Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Publikováno: 18.1.2017 Autor: admin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

OCDSOZU-Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Oddělení dopravy (ODS)

Ing. Kusová Jana

Vedoucí odboru
(MU S203)

+420 412 356 297
+420 722 076 870
+420 412 356 301

Bělíková Jitka

Registr vozidel
(MUC209)

+420 412 356 300

Holcová Šárka

Registr vozidel
(MU C209)

+420 412 356 331

Janečková Jana

Administrativní pracovník
(MU C211)

+420 412 356 132

Bc. Krejčík Jan

Dopravní přestupky
(MU C205)

+420 412 356 122

Mgr. Macounová Drahomíra

Vedoucí oddělení dopravy
(MU C213)

Musílková Kateřina

Administrativní pracovník v dopravě
(MU C211)

Nedvěd Jaroslav

Zkušební komisař
(MU C212)

+420 412 356 337
+420 607 037 039

Novák Jaromír

Dopravní přestupky
(MU C414)

+420 412 356 284

Novotný Pavel

Registr vozidel, zkušební komisař
(MU C209)

+420 412 356 334
+420 722 989 097

Schodová Soňa , DiS.

Registr řidičů, taxislužba
(MU C210)

+420 412 356 299

Szollosiová Anna , DiS.

Registr řidičůl, taxislužba
(MU C210)

Oddělení obecní živnostenský úřad (OZU)

Bc. Hoke Martina

Vedoucí živnostenského úřadu, živnostenská kontrola
(MU C413)

+420 412 356 283
+420 725 712 724

Ing. Haaseová Alena

Živnostenský úřad, živnostenská kontrola
(MU C 413)

+420 412 356 319

Bc. Jansová Jana

Živnostenský úřad, registrace
(MU C412)

+420 412 356 277
+420 725 712 754

Bc. Rokosová Dana

Živnostenský úřad, registrace
(MU C412)

+420 412 356 275

úsek správní agenda a evidence obyvatel (SAEO)

Adámková Lucie

Evidence obyvatel
(MU B15)

+420 412 356 260

Baranová Jana , DiS.

Evidence obyvatel
(MU B14)

+420 412 356 252

Fojtová Michaela , DiS.

Občanské průkazy a cestovní doklady
(MU B22)

Průdek Jiří

Občanské průkazy a cestovní doklady
(MU B24)

+420 412 356 243

úsek přestupků (PRE)

Bc. Černá Hana

Přestupky
(MU B29)

+420 412 356 247

úsek matrika a ověřování (MAO)

Rezková Radka

Matrika, narození
(MU B14)

+420 412 356 254
+420 725 712 715

Růžičková Jitka

Matrika, úmrtí, manželství
(MU B14)

+420 412 356 253
+420 702 129 847

Členění dle organizačního řádu:

Odbor se organizačně člení na:

18.01 – úsek matrika a ověřování

18.02 – úsek správní agenda a evidence obyvatel

18.03 – úsek přestupků

18.10 – oddělení dopravy

18.11 – úsek dopravy

18.20 – oddělení obecní živnostenský úřad

18.21 – úsek obecní živnostenský úřad

 

18.01 – úsek matrika a ověřování

Zajišťuje výkon přenesené působnosti na úseku matrik podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů. Matriční úřad Rumburk vykonává matriční činnost pro obce Jiříkov a Staré Křečany. Dále zajišťuje vidimaci (ověření kopie listiny) a legalizaci (ověření podpisu).

 

Matrika

 Provádí zejména:

-           vydávání rodných listů, oddacích listů a úmrtních listů

-           vydávání opisů matričních dokladů

-           souhlasné prohlášení o určení otcovství

-           vydávání osvědčení k církevním sňatkům

-           vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, příp. partnerství

-           zápisy do Zvláštní matriky Brno

-           legalizaci matričních dokladů do ciziny

-           stanovení termínu svatebních a slavnostních obřadů (vítání občánků, zlaté svatby)

-           žádosti o změnu jména a příjmení

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně úřadu, lze platit i platební kartou.

Opis matričního dokladu   100,- Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500,- Kč
Svatební obřady:  
snoubenci bez trvalého pobytu v ČR 3000,- Kč
snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt v ČR 2000,- Kč
povolení uzavřít manželství mimo stanov. dobu nebo mimo určenou místnost 1000,- Kč
Povolení změny:  
příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100,- Kč
jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,- Kč

 

Ověřování

Provádí se vidimace (ověření kopie listiny) správní poplatek za stránku je 30,- Kč a legalizace (ověření podpisu), správní poplatek je 30,- Kč.

