Odbor stavební úřad

Publikováno: 18.1.2017 Autor: admin

Charakteristika a činnost odboru:

Zajišťování výkonu státní správy v rozsahu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve správním obvodu katastrálních území

 

Členění odboru:

1/ stavební úřad

2/ vyvlastňovací úřad

3/ státní památková péče

4/ silniční správní úřad, speciální stavební úřad, správní poplatky a pokuty, dopravní koncepce a obslužnost, orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor stavební úřad (OSU)

Jahodová Kateřina , DiS.

Státní památková péče
(MU B72)

+420 412 356 223
+420 773 453 399

Netuková Kateřina

Administrativní pracovnice
(MU B76)

Ing. Novotná Michaela

Obecný stavební úřad
(MU B75)

+420 412 356 230
+420 602 857 660

Ranušová Šárka

Obecný stavební úřad
(MU B75)

+420 412 356 229
+420 727 880 672

Salabová Pavlína

Obecný stavební úřad
(MU B76)

+420 412 356 227
+420 607 025 395

Ševčíková Markéta

Obecný stavební úřad
(MU B76)

+420 412 356 224
+420 607 026 168

Ing. Turková Nikola

Silniční správní a speciální stavební úřad
(MU B54)

+420 412 356 267
+420 727 809 376

Bc. Walter Zbyněk

Obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad
(MU B72)

+420 412 356 226
+420 725 712 716

Mgr. Žemlová Lenka

Vedoucí odboru
(MU B74)

+420 412 356 225
+420 606 022 037

Členění odboru:

1/ stavební úřad

2/ vyvlastňovací úřad

3/ státní památková péče

4/ silniční správní úřad, speciální stavební úřad, správní poplatky a pokuty, dopravní koncepce a obslužnost, orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


Složení odboru:

Mgr. Lenka Žemlová - vedoucí odboru

Bc. Zbyněk Walter  -  zástupce vedoucího odboru

Oprávněné úřední osoby:

Šárka Ranušová – stavební úřad

Pavlína Salabová – stavební úřad

Ing. Michaela Novotná – stavební úřad

Kateřina Jahodová DiS. – státní památková péče

Ing. Nikola Turková - silniční správní úřad, speciální stavební úřad, správní poplatky a pokuty, dopravní koncepce a obslužnost, orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Administrativní pracovnice:

Kateřina Netuková – stavební úřad

Markéta Ševčíková - stavební úřad

 

1/ stavební úřad

Oprávněné úřední osoby:

Mgr. Lenka Žemlová – vedoucí

Bc. Zbyněk Walter – zástupce vedoucího

Šárka Ranušová

Pavlína Salabová

Ing. Michaela Novotná

 

Kontakt:

tel.: 412 356 228

fax.: 412 356 353

e-mail: katerina.netukova@rumburk.cz

 

Specifikace výkonu oprávněné úřední osoby stavebního úřadu:

Zajišťování výkonu státní správy v rozsahu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve správním obvodu katastrálních území Rumburk, Horní Jindřichov, Dolní Křečany, Jiříkov, Filipov u Jiříkova, Staré Křečany, Brtníky, Panský, Kopec, Krásná Lípa, Zahrady, Vlčí Hora, Kyjov u Krásné Lípy, Krásný Buk, Doubice, ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY A DOUBICE.

Jedná se o činnosti stavebního úřadu, které jsou uvedeny v příloze č. I oddíl 17.01.  Organizačního řádu Městského úřadu na webových stránkách v části Městský úřad.

 

2/ vyvlastňovací úřad

Oprávněné úřední osoby:

Mgr. Lenka Žemlová – vedoucí

Bc. Zbyněk Walter – zástupce vedoucího

 

Specifikace výkonu oprávněné úřední osoby vyvlastňovacího úřadu:

Zajišťování výkonu státní správy přenesené působnosti v rozsahu zákona o vyvlastnění č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění) ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY, DOUBICE, ŠLUKNOV, DOLNÍ POUSTEVNA, LIPOVÁ, LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV.

Jedná se o činnosti vyvlastňovacího úřadu, které jsou uvedeny v příloze č. I oddíl 17.02.  Organizačního řádu Městského úřadu na webových stránkách v části Městský úřad.

 

3/ státní památková péče

Oprávněná úřední osoba:

Kateřina Jahodová DiS.

