Odbor majetkový

Publikováno: 3.1.2017 Autor: admin

Členění odboru dle organizačního řádu:

14.01 - úsek majetkoprávní

14.02 - úsek agenda nemovitého majetku města

14.03 - úsek správy bytového a nebytového fondu města

14.04 - úsek smluvních vztahů a účtování

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor majetkový (OM)

Jindrová Jana

Pověřená vedením odboru
(MU A35)

+420 412 356 261
+420 725 712 745

Erbanová Jana

Administrativa bytů a nebytových prostor
(MU A37)

+420 412 356 271

Bc. Koštrnová Kateřina

Prodej a nájem pozemků, zřizování VB
(MU A39)

Makovička Radek

Technické zabezpeč. bytů a nebyt. prostor
(MU A37)

+420 412 356 262
+420 725 712 731

Pinkasová Lucie , DiS.

Prodej a nájem pozemků, zřizování VB
(MU A39)

+420 412 356 270
+420 727 867 975

Vachtová Zlatuše

Žádosti o kácení a prořez dřevin
(MU A39)

Ostatní:

Účet pro úhrady nájemného z pozemků, z bytů, z nebytových prostor a prostorů sloužících podnikání i úhrady prodejních cen pozemků a objektů je zřízen u Komerční banky a. s., pobočka Rumburk - číslo účtu 78-5141780277/0100. Nájemné z pozemků a prodejní ceny pozemků a objektů lze hradit v pokladně Městského úřadu Rumburk. Nájemné z bytů a nebytových prostor či prostorů sloužících podnikání a zálohy na služby lze hradit v pokladně odboru majetkového MěÚ Rumburk.

Charakteristika a činnost odboru:

 • Odbor majetkový zabezpečuje  činnosti spojené s nakládáním s nemovitým majetkem města - samostatná působnost
 • vede evidenci nemovitého majetku města (pozemky, objekty)
 • provádí úkony spojené s pohybem majetku města - návrhy pro rozhodování v orgánech města: prodeje domů a pozemků, pronájmy bytů, nebytových prostor a pozemků, věcná břemena, nabývání a směny pozemků, restituční nároky, historický majetek
 • realizuje majetkoprávní úkony - sepisuje kupní a nájemní smlouvy, řeší neuspořádané majetkoprávní vztahy, zajišťuje podklady pro zápis do katastru nemovitostí
 • zajišťuje péči a údržbu pozemků ve vlastnictví města vyjma pozemků „veřejného prostranství“
 • byty: žádosti o byt, přechody nájmu bytů
 • nebytové prostory: žádosti o nájem nebytových prostor a prostorů sloužících podnikání, uzavírání nájemních smluv
 • prodej domů: žádosti o koupi domů dle zveřejnění, kupní smlouvy
 • správa bytů: styk s nájemci bytů, nájemní smlouvy, předávání a přebírání bytů, vybírání nájemného a záloh na služby, vyúčtování, zajišťování   běžných oprav a údržby dle rozpočtu města
 • správa nebytových prostor: vybírání nájemného a záloh na služby, vyúčtování, zajišťování běžných oprav a údržby dle rozpočtu města, předávání a přebírání nebytových prostor a prostorů sloužících podnikání
 • vymáhání nedoplatků

Soubory ke stažení

Prodej pozemků průmyslová zóna

clanky5635/formular_a_majetek.pdf467 KBa) Formulář prohlášení zájemce – fyzické osobyvloženo: 24. 10. 2017, 09:06h

Prodej pozemků průmyslová zóna

clanky5635/formular_b_majetek.pdf476 KBb) Formulář prohlášení zájemce – právnické osobyvloženo: 24. 10. 2017, 09:06h

1. Pozemek p.p.č. 790, p.p.č. 798/1 v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita Větrná

clanky5635/pris_p6_priloha1_678.pdf55 KBformulář prohlášení zájemce - fyzická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

