Archiv:

RSS
Památky

Památky

31.1.2017 více zde

Podoba města se v historii vícekrát zásadním způsobem měnila. Původně kvůli častým požárům, ve 2. polovině 20. století díky požadavkům modernizace, jež přinesl poválečný vývoj. Rumburk je návštěvnicky atraktivním městem, které potěší laika i odborníka. Ve městě se nalézají významné památky lidové architektury - podstávkové domy, typické pro region nejsevernějších Čech. Nalezneme tu i jedinečné stavby moderní předválečné architektury, jakými je bývalá kavárna Café Henke (Tř. 9. května 4) Emila Röslera postavená ve stylu art deco a expresionistická budova bývalé Německé agrární a průmyslové banky (Tř. 9. května 852/30) od pražského architekta Fritze Lehmanna. Město je spojováno především s barokní loretánskou kaplí Panny Marie s nepřehlédnutelnou sochařskou výzdobou od Franze Bienerta. Kromě věřících a poutníků je Loreta vyhledávána milovníky architektury a historie. Díky široké nabídce doprovodných výstav a akcí v ambitech Lorety je celoročně vyhledávaným cílem pravidelných prohlídek s průvodcem.

Pro turistu přijíždějícího z jiných míst České republiky jsou velkým překvapením udržované budovy z doby, kdy se Rumburk těšil největší slávě a byl nazýván Malá Paříž severu. Továrnické vily z konce 19. a začátku 20. století dnes slouží převážně jako budovy veřejné, např. mateřské školy, sídla lékaře a úřadů. Lichotivou přezdívku si Rumburk tehdy nezískal jen díky bouřlivému stavebnímu rozkvětu, ve městě se navíc nacházelo více než 60 rodinných hostinců, kaváren a vináren. Na přelomu 19. a 20. století náležel celý region ke třem nejlidnatějším a nejprůmyslovějším v rámci Rakouska - Uherska.

Tvář města se nejvíce změnila zásahy modernizace v 60. a 70. letech 20. století. Nezanedbatelně se změnila uliční síť, Rumburk ztratil řadu logických propojení, místa navzájem nesouvisející byla naopak spojena. Některé vycházkové trasy pak přestaly sloužit svému účelu, což se dotklo přístupové cesty ke kostelíku na Strážném vrchu s vyhledávanou křížovou cestou, či původního přístupu na vyhlídkovou Augustovu věž na Dymníku.

Tvář města se stále vyvíjí. Některé z památek a pozoruhodných staveb ještě čekají na renovaci. Díky všeobecnému zájmu si však Rumburk uchovává status města s udržovaným kulturním dědictvím.

Loretánská kaple s ambity

Loretánská kaple s ambity

1.2.2017 více zde

Celoročně přístupná barokní sakrální památka Loreta Rumburk nabízí komentované prohlídky, výstavy, koncerty či večerní prohlídky při svíčkách. Ve vstupní budově se nachází Expozice církevního umění Šluknovska. Památka je jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra, která spojuje duchovní dominanty severních Čech, Horní Lužice a Dolního Slezska.

Kapucínský klášter u sv. Vavřince

Kapucínský klášter u sv. Vavřince

1.2.2017 více zde

Prohlídka klášterního kostela sv. Vavřince je součástí prohlídkového okruhu v barokní památce Loreta Rumburk. Kostel je přístupný celoročně v otevírací době Lorety. V kostele se pořádají koncerty a příležitostné bohoslužby. Každoročně, od zahájení adventu až do 2. 2. je v něm k vidění původní klášterní betlém (1922). Svou plochou představuje největší betlém Šluknovska. Historii kapucínského kláštera v Rumburku (1683-1950) připomíná stálá výstava v ambitu Lorety Rumburk.

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

1.2.2017 více zde

Původní dřevěný kostel byl vystavěn na konci 12. nebo počátkem 13. století, nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1352. Náležel k žitavskému děkanátu. Stavba byla několikrát vážně poničena požáry (1515, 1624 a 1744).

Kamenný most v Rumburku Pražská ul.

Kamenný most v Rumburku Pražská ul.

1.2.2017 více zde

Barokní kamenný most přes řeku Mandavu se třemi mostními oblouky byl náročně rekonstruován v letech 2006-2007. Původní „městský královský most" byl osazen pískovcovými polychromovanými sochami sv. Jana Nepomuckého (z roku 1759) a sv. Šebestiána. Šebestián byl nákladním vozem shozen na sklonku 70. let 20. století do řeky, proto byly sochy následně demontovány. Na nově opravený most byly osazeny až po restaurování. Oprava mostu získala čestné uznání v celostátní soutěži Dopravní stavba roku 2006.