Kontakt:

tel.: 412 356 223

fax.: 412 356 273

e-mail: katerina.jahodova@rumburk.cz

 

Specifikace výkonu oprávněné úřední osoby státní památkové péče:

Zajišťování výkonu státní správy na úseku státní památkové péče ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY, DOUBICE, ŠLUKNOV, DOLNÍ POUSTEVNA, LIPOVÁ, LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV.

Jedná se o činnosti na úseku státní památkové péče, které jsou uvedeny v příloze č. I oddíl 17.03. Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

 

4/ silniční správní úřad, speciální stavební úřad, správní poplatky a pokuty, dopravní koncepce a obslužnost, orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy dopravního značení 

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Nikola Turková

Kontakt:

tel.: 412 356 267

fax.: 412 356 273

e-mail: nikola.turkova@rumburk.cz

 

Specifikace výkonu oprávněné úřední osoby silničního správního úřadu, speciálního stavební úřadu, správních poplatků a pokut, dopravní koncepce a obslužnosti, orgánu státní správy ve věcech místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

1)     Úsek silniční správní úřad – místní komunikace a silnice II. a III. třídy

Zajišťování přenesené působnosti na úseku silničního správního úřadu místních komunikací na území města RUMBURK a státní správy na úseku silničního správního úřadu na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací v přenesené působnosti ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY, DOUBICE, ŠLUKNOV, DOLNÍ POUSTEVNA, LIPOVÁ, LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV.

Jedná se o činnosti na úseku silničního správního úřadu, které jsou uvedeny v příloze č. I oddíl 17.04. Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

 

2)     Úsek speciální stavební úřad

Zajišťování výkonu státní správy na úseku speciálního stavebního úřadu v rozšířené působnosti ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY, DOUBICE, ŠLUKNOV, DOLNÍ POUSTEVNA, LIPOVÁ, LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV.

Jedná se o činnosti na úseku speciálního stavebního úřadu, které jsou uvedeny v příloze č. I oddíl 17.05. Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

 

3)     Úsek správních poplatků a pokut

Zajišťuje zejména:

Vyměřování správních poplatků výkonu státní správy dle zákona o správních poplatcích v návaznosti na agendu úseku silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY, DOUBICE, ŠLUKNOV, DOLNÍ POUSTEVNA, LIPOVÁ, LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV.

Ukládání pokut v souladu s § 42 a přestupky a § 42b správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o činnosti na úseku správních poplatků a pokut, které jsou uvedeny v příloze č. I oddíl 17.06. Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

 

4)     Úsek dopravní koncepce a obslužnosti

Zajišťování výkonu státní správy na úseku dopravní koncepce a obslužnosti ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY, DOUBICE, ŠLUKNOV, DOLNÍ POUSTEVNA, LIPOVÁ, LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV.

Jedná se o činnosti na úseku dopravní koncepce a obslužnosti, které jsou uvedeny v příloze č. I oddíl 17.07. Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

 

5)     Úsek státní správa ve věcech místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Zjišťování výkonu státní správyna úseku stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozšířené působnosti ve správním obvodu obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY, DOUBICE, ŠLUKNOV, DOLNÍ POUSTEVNA, LIPOVÁ, LOBENDAVA, MIKULÁŠOVICE, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV.

 

Soubory ke stažení

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

clanky5652/ohlaseni_stavby.pdf46 KBOhlášení stavbyvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/prohlaseni_dozora_k_dokoncene_stavbe1.pdf22 KBProhlášení dozoru k kokončené stavběvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/vzdani_se_prava_odvolani.pdf21 KBVzdání se práva odvolánívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.pdf58 KBŽádost o vydání kolaudačního souhlasuvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/pris_p6_priloha1_9375.pdf141 KBŽádost o povolení změny stavby před jejím dokončenímvloženo: 11. 02. 2021, 09:58h
clanky5652/zadost_o_povoleni_predcasneho_uzivani_stavby.pdf60 KBŽádost o povolení předčasného užívání stavebvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_prodlouzeni_lhuty_k_dokonceni_stavby_popr_platnost_stavebniho_povoleni.pdf30 KBŽádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby popř. platnosti stavebního povolenívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_stavebni_povoleni.pdf44 KBŽádost o stavební povolenívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_vydani_kolaudacniho_rozhodnuti.pdf57 KBŽádost o vydání kolaudačního rozhodnutívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_vydani_rozhodnuti_povoleni_zmeny_stavby_pred_dokoncenim.pdf43 KBŽádost o vydání rozhodnutí povolení změny stavby před dokončenímvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h

STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE

clanky5652/dost_kulturnich_pamatek.pdf405 KBžádost o závazné stanovisko k obnově (opravě) kulturní památkyvloženo: 17. 02. 2020, 10:50h
clanky5652/zadostovyjadrenikestavebnicinnostivokolipamatkovechranenychobjektu-20110929.pdf33 KBŽádost o vyjádření ke stavební činnosti v okolí o památkově chráněných objektůvloženo: 05. 06. 2017, 15:58h
clanky5652/pris_p6_priloha2_8081.pdf404 KBžádost o závazné stanovisko k činnosti ve vyhlášené památkové zóněvloženo: 17. 02. 2020, 10:40h

STAVEBNÍ ÚŘAD

clanky5652/ohlaseni_dokonceni_stavby.pdf378 KBOhlášení dokončení stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/ohlaseni_odstraneni.pdf1 MBOhlášení odstraněnívloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/ohlaseni_stavby1.pdf1 MBOhlášení stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/oznameni_stavebniho_zameru_s_certifikatem_autorizovaneho_inspektora.pdf1 MBOznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektoravloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/oznameni_zameru.pdf1 MBOznámení záměruvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf1 MBOznámení změny v užívání stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/prohlaseni_k_vykonu_dozoru_nad_provadenou_stavbou.pdf181 KBProhlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbouvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/prohlaseni_k_vykonu_dozoru_nad_provadenou_stavbou_1.pdf186 KBProhlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbou_1vloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/spolecne_oznameni_zameru.pdf1 MBSpolečné oznámení záměruvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/pasport_stavby.pdf272 KBŽÁDOST O OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE (PASPORT STAVBY) vloženo: 03. 12. 2018, 11:19h
clanky5652/dost_o_povoleni_predcasneho_uzivani_stavby.pdf1 MBŽádost o povolení předčasného užívání stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/zadost_o_povoleni_vyjimky_z_tech_pozadavku_na_vystavbu_a_na_vyuzivani_uzemi.pdf786 KBŽádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu nebo požadavků na využívání územívloženo: 14. 01. 2019, 09:31h
clanky5652/pris_p6_priloha1_9375_1.pdf141 KBŽádosti o povolení změny stavby před jejím dokončenímvloženo: 17. 02. 2021, 15:14h
clanky5652/dost_o_prodlouzeni_lhuty_k_dokonceni_stavby,_popr._platnosti_sp.pdf457 KBŽádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby, popř. platnosti SPvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_prideleni_cisla_popisneho,_evidencniho.pdf273 KBŽádost o přidělení čísla popisného, evidenčníhovloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_stavebni_povoleni.pdf1 MBŽádost o stavební povolení.pdfvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_uzemne_planovaci_informaci.pdf705 KBŽádost o územně plánovací informacivloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_kolaudacniho_rozhodnuti.pdf988 KBŽádost o vydání kolaudačního rozhodnutívloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.pdf1 MBŽádost o vydání kolaudačního souhlasuvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_deleni_nebo_scelovani_pozemku.pdf1 MBŽádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemkůvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_ochrannem_pasmu.pdf973 KBŽádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmuvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_umisteni_stavby.pdf2 MBŽádost o vydání rozhodnutí o umístění stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vlivu_uzivani_stavby_na_uzemi.pdf1 MBŽádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdfvloženo: 14. 05. 2018, 11:17h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vyuziti_uzemi.pdf1 MBŽádost o vydání rozhodnutí o změně využití územívloženo: 14. 05. 2018, 11:17h
clanky5652/dost_o_vydani_spolecneho_povoleni.pdf2 MBŽádost o vydání společného povolenívloženo: 14. 05. 2018, 11:17h
clanky5652/dost_o_vyjadreni,souhlas_dle_§15_sz.pdf516 KBŽádost o vyjádření,souhlas dle §15 SZvloženo: 14. 05. 2018, 11:17h