< zpět 1. Pozemek p.p.č. 790, p.p.č. 798/1 v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita Větrná

clanky5635/pris_p6_priloha2_678.pdf73 KBformulář prohlášení zájemce - právnická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

2. Pozemek p.p.č. 621, p.p.č. 1309, p.p.č. 1310/1, p.p.č. 1310/3 v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita Skalní

clanky5635/pris_p6_priloha1_679.pdf84 KBformulář prohlášení zájemce - fyzická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

2. Pozemek p.p.č. 621, p.p.č. 1309, p.p.č. 1310/1, p.p.č. 1310/3 v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita Skalní

clanky5635/pris_p6_priloha2_679.pdf113 KBformulář prohlášení zájemce - právnická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

3. Pozemek p.p.č. 2950/1 k.ú. Rumburk, lokalita Stepní

clanky5635/pris_p6_priloha1_780.pdf42 KBformulář prohlášení zájemce - fyzická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

3. Pozemek p.p.č. 2950/1 k.ú. Rumburk, lokalita Stepní

clanky5635/pris_p6_priloha2_780.pdf62 KBformulář prohlášení zájemce - právnická osoba vloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

4. Pozemek p.č. 561/1 v k.ú. Dolní Křečany, lokalita Šluknovská

clanky5635/pris_p6_priloha1_792.pdf44 KBformulář prohlášení zájemce - fyzická osoba vloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

4. Pozemek p.č. 561/1 v k.ú. Dolní Křečany, lokalita Šluknovská

clanky5635/pris_p6_priloha2_792.pdf48 KBformulář prohlášení zájemce - právnická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

5. Pozemky p.č. 920, p.p.č. 923, p.p.č. 945, p.p.č. 946 v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita V. Kováře

clanky5635/pris_p6_priloha1_1550_fyzicka.pdf47 KBformulář prohlášení zájemce - fyzická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

5. Pozemky p.č. 920, p.p.č. 923, p.p.č. 945, p.p.č. 946 v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita V. Kováře

clanky5635/pris_p6_priloha2_1550_pravnicka.pdf54 KBformulář prohlášení zájemce - právnická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

6. Nemovitosti st.p.č. 366 se stavbou č.p. 40, p.p.č. 795/1, p.p.č.801/1, p.p.č.801/3 a p.p.č. 803/2

clanky5635/pris_p6_priloha1_2177.pdf364 KBformulář prohlášení zájemce - fyzická osoba vloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

6. Nemovitosti st.p.č. 366 se stavbou č.p. 40, p.p.č. 795/1, p.p.č.801/1, p.p.č.801/3 a p.p.č. 803/2

clanky5635/pris_p6_priloha2_2177.pdf294 KBformulář prohlášení zájemce - právnická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

7. Prodej lesních pozemků, k.ú. Horní Jindřichov

clanky5635/pris_p6_priloha1_2728.pdf42 KBformulář prohlášení zájemce - fyzická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:25h

7. Prodej lesních pozemků, k.ú. Horní Jindřichov

clanky5635/pris_p6_priloha2_2728.pdf40 KBformulář prohlášení zájemce - právnická osoba vloženo: 09. 01. 2017, 10:25h

Přihláška a nabídka na uzavření nájmu bytu

clanky5635/pris_p6_priloha1_2230.pdf46 KBPřihláška a nabídka na uzavření nájmu bytuvloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

Zásady uzavírání nájmu bytu ve vlastnictví města Rumburk

clanky5635/pris_p6_priloha1_2234.pdf396 KBZásady uzavírání nájmu bytu ve vlastnictví města Rumburkvloženo: 03. 01. 2017, 09:09h

Soubory ke stažení

Prodej pozemků průmyslová zóna

clanky5635/formular_a_majetek.pdf467 KBa) Formulář prohlášení zájemce – fyzické osobyvloženo: 24. 10. 2017, 09:06h

Prodej pozemků průmyslová zóna

clanky5635/formular_b_majetek.pdf476 KBb) Formulář prohlášení zájemce – právnické osobyvloženo: 24. 10. 2017, 09:06h

