Odbor majetkový

Publikováno: 3.1.2017 Autor: admin

Členění odboru dle organizačního řádu:

14.01 - úsek majetkoprávní

14.02 - úsek agenda nemovitého majetku města

14.03 - úsek správy bytového a nebytového fondu města

14.04 - úsek smluvních vztahů a účtování

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor majetkový (OM)

Dvořák Roman


(MU A37)

+420 412 356 262
+420 725 712 731

Erbanová Jana

Administrativa bytů a nebytových prostor
(MU A37)

+420 412 356 271

Jindrová Jana

Pověřená vedením odboru
(MU A35)

+420 412 356 261
+420 725 712 745

Bc. Koštrnová Kateřina

Prodej a nájem pozemků, zřizování VB
(MU A39)

+420 412 356 272
+420 727 867 975

Bc. Mlejnková Pavla

Žádosti o kácení a pořez dřevin
(MU A39)

+420 412 356 270
+420 727 867 795

Vachtová Zlatuše

Prodej a pronájem pozemků
(MU A39)

Ostatní:

Účet pro úhrady nájemného z pozemků, z bytů, z nebytových prostor a prostorů sloužících podnikání i úhrady prodejních cen pozemků a objektů je zřízen u Komerční banky a. s., pobočka Rumburk - číslo účtu 78-5141780277/0100. Nájemné z pozemků a prodejní ceny pozemků a objektů lze hradit v pokladně Městského úřadu Rumburk. Nájemné z bytů a nebytových prostor či prostorů sloužících podnikání a zálohy na služby lze hradit v pokladně odboru majetkového MěÚ Rumburk.

Charakteristika a činnost odboru:

 • Odbor majetkový zabezpečuje  činnosti spojené s nakládáním s nemovitým majetkem města - samostatná působnost
 • vede evidenci nemovitého majetku města (pozemky, objekty)
 • provádí úkony spojené s pohybem majetku města - návrhy pro rozhodování v orgánech města: prodeje domů a pozemků, pronájmy bytů, nebytových prostor a pozemků, věcná břemena, nabývání a směny pozemků, restituční nároky, historický majetek
 • realizuje majetkoprávní úkony - sepisuje kupní a nájemní smlouvy, řeší neuspořádané majetkoprávní vztahy, zajišťuje podklady pro zápis do katastru nemovitostí
 • zajišťuje péči a údržbu pozemků ve vlastnictví města vyjma pozemků „veřejného prostranství“
 • byty: žádosti o byt, přechody nájmu bytů
 • nebytové prostory: žádosti o nájem nebytových prostor a prostorů sloužících podnikání, uzavírání nájemních smluv
 • prodej domů: žádosti o koupi domů dle zveřejnění, kupní smlouvy
 • správa bytů: styk s nájemci bytů, nájemní smlouvy, předávání a přebírání bytů, vybírání nájemného a záloh na služby, vyúčtování, zajišťování   běžných oprav a údržby dle rozpočtu města
 • správa nebytových prostor: vybírání nájemného a záloh na služby, vyúčtování, zajišťování běžných oprav a údržby dle rozpočtu města, předávání a přebírání nebytových prostor a prostorů sloužících podnikání
 • vymáhání nedoplatků

Soubory ke stažení

Zásady uzavírání nájmu bytu ve vlastnictví Města Rumburk

clanky5635/pris_p6_priloha1_7253.pdf1 MBZásady uzavírání nájmu bytu ve vlastnictví Města Rumburkvloženo: 04. 07. 2019, 09:52h
clanky5635/pris_p6_priloha1_7771.pdf676 KBZásady pro přidělování bytů v Luční ulici č.p. 283/27, Rumburkvloženo: 27. 11. 2019, 12:49h

Přihláška a nabídka na uzavření nájmu bytu

clanky5635/pris_p6_priloha2_7253.pdf132 KBPřihláška a nabídka na uzavření nájmu bytuvloženo: 04. 07. 2019, 09:52h

Soubory ke stažení

Zásady uzavírání nájmu bytu ve vlastnictví Města Rumburk

clanky5635/pris_p6_priloha1_7253.pdf1 MBZásady uzavírání nájmu bytu ve vlastnictví Města Rumburkvloženo: 04. 07. 2019, 09:52h
clanky5635/pris_p6_priloha1_7771.pdf676 KBZásady pro přidělování bytů v Luční ulici č.p. 283/27, Rumburkvloženo: 27. 11. 2019, 12:49h

Přihláška a nabídka na uzavření nájmu bytu

clanky5635/pris_p6_priloha2_7253.pdf132 KBPřihláška a nabídka na uzavření nájmu bytuvloženo: 04. 07. 2019, 09:52h