Silniční správní úřad

clanky5652/dost_k_ulozeni_siti_rumburk.pdf193 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - umístění inženýrských sítí v silničním pozemku místních komunikací v obci Rumburkvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_k_ulozeni_siti_silnice.pdf193 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - umístění inženýrských sítí v silničním pozemku silnice II a III třídyvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_komunikacni_pripojeni_rumburk.pdf370 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici, místní komunikaci, nebo o úpravě či zrušení takového připojenívloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_komunikacni_pripojeni_silnice.pdf370 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici, místní komunikaci, nebo o úpravě či zrušení takového připojenívloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_osvedceni_komunikace.pdf510 KBŽádost o vydání osvědčení o existenci/neexistenci komunikacevloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_stanoveni_trvale_prechodne_upravy_prov.dz.pdf249 KBŽádost o stanovení trvalé *) / přechodné *) úpravy provozu dopravním značenímvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_uzavirku_mistni_komunikace.pdf196 KBŽádost o uzavírku a objížďku – místní komunikace na území Města Rumburkvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_uzavirku_silnice.pdf197 KBŽádost o uzavírku a objížďku – silnice II. a III. třídyvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_vyhrazene_parkovaci_misto.pdf191 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - - zřízení vyhrazeného parkovánívloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_vyjimecne_uziti_pk_pracovnimi_stroji.pdf535 KBŽÁDOST o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - výjimečné užití pozemní komunikace samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisuvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_zvlastni_uzivani_akce.pdf188 KBŽádost o zvláštní užívání veřejného prostranství - mítinky, koncerty, trhy apod. místní komunikace na území města Rumburkvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_zvlastni_uzivani_pk.pdf199 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - - užití pozemní komunikace a silničního pomocného pozemkuvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
Archiv:

Soubory ke stažení

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

clanky5652/ohlaseni_stavby.pdf46 KBOhlášení stavbyvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/prohlaseni_dozora_k_dokoncene_stavbe1.pdf22 KBProhlášení dozoru k kokončené stavběvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/vzdani_se_prava_odvolani.pdf21 KBVzdání se práva odvolánívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.pdf58 KBŽádost o vydání kolaudačního souhlasuvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/pris_p6_priloha1_9375.pdf141 KBŽádost o povolení změny stavby před jejím dokončenímvloženo: 11. 02. 2021, 09:58h
clanky5652/zadost_o_povoleni_predcasneho_uzivani_stavby.pdf60 KBŽádost o povolení předčasného užívání stavebvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_prodlouzeni_lhuty_k_dokonceni_stavby_popr_platnost_stavebniho_povoleni.pdf30 KBŽádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby popř. platnosti stavebního povolenívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_stavebni_povoleni.pdf44 KBŽádost o stavební povolenívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_vydani_kolaudacniho_rozhodnuti.pdf57 KBŽádost o vydání kolaudačního rozhodnutívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_vydani_rozhodnuti_povoleni_zmeny_stavby_pred_dokoncenim.pdf43 KBŽádost o vydání rozhodnutí povolení změny stavby před dokončenímvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h

STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE

clanky5652/dost_kulturnich_pamatek.pdf405 KBžádost o závazné stanovisko k obnově (opravě) kulturní památkyvloženo: 17. 02. 2020, 10:50h
clanky5652/zadostovyjadrenikestavebnicinnostivokolipamatkovechranenychobjektu-20110929.pdf33 KBŽádost o vyjádření ke stavební činnosti v okolí o památkově chráněných objektůvloženo: 05. 06. 2017, 15:58h
clanky5652/pris_p6_priloha2_8081.pdf404 KBžádost o závazné stanovisko k činnosti ve vyhlášené památkové zóněvloženo: 17. 02. 2020, 10:40h

