Odbor stavební úřad

Publikováno: 18.1.2017 Autor: admin

Charakteristika a činnost odboru:

Zajišťování výkonu státní správy v rozsahu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve správním obvodu katastrálních území

 

Členění odboru:

1/ stavební úřad

2/ vyvlastňovací úřad

3/ státní památková péče

4/ silniční správní úřad, speciální stavební úřad, správní poplatky a pokuty, dopravní koncepce a obslužnost, orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor stavební úřad (OSU)

Bc. Žemlová Lenka

Vedoucí odboru
(MU B74)

+420 412 356 225
+420 606 022 037

Bc. Walter Zbyněk

Obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad
(MU B76)

+420 412 356 226
+420 725 712 716

Jahodová Kateřina , DiS.

Státní památková péče
(MU B72)

+420 412 356 223
+420 727 804 525

Netuková Kateřina

Administrativní pracovnice
(MU B76)

Ing. Novotná Michaela

Obecný stavební úřad
(MU B75)

+420 412 356 230
+420 727 880 615

Ranušová Šárka

Obecný stavební úřad
(MU B75)

+420 412 356 229
+420 727 880 672

Salabová Pavlína

Obecný stavební úřad
(MU B76)

Ing. Turková Nikola

Silniční správní a speciální stavební úřad
(MU B54)

+420 412 356 267
+420 727 809 376

Charakteristika a činnost odboru:

Zajišťování výkonu státní správy v rozsahu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve správním obvodu katastrálních území

 

Členění odboru:

1/ stavební úřad

2/ vyvlastňovací úřad

3/ státní památková péče

4/ silniční správní úřad, speciální stavební úřad, správní poplatky a pokuty, dopravní koncepce a obslužnost, orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Soubory ke stažení

STAVEBNÍ ÚŘAD

clanky5652/ohlaseniodstraneni-20130409.pdf46 KBOhlášení odstraněnívloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/ohlasenistavby-20130409.pdf46 KBOhlášení stavbyvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/oznameniouzivanistavby-20130409.pdf57 KBOznámení o užívání stavbyvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/oznamenistavebnihozameruscertifikatemautorizinspektora-20130409.pdf59 KBOznámení stavebního záměru s certifikátem autoriz. inspektoravloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/oznamenizmenyvuzivanistavby-20130409.pdf41 KBOznámení změny v užívání stavbyvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/prohlaseni_dozora_k_dokoncene_stavbe.pdf22 KBProhlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbouvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/prohlasenikvykonudozorunadprovadenoustavbou-20130409.pdf23 KB Prohlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbouvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/vzdanisepravaodvolani-20130409.pdf21 KBVzdání se práva odvolánívloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadost_o_us.pdf3 MBŽádost o územní souhlasvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadost_o_vydani_rozh_povoleni_zmeny_stavby_pred_dokoncenim.pdf43 KBžádost o vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením (stavební povolení)vloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadost_o_vydani_rozhodnuti_zmene_vyuziti_uzemi.pdf49 KBŽádost o vydání rozhodnutí o změně využití územívloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadostooverenizjednosusenedokumentace-20130409.pdf34 KBŽádost o ověření zjednosušené dokumentacevloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadostopovolenevyjimkyzotpnavystavbu-20130409.pdf37 KBŽádost o povolení výjimky z OTP na výstavbuvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadostopovolenipredcasnehouzivanistavby-20130409.pdf60 KBŽádost o povolení předčasného užívání stavbyvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadostopovolenizmenystavbypredjejimdokoncenim-20130409.pdf43 KBŽádost o povolení změny stavby před jejím dokončenímvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadostoprodlouzenilhutykdokoncenistavbypoprplatnostisp-20130409.pdf30 KBŽádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby, popř. platnosti SPvloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostostavebnipovoleni-20130409.pdf44 KBŽádost o stavební povolení vloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovydanikolaudacnihorozhodnuti-20130409.pdf57 KBŽádost o vydání kolaudačního rozhodnutívloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovydanikolaudacnihosouhlasu-20130409.pdf58 KBŽádost o vydání kolaudačního souhlasu vloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovydanirozhodnutiodelenineboscelovanipozemku-20130409.pdf43 KBŽádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků vloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovydanirozhodnutioochrannempasmu-20130409.pdf40 KBŽádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmuvloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovydanirozhodnutioumistenistavby-20130409.pdf50 KBŽádost o vydání rozhodnutí o umístění stavbyvloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovydanirozhodnutiozmenevlivuuzivanistavbynauzemi-20130409.pdf57 KBŽádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na územívloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovydanispolecnehouzemnihorozhodnutiastavebnehopovoleni-20130409.pdf49 KBŽádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolenívloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovyjadrenisouhlasdle§15sz-20130409.pdf32 KBŽádost o vyjádření-souhlas dle § 15 SZvloženo: 12. 02. 2017, 19:16h

STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE

clanky5652/zadostovydanizavaznehostanoviskakobnovekulturnipamatky-20110929.pdf33 KBŽádost o vydání stanoviska k obnovení kulturní památkyvloženo: 05. 06. 2017, 15:58h
clanky5652/zadostovyjadrenikestavebnicinnostivokolipamatkovechranenychobjektu-20110929.pdf33 KBŽádost o vyjádření ke stavební činnosti v okolí o památkově chráněných objektůvloženo: 05. 06. 2017, 15:58h
clanky5652/zadostozavaznestanoviskokestavebnicinnostivevyhlasenepamatkovezone-20110929.pdf.pdf32 KBŽádost o závazné stanovisko ke stavební činnosti ve vyhlášené památkové zóněvloženo: 05. 06. 2017, 15:58h

Soubory ke stažení

STAVEBNÍ ÚŘAD

clanky5652/ohlaseniodstraneni-20130409.pdf46 KBOhlášení odstraněnívloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/ohlasenistavby-20130409.pdf46 KBOhlášení stavbyvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/oznameniouzivanistavby-20130409.pdf57 KBOznámení o užívání stavbyvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/oznamenistavebnihozameruscertifikatemautorizinspektora-20130409.pdf59 KBOznámení stavebního záměru s certifikátem autoriz. inspektoravloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/oznamenizmenyvuzivanistavby-20130409.pdf41 KBOznámení změny v užívání stavbyvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/prohlaseni_dozora_k_dokoncene_stavbe.pdf22 KBProhlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbouvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/prohlasenikvykonudozorunadprovadenoustavbou-20130409.pdf23 KB Prohlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbouvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/vzdanisepravaodvolani-20130409.pdf21 KBVzdání se práva odvolánívloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadost_o_us.pdf3 MBŽádost o územní souhlasvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadost_o_vydani_rozh_povoleni_zmeny_stavby_pred_dokoncenim.pdf43 KBžádost o vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením (stavební povolení)vloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadost_o_vydani_rozhodnuti_zmene_vyuziti_uzemi.pdf49 KBŽádost o vydání rozhodnutí o změně využití územívloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadostooverenizjednosusenedokumentace-20130409.pdf34 KBŽádost o ověření zjednosušené dokumentacevloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadostopovolenevyjimkyzotpnavystavbu-20130409.pdf37 KBŽádost o povolení výjimky z OTP na výstavbuvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadostopovolenipredcasnehouzivanistavby-20130409.pdf60 KBŽádost o povolení předčasného užívání stavbyvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadostopovolenizmenystavbypredjejimdokoncenim-20130409.pdf43 KBŽádost o povolení změny stavby před jejím dokončenímvloženo: 12. 02. 2017, 19:15h
clanky5652/zadostoprodlouzenilhutykdokoncenistavbypoprplatnostisp-20130409.pdf30 KBŽádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby, popř. platnosti SPvloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostostavebnipovoleni-20130409.pdf44 KBŽádost o stavební povolení vloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovydanikolaudacnihorozhodnuti-20130409.pdf57 KBŽádost o vydání kolaudačního rozhodnutívloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovydanikolaudacnihosouhlasu-20130409.pdf58 KBŽádost o vydání kolaudačního souhlasu vloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovydanirozhodnutiodelenineboscelovanipozemku-20130409.pdf43 KBŽádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků vloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovydanirozhodnutioochrannempasmu-20130409.pdf40 KBŽádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmuvloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovydanirozhodnutioumistenistavby-20130409.pdf50 KBŽádost o vydání rozhodnutí o umístění stavbyvloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovydanirozhodnutiozmenevlivuuzivanistavbynauzemi-20130409.pdf57 KBŽádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na územívloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovydanispolecnehouzemnihorozhodnutiastavebnehopovoleni-20130409.pdf49 KBŽádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolenívloženo: 12. 02. 2017, 19:16h
clanky5652/zadostovyjadrenisouhlasdle§15sz-20130409.pdf32 KBŽádost o vyjádření-souhlas dle § 15 SZvloženo: 12. 02. 2017, 19:16h

STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE

clanky5652/zadostovydanizavaznehostanoviskakobnovekulturnipamatky-20110929.pdf33 KBŽádost o vydání stanoviska k obnovení kulturní památkyvloženo: 05. 06. 2017, 15:58h
clanky5652/zadostovyjadrenikestavebnicinnostivokolipamatkovechranenychobjektu-20110929.pdf33 KBŽádost o vyjádření ke stavební činnosti v okolí o památkově chráněných objektůvloženo: 05. 06. 2017, 15:58h
clanky5652/zadostozavaznestanoviskokestavebnicinnostivevyhlasenepamatkovezone-20110929.pdf.pdf32 KBŽádost o závazné stanovisko ke stavební činnosti ve vyhlášené památkové zóněvloženo: 05. 06. 2017, 15:58h