Vítání občánků

Publikováno: 8.1.2024 Autor: Kočí Matěj

Vítání občánků města Rumburk

 Vážení rodiče,

 vítání nově narozených občánků města Rumburk se uskutečňuje třikrát do roka formou slavnostního obřadu. V případě Vašeho zájmu o účast vyplňte níže uvedenou přihlášku a doručte jednou z těchto možností:

 -        e-mailem na adresu matrikářky: radka.rezkova@rumburk.cz

-         poštou na adresu: Městský úřad, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk

-         do datové schránky: sdrbhgg

-         osobně na podatelnu Městského úřadu Rumburk

            nebo

-         přihlášku vyplňte osobně přímo na matrice městského úřadu.   

 

Své dítě můžete přihlásit hned po narození, nejpozději však do jednoho roku věku.

Pozvánka s konkrétním datem a časem konání obřadu Vám bude zaslána s dostatečným předstihem.

Na slavnostní akci je přítomen fotograf, u kterého si můžete v průběhu vítání objednat fotografie Vašeho dítěte.

Účast rodinných příslušníků je vítána.

Těšíme se na Vás!