STAVEBNÍ ÚŘAD

clanky5652/ohlaseni_dokonceni_stavby.pdf378 KBOhlášení dokončení stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/ohlaseni_odstraneni.pdf1 MBOhlášení odstraněnívloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/ohlaseni_stavby1.pdf1 MBOhlášení stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/oznameni_stavebniho_zameru_s_certifikatem_autorizovaneho_inspektora.pdf1 MBOznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektoravloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/oznameni_zameru.pdf1 MBOznámení záměruvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf1 MBOznámení změny v užívání stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/prohlaseni_k_vykonu_dozoru_nad_provadenou_stavbou.pdf181 KBProhlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbouvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/prohlaseni_k_vykonu_dozoru_nad_provadenou_stavbou_1.pdf186 KBProhlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbou_1vloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/spolecne_oznameni_zameru.pdf1 MBSpolečné oznámení záměruvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/pasport_stavby.pdf272 KBŽÁDOST O OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE (PASPORT STAVBY) vloženo: 03. 12. 2018, 11:19h
clanky5652/dost_o_povoleni_predcasneho_uzivani_stavby.pdf1 MBŽádost o povolení předčasného užívání stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/zadost_o_povoleni_vyjimky_z_tech_pozadavku_na_vystavbu_a_na_vyuzivani_uzemi.pdf786 KBŽádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu nebo požadavků na využívání územívloženo: 14. 01. 2019, 09:31h
clanky5652/pris_p6_priloha1_9375_1.pdf141 KBŽádosti o povolení změny stavby před jejím dokončenímvloženo: 17. 02. 2021, 15:14h
clanky5652/dost_o_prodlouzeni_lhuty_k_dokonceni_stavby,_popr._platnosti_sp.pdf457 KBŽádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby, popř. platnosti SPvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_prideleni_cisla_popisneho,_evidencniho.pdf273 KBŽádost o přidělení čísla popisného, evidenčníhovloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_stavebni_povoleni.pdf1 MBŽádost o stavební povolení.pdfvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_uzemne_planovaci_informaci.pdf705 KBŽádost o územně plánovací informacivloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_kolaudacniho_rozhodnuti.pdf988 KBŽádost o vydání kolaudačního rozhodnutívloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.pdf1 MBŽádost o vydání kolaudačního souhlasuvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_deleni_nebo_scelovani_pozemku.pdf1 MBŽádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemkůvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_ochrannem_pasmu.pdf973 KBŽádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmuvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_umisteni_stavby.pdf2 MBŽádost o vydání rozhodnutí o umístění stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vlivu_uzivani_stavby_na_uzemi.pdf1 MBŽádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdfvloženo: 14. 05. 2018, 11:17h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vyuziti_uzemi.pdf1 MBŽádost o vydání rozhodnutí o změně využití územívloženo: 14. 05. 2018, 11:17h
clanky5652/dost_o_vydani_spolecneho_povoleni.pdf2 MBŽádost o vydání společného povolenívloženo: 14. 05. 2018, 11:17h
clanky5652/dost_o_vyjadreni,souhlas_dle_§15_sz.pdf516 KBŽádost o vyjádření,souhlas dle §15 SZvloženo: 14. 05. 2018, 11:17h

Silniční správní úřad

clanky5652/dost_k_ulozeni_siti_rumburk.pdf193 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - umístění inženýrských sítí v silničním pozemku místních komunikací v obci Rumburkvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_k_ulozeni_siti_silnice.pdf193 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - umístění inženýrských sítí v silničním pozemku silnice II a III třídyvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_komunikacni_pripojeni_rumburk.pdf370 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici, místní komunikaci, nebo o úpravě či zrušení takového připojenívloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_komunikacni_pripojeni_silnice.pdf370 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici, místní komunikaci, nebo o úpravě či zrušení takového připojenívloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_osvedceni_komunikace.pdf510 KBŽádost o vydání osvědčení o existenci/neexistenci komunikacevloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_stanoveni_trvale_prechodne_upravy_prov.dz.pdf249 KBŽádost o stanovení trvalé *) / přechodné *) úpravy provozu dopravním značenímvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_uzavirku_mistni_komunikace.pdf196 KBŽádost o uzavírku a objížďku – místní komunikace na území Města Rumburkvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_uzavirku_silnice.pdf197 KBŽádost o uzavírku a objížďku – silnice II. a III. třídyvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_vyhrazene_parkovaci_misto.pdf191 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - - zřízení vyhrazeného parkovánívloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_vyjimecne_uziti_pk_pracovnimi_stroji.pdf535 KBŽÁDOST o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - výjimečné užití pozemní komunikace samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisuvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_zvlastni_uzivani_akce.pdf188 KBŽádost o zvláštní užívání veřejného prostranství - mítinky, koncerty, trhy apod. místní komunikace na území města Rumburkvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_zvlastni_uzivani_pk.pdf199 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - - užití pozemní komunikace a silničního pomocného pozemkuvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h