Kontakty na zaměstnance Městského úřadu

Publikováno: 30.11.2015 Autor: admin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Vedení města (VEDENI)

Ing. Sykáček Jaroslav

Starosta
(MU A24)

Pimpara Jiří

1. místostarosta města
(MU A23)

+420 412 356 213
+420 607 088 234

Ing. Kittl Alois

2. místostarosta města
(MU A25)

+420 412 356 268
+420 607 088 235

Městská policie (MP)

Kotmel Waldemar

Velitel MP
(MU MP)

+420 412 332 050
+420 774 897 951

Adamec Petr

Zástupce velitele MP
(MU MP)

+420 412 332 050
+420 737 383 145

Šich Vítězslav

Preventista kriminality
(MU MP)

+420 412 332 050
+420 733 258 305

OCDSOZU-Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Oddělení dopravně správní (ODS)

Jánská Alena

Vedoucí odboru
(MU C211)

+420 412 356 297
+420 725 712 733

Ing. Kusová Jana

Vedoucí oddělení dopravy
(MU C210)

+420 412 356 299
+420 412 356 301

Janečková Jana

Registr vozidel
(MU C209)

+420 412 356 334

Kohoutová Aneta , DiS.

Referent
(MU C208)

+420 412 356 331
+420 412 356 301

Bc. Krejčík Jan

Registr řidičů
(MU C210)

+420 412 356 298

Mgr. Macounová Drahomíra

Dopravní přestupky
(MU C213)

Musílková Kateřina

referent
(MU C213)

Nedvěd Jaroslav

Zkušební komisař
(MU C212)

+420 412 356 337
+420 607 037 039

Novák Jaromír

Dopravní přestupky
(MU C414)

+420 412 356 284

Ungerová Andrea , DiS.

Registr vozidel
(MU C208)

Oddělení civilně správní (OCS)

Adámková Lucie

Evidence obyvatel
(MU B15)

+420 412 356 260
+420 412 356 345

Baranová Jana , DiS.

Občanské průkazy a cestovní pasy
(B22)

+420 412 356 242

Ing. Kopečná Dagmar

Evidence obyvatel
(MU B14)

+420 412 356 252

Průdek Jiří

Cestovní doklady
(MU B22)

+420 412 356 243
+420 607 006 599

Bc. Neckář Roman

Přestupky
(MU B29)

+420 412 356 247
+420 412 356 121

Rezková Radka

Matrika, narození
(MU B14)

+420 412 356 254
+420 725 712 715

Růžičková Jitka

Matrika, úmrtí, manželství
(MU B14)

+420 412 356 253
+420 702 129 847

Oddělení obecní živnostenský úřad (OZU)

Bc. Sykáčková Jiřina

Vedoucí oddělení obecního živnostenského úřadu
(MU C412)

Hoke Martina

Živnostenská kontrola
(MU C413)

+420 412 356 283
+420 725 712 724

Mrkáčková Jana

Živnostenský úřad, registrace
(MU C412)

+420 412 356 277
+420 725 712 754

Bc. Rokosová Dana

Živnostenská kontrola
(MU C413)

+420 412 356 319

Odbor finanční (OF)

Ing. Buldra Vladimír

Vedoucí odboru
(MU B49)

+420 412 356 237
+420 724 208 163

Adamová Dagmar

Inventarizace a pojistné náhrady
(MU B48)

+420 412 356 236
+420 727 970 764

Beniač Aleš

Vymáhání pohledávek
(MU B47)

+420 412 356 241
+420 720 943 148

Kliková Helena

Účetní
(MU B52)

+420 412 356 238

Košumberská Lenka

Daně a poplatky
(MU B48)

Koukalová Klára

Pokladní
(MU A4)

Votočková Romana

Účetní
(MU B52)

+420 412 356 239
+420 723 688 044

Wildmanová Jitka

Evidence smluv
(MU B51)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Telefonní čísla Pracovníků OSVZ


(JSOU DOSTUPNÁ POUZE V PRACOVNÍ DOBĚ)

Ing. Svobodová Denisa

Vedoucí odboru
(MU C409)

+420 412 356 290
+420 725 043 926

Bc. Strašilová Ivana

Vedoucí oddělení soc. právní ochrany dětí
(MU C310)

+420 412 356 293
+420 725 837 077

Bc. Píchová Marie

Vedoucí oddělení sociální a terénní práce
(MU C113)

+420 412 356 309
+420 602 642 208

Bc. Balcarová Zdeňka

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C308)

+420 412 356 281
+420 725 712 752

Bc. Dlasková Lenka

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C309)

+420 412 356 341
+420 602 458 847

Drugdová Helena

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C307)

+420 412 356 294
+420 725 837 078

Bc. Dvořáková Eva

Sociální pracovník
(MU C113)

+420 412 356 308
+420 720 042 931

George Lada

Opatrovnice
(MU C110)

+420 412 356 314
+420 601 160 467

Bc. Havelková Ivana

náhradní rodinná péče : osvojení, pěstounská péče
(MU C408)

+420 412 356 306
+420 725 712 734

Hofmanová Dagmar , DiS.

Sociální pracovnice
(MU C112)

+420 412 356 311
+420 725 712 721

Junková Hana , DiS.

Sociální pracovnice
(MU C112)

+420 412 356 312

Bc. Jurajdová Lucie

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C308)

+420 412 356 291
+420 725 837 080

Kozlerová Jana , DiS.

náhradní rodinná péče : pěstounská péče, péče jiné osoby
(MU C408)

+420 412 356 280
+420 725 837 079

Křížová Lýdie

Opatrovnice
(C110)

+420 412 356 356
+420 601 160 469

Macková Monika

Terénní pracovnice
(MU C111)

+420 412 356 316

Neidhardtová Dana

Terénní pracovnice
(MU C111)

+420 412 356 316
+420 725 106 869

Bc. Renglová Romana

Sociální kurátor pro dospělé
(MU C113)

+420 412 356 310
+420 602 642 209

Schreitterová Michaela

Koordinátor sociálních služeb
(MU C412)

+420 412 356 278
+420 720 042 296

Solarová Květa

Náhradní rodinná péče
(MU C309)


+420 725 715 741

Tran Tomáš

Sociální začleňování, prevence kriminality
(MU C411)

+420 412 356 278
+420 720 042 297

Mgr. Vonšovská Světlana

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(C309)

+420 412 356 117
+420 727 939 518

Bc. Vyskočilová Ivana , DiS.

Náhradní rodinná péče: dohody o výkonu pp
(MU C407)

+420 412 356 263
+420 720 042 932

Odbor životního prostředí (OZP)

Ing. Latislav Jiří

Vedoucí odboru
(MU C311)

+420 412 356 289
+420 724 169 633
+420 412 356 326

Bc. Gottwald Tomáš

Odpadové hospodářství, ochrana zvířat
(MU C312)

+420 412 356 287
+420 725 821 688

Hroníková Martina

Záchytné kotce
(MU KAS C)

Janatová Štěpánka

Lesní hospodářství, myslivost
(MU C314)

Jahodová Šárka

Vodoprávní úřad, rostlinolékařská péče

+420 412 356 333

Koderová Lenka

Koordinovaná a závazná stanoviska
(MU C313)

+420 412 356 296

Matoušková Kateřina

Ochrana ovzduší a zeměděl. fondu, rybářství
(MU C314)

Michalů Iva

Vedoucí zařízení (Záchytné kotce)
(MU KAS C)


+420 725 712 747

Mlejnková Pavla

Ochrana přírody a krajiny, záchytné kotce
(MU C312)

+420 412 356 286
+420 727 867 795

Bc. Páťal Stanislav

Vodoprávní úřad

Odbor regionálního rozvoje a investic (ORRI)

Ing. Mertlová Dagmar

Vedoucí odboru
(MU B70)

+420 412 356 233
+420 725 712 737

Doležal Zdeněk

Investiční akce, čísla popisná, stanoviska
(MU B68)

+420 412 356 257
+420 725 712 732

Ing. arch. Höll Aleš

Územní plánování
(MU B42)

+420 412 356 219

Bc. Helclová Klára

Investice, dotace
(MU B63)

+420 412 356 222

Ježková Simona

Vydávání stanovisek
(MU B68)

+420 412 356 220

Bc. Kohoutková Petra

Územní plánování
(MU B42)

Šudomová Lucie

Územní plány, územně analytické podklady
(MU B44)

+420 412 356 248

Šurýová Marie , DiS.

Veřejné zakázky
(MU B66)

+420 412 356 255

Mgr. Svobodová Romana

Projektový manažer na dotační zdroje
(MU B66)

OVV-Odbor vnitřních věcí

Oddělení správa a provoz úřadu (OSPU)

Leso Václav

Vedoucí oddělení, správa a provoz úřadu
(MU B86)

+420 412 356 250
+420 602 551 047

Baloun Pavel

Provoz úřadu
(MU C108)


+420 606 097 746

Chodová Miroslava

Sekretariát vedení města
(A21)

+420 412 356 216
+420 725 433 980

Daňková Miroslava

Vývěsy, provoz úřadu
(MU B86)

+420 412 356 259
+420 702 211 437

Hubálková Gabriela

Provoz úřadu
(MU B86)

+420 412 356 399
+420 607 980 986

Masařová Žaneta

Archiv, provoz úřadu
(MU B86)

+420 412 356 332
+420 720 045 697

Novák Zdeněk

Provoz úřadu
(MU B86)

+420 412 356 347
+420 725 712 730

Pospíšilová Helena

Podatelna
(MU A4)

Vyčítalová Ivona

Krizové řízení
(MU B85)

+420 412 356 217
+420 727 947 804

Zavřelová Lenka , DiS.