 

18.02 – úsek správní agenda a evidence obyvatel

 

Zajištuje výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel podle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Dále zajišťuje agendu občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a agendu cestovních dokladů podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Je kontaktním místem veřejné správy (Czech POINT), na kterém si občan může požádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů a učinit podání vůči státní správě.


Evidence obyvatel

Provádí zejména:

-        změnu místa trvalého pobytu

-        zrušení údaje o místu trvalého pobytu

-        ukončení pobytu na území České republiky

-        poskytování údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

-        zápis doručovací adresy

-        zprostředkování kontaktu na jiného občana

-        vydává veřejnou listinu o identifikaci

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně úřadu, lze platit i platební kartou.

Změna místa trvalého pobytu 50,- Kč
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 100,- Kč za osobu
Žádost o ukončení pobytu na území České republiky 100,- Kč za osobu
Žádost o poskytnutí údaje z agendového inf. systému evidence obyvatel 50,-Kč
Žádost o zprostředkování kontaktu na jiného občana 500,- Kč kolek
Veřejná listina o identifikaci  200,- Kč

 

Občanské průkazy 

Provádí zejména:

-           zpracování žádosti o vydání občanského průkazu a dočasného občanského průkazu

-           zpracování žádosti o vydání občanského průkazu z důvodu změny v údajích nebo ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo zadržení neplatného občanského průkazu

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti na přepážce, lze platit i platební kartou při podání žádosti.

 1. První občanský průkaz v 15 letech.

vydání občanského průkazu ve standartní lhůtě (do 30 dnů)  -  zdarma

 

 2. Občanský průkaz – dítě do 15 let

a) vydání občanského průkazu ve standartní lhůtě (do 30 dnů)     100,- Kč

b) vydání občanského průkazu blesk (do 5 pracovních dnů)      300,- Kč  (podání a převzetí   u MV*)

  nebo 200,- Kč (podání u ORP*) a 100,- (převzetí u MV*),

  nebo 300,- KČ  (podání a převzetí u ORP*)

c) vydání občanského průkazu supeblesk (do 24 hodin pracovního dne) – 500,- Kč (podání a převzetí u MV*),

      nebo 250,- Kč (podání na ORP*) a 250,- Kč (převzetí u MV*)

 

Občanský průkaz – osoba nad 15 let

a) vydání občanského průkazu ve standartní lhůtě (do 30 dnů) po uplynutí doby jeho platnosti nebo 6 měsíců před ukončením platnosti a po uplynutí 30 denní lhůty -  zdarma    

b) vydání občanského průkazu blesk (do 5 pracovních dnů)  500,- Kč (podání a převzetí   u MV*)

  nebo 250,- Kč (podání u ORP*) a 250,- (převzetí u MV*),

  nebo 500,- Kč (podání a převzetí u ORP*)

c) vydání občanského průkazu supeblesk (do 24 hodin pracovního dne) – 1000,- Kč (podání a převzetí u MV*),

 nebo 500,- Kč (podání na ORP*) a 500,- Kč (převzetí u MV*)

 

Dočasný občanský průkaz

 vydání s platností na 2 měsíce po získání státního občanství ČR                200,- Kč

 

Cestovní doklady

Provádí zejména:

-           zpracování žádosti o vydání cestovního pasu

-           zpracování žádosti o vydání občanského pasu z důvodu změny v údajích nebo ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo zadržení neplatného cestovního pasu

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti na přepážce, lze platit i platební kartou.

 

Cestovní pas – dítě do 15 let

a) vydání cestovního pasu ve standartní lhůtě (do 30 dní)              100,- Kč

b) vydání cestovního pasu blesk (do 5 pracovních dní) –    1000,- Kč (podání a převzetí u MV*),

     nebo 500,- Kč (podání u ORP*) a 500,- Kč (převzetí u MV*),

     nebo 1000,- Kč (podání a převzetí u ORP*)

c)  vydání cestovního pasu superblesk (do 24 hodin pracovního dne)       2000,- Kč (podání a převzetí   u MV*),

     nebo 1500,- Kč (podání u ORP*) a 500,- Kč (převzetí u MV*)

 

Cestovní pas – dítě 15-18 let a pro dospělé osoby

a)   vydání cestovního pasu ve standartní lhůtě (do 30 dní)                        600,- Kč

b)    vydání cestovního pasu blesk (do 5 pracovních dní) – 3000,- Kč (podání a převzetí u MV*),

        nebo 2000,- Kč (podání u ORP*) a 1000,- Kč (převzetí u MV*),

        nebo 3000,- Kč (podání a převzetí u ORