Archiv:

Cesta k lepšímu bydlení

Cesta k lepšímu bydlení

29.10.2018 PřílohaPDF

Cesta k lepšímu bydlení

Relevantní odkazy vizuální identity OPZ

Evropská unie | https://europa.eu/european-union/index_cs

Evropský sociální fond | https://www.esfcr.cz/

Operační program Zaměstnanost | https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost

Fyzická realizace projektu:              1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Celkový rozpočet:                             6 496 325,00 Kč

Základní informace o projektu

Město Rumburk od nového roku, tj. 2019 bude realizovat projekt „Cesta k lepšímu bydlení“ pod registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009761. Projekt je podpořen Operačním programem Zaměstnanost, výzvou „Podpora sociální začleňování v SVL 3. Výzva“ číslo 03_16_052  a vznikl na základě Koordinovaného přístupu pro sociálně vyloučené lokality ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a místními aktéry, tj. sociálními službami, působící ve městě.

Projektem budou podpořeny obyvatelé žijící v nevhodném bydlení (v tzv. sociálně vyloučených „mikrolokalitách“) města Rumburk. Bude se tedy jednat o podporu v oblasti bydlení, kterou bude dále doplňovat protidluhová kampaň. Osoby podpořeny v rámci projektu získají, či si udrží stabilní bydlení a zvýší se kvalita jejich zdraví.

Aktivity projektu

-          Prevence ztráty bydlení

-          Podpora zlepšení situace osob z cílové skupiny v oblasti zdraví

-          Tvorba Koncepce prostupného bydlení a ověření revidovaných pravidel pro přidělování městských bytů

-          Protidluhová kampaň

-          Platforma – Spolupráce více subjektů při řešení problémů cílové skupiny s bydlením