Sekretariát vedení města
(A21)

+420 412 356 215
+420 412 332 569

Oddělení informatiky (OICT)

Herák Josef

Vedoucí oddělení informatiky
(MU C114)

+420 412 356 307
+420 725 712 739

Jelínek Jiří

Informatik
(MU C115)

+420 412 356 274
+420 774 965 417

Ing. Ježek Jiří

Informatik
(MU C114)

+420 412 356 218
+420 737 316 306

Odbor stavební úřad (OSU)

Mgr. Žemlová Lenka

Vedoucí odboru
(MU B74)

+420 412 356 225
+420 606 022 037

Bc. Walter Zbyněk

Obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad
(MU B76)

+420 412 356 226
+420 725 712 716

Jahodová Kateřina , DiS.

Státní památková péče
(MU B72)

+420 412 356 223
+420 727 804 525

Netuková Kateřina

Administrativní pracovnice
(MU B76)

Ing. Novotná Michaela

Obecný stavební úřad
(MU B75)

+420 412 356 230
+420 727 880 615

Ranušová Šárka

Obecný stavební úřad
(MU B75)

+420 412 356 229
+420 727 880 672

Salabová Pavlína

Obecný stavební úřad
(MU B76)

Ševčíková Markéta

Obecný stavební úřad
(MU B76)

Ing. Turková Nikola

Silniční správní a speciální stavební úřad
(MU B54)

+420 412 356 267
+420 727 809 376

Odbor majetkový (OM)

Jindrová Jana

Pověřená vedením odboru
(MU A35)

+420 412 356 261
+420 725 712 745

Erbanová Jana

Administrativa bytů a nebytových prostor
(MU A37)

+420 412 356 271

Bc. Koštrnová Kateřina

Prodej a nájem pozemků, zřizování VB
(MU A39)

Makovička Radek

Technické zabezpeč. bytů a nebyt. prostor
(MU A37)

+420 412 356 262
+420 725 712 731

Pinkasová Lucie , DiS.

Prodej a nájem pozemků, zřizování VB
(MU A39)

+420 412 356 270
+420 727 867 975

Vachtová Zlatuše

Žádosti o kácení a prořez dřevin
(MU A39)

Odbor školství kultury a tělovýchovy (OSKTV)

Bc. Štefáčková Iva

Pověřena vedením odboru
(MU B28)

+420 412 356 320
+420 725 712 743

Dousková Iveta

Městské informační centrum
(MU MIC)

+420 412 331 171

Fojtová Michaela , DiS.

Městské informační centrum
(MU MIC)

Hlinková Libuše

Akce města, propagace, cestovní ruch
(MU B27)

+420 412 356 234
+420 725 712 740

Jakouběová Petra

Rumburské noviny - redaktorka
(MU B30)

Marková Lenka

Městské informační centrum
(MU MIC)

+420 412 331 171
+420 727 812 919

Mejstříková Markéta

Školství - výkazy, statistika, stát. rozp. škol
(MU B26)

Stínil Luděk

Tiskový mluvčí
(MU B30)

412 356 357
+420 607 050 174

Ing. Tillnerová Jiřina

Školství - výkazy, statistika, dotace
(MU B26)

+420 412 356 282
+420 725 958 698

Tůmová Radka

Rumburské noviny - inzerce
(MU B30)

+420 412 356 350
+420 725 712 735

Odbor komunálních věcí (OKV)

Bc. Šimeček Libor

Vedoucí odboru
(MU A8)

+420 412 356 346
+420 724 385 175

Staněk Václav

Pověřen vedením oddělení VPP, OPP a VS
(MU KAS A)

+420 412 333 405
+420 725 712 722

Honc Josef

Mistr VPP
(MU KAS B)

+420 412 333 613
+420 725 712 746

Škrková Jaroslava

Odpady, veřejná zeleň, hřbitov
(MU A10)

+420 412 356 266
+420 727 809 384

Svoboda Petr

Mistr VPP
(MU KAS B)

+420 412 333 613
+420 606 775 118

Svoboda Petr , DiS.

Veřejné osvětlení
(MU A11)

+420 412 356 231
+420 702 194 336

Bc. Tillner Jiří

Místní komunikace
(MU A11)

+420 412 356 358
+420 725 712 717

Sbor dobrovolných hasičů (SDH)

Seidl Rudolf

Velitel jednotky
(MU SDH)

+420 412 332 222
+420 602 862 312

Odbor tajemníka (TAJEMNIK)

Mgr. Žáková Dagmar

Pověřena výkonem činností tajemníka
(MU A22)

+420 412 356 214
+420 775 954 252

Bc. Jägrová Ivana

Personalista
(MU B45)

+420 412 356 256
+420 607 602 457

Špačková Jiřina

Mzdová účetní
(MU B45)