Program pro poskytování návratných finančních výpomocí k podpoře kotlíkových dotací ve městě Rumburk

Publikováno: 9.7.2019 Autor: Křemenák Petr

Žadatelé, kteří uspěli se žádostí o dotaci na KÚÚK donesou požadované doklady včetně příloh společně s úředně ověřenou kopií smlouvy o poskytnutí dotace a prostou kopíí žádosti o dotaci na Městský úřad Rumburk, budova B, 6. patro - Odbor regionálního rozvoje a investic, paní Marii Šurýové, DiS. (kancelář B66 - druhé dveře naproti výtahu).

Soubory ke stažení

clanky6788/pris_p6_priloha1_8088.docx55 KBpris_p6_priloha1_8088.docxvloženo: 18. 02. 2020, 14:29h