyloučení.

Agentura pro sociální začleňování:

  • pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a  nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy;
  • propojuje přitom místní subjekty (zejména obce a jejich úřady, neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním začleňování spolupracovaly;
  • spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci.

V současné chvíli Agentura spolupracuje s více než 100 obcemi z celé České republiky, mezi které patří i město Rumburk.

Agentura pro sociální začleňování podporuje město Rumburk, aby mohlo plnit svou funkci – zajišťovat či pomáhat zajistit všem obyvatelům města rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí. Podporuje taková opatření, která pomohou v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celého města a všech jejích obyvatel.

Agentura pro sociální začleňování pracuje s následujícím cílovými skupinami:

  1. Nepřímo – obyvatelé sociálně vyloučených lokalit
  2. Přímo – obce (obecní a městské úřady, magistráty); instituce působící na území obce (ostatní úřady, školy, policie, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé); veřejnost.

Více o Agentuře pro sociální začleňování naleznete zde: www.socialni-zaclenovani.cz/o-agenture