1. Pozemek p.p.č. 790, p.p.č. 798/1 v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita Větrná

clanky5635/pris_p6_priloha1_678.pdf55 KBformulář prohlášení zájemce - fyzická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

< zpět 1. Pozemek p.p.č. 790, p.p.č. 798/1 v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita Větrná

clanky5635/pris_p6_priloha2_678.pdf73 KBformulář prohlášení zájemce - právnická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

2. Pozemek p.p.č. 621, p.p.č. 1309, p.p.č. 1310/1, p.p.č. 1310/3 v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita Skalní

clanky5635/pris_p6_priloha1_679.pdf84 KBformulář prohlášení zájemce - fyzická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

2. Pozemek p.p.č. 621, p.p.č. 1309, p.p.č. 1310/1, p.p.č. 1310/3 v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita Skalní

clanky5635/pris_p6_priloha2_679.pdf113 KBformulář prohlášení zájemce - právnická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

3. Pozemek p.p.č. 2950/1 k.ú. Rumburk, lokalita Stepní

clanky5635/pris_p6_priloha1_780.pdf42 KBformulář prohlášení zájemce - fyzická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

3. Pozemek p.p.č. 2950/1 k.ú. Rumburk, lokalita Stepní

clanky5635/pris_p6_priloha2_780.pdf62 KBformulář prohlášení zájemce - právnická osoba vloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

4. Pozemek p.č. 561/1 v k.ú. Dolní Křečany, lokalita Šluknovská

clanky5635/pris_p6_priloha1_792.pdf44 KBformulář prohlášení zájemce - fyzická osoba vloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

4. Pozemek p.č. 561/1 v k.ú. Dolní Křečany, lokalita Šluknovská

clanky5635/pris_p6_priloha2_792.pdf48 KBformulář prohlášení zájemce - právnická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

5. Pozemky p.č. 920, p.p.č. 923, p.p.č. 945, p.p.č. 946 v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita V. Kováře

clanky5635/pris_p6_priloha1_1550_fyzicka.pdf47 KBformulář prohlášení zájemce - fyzická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

5. Pozemky p.č. 920, p.p.č. 923, p.p.č. 945, p.p.č. 946 v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita V. Kováře

clanky5635/pris_p6_priloha2_1550_pravnicka.pdf54 KBformulář prohlášení zájemce - právnická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

6. Nemovitosti st.p.č. 366 se stavbou č.p. 40, p.p.č. 795/1, p.p.č.801/1, p.p.č.801/3 a p.p.č. 803/2

clanky5635/pris_p6_priloha1_2177.pdf364 KBformulář prohlášení zájemce - fyzická osoba vloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

6. Nemovitosti st.p.č. 366 se stavbou č.p. 40, p.p.č. 795/1, p.p.č.801/1, p.p.č.801/3 a p.p.č. 803/2

clanky5635/pris_p6_priloha2_2177.pdf294 KBformulář prohlášení zájemce - právnická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

7. Prodej lesních pozemků, k.ú. Horní Jindřichov

clanky5635/pris_p6_priloha1_2728.pdf42 KBformulář prohlášení zájemce - fyzická osobavloženo: 09. 01. 2017, 10:25h

7. Prodej lesních pozemků, k.ú. Horní Jindřichov

clanky5635/pris_p6_priloha2_2728.pdf40 KBformulář prohlášení zájemce - právnická osoba vloženo: 09. 01. 2017, 10:25h

Přihláška a nabídka na uzavření nájmu bytu

clanky5635/pris_p6_priloha1_2230.pdf46 KBPřihláška a nabídka na uzavření nájmu bytuvloženo: 09. 01. 2017, 10:11h

Zásady uzavírání nájmu bytu ve vlastnictví města Rumburk

clanky5635/pris_p6_priloha1_2234.pdf396 KBZásady uzavírání nájmu bytu ve vlastnictví města Rumburkvloženo: 03. 01. 2017, 09:09h