Zastupitelstvo města 2018 - 2022

Publikováno: 7.11.2018 Autor: admin

 

 

  Ing. Lumír Kus

  starosta města

  ANO 2011

 

  Jiří Pimpara

  1. místostarosta města

  ODS

 

  Ing. Ladislav Růžička

  2. místostarosta města

  ANO 2011

 

  PhDr. Mgr. MSc. Leoš Moravec

  člen rady města

  NK - SPOZ

 

 Ing. Karel Schäfer

 člen rady města

 ODS

 

 Ing. Jaroslav Sykáček

 člen rady města

 ČSSD

 

 MUDr. Petr Vondráček

 člen rady města

 ČSSD - BEZPP

 Ing. Andrš Radek

 zastupitel města

 ANO 2011

 MUDr. Andršová Blanka

 Zastupitelka města

 ANO 2011

 Ing. Bukva Jan

 zastupitel města

 S.cz - BEZPP

 Ing. Bušková Romana

 zastupitelka města

 ODS - BEZPP

 Hofman Aleš

 zastupitel města

 NK - BEZPP

 Mgr. Bc. Hýbl Martin

 zastupitel města

 ANO 2011 - BEZPP

 Ing. Kittl Alois

 zastupitel města

 Město lidem

 MUDr. Kolařík Vladimír

 zastupitel města

 ODS - BEZPP

 Kotmel Waldemar

 zastupitel města

 Město lidem

 Rein Jan

 zastupitel města

 Město lidem - BEZPP

 Mgr. MBA Růžičková Štruplová Šárka

 zastupitelka města

 S.cz

 Ing. Bc. Slavík Radek

 zastupitel města

 S.cz

 Staněk Václav

 zastupitel města

 KSČM

 Šváb Darek

 zastupitel města

 NK - BEZPP

 Winterová Alena

 zastupitelka města

 NK - BEZPP

 Zibnerová Anna

 zastupitelka města

 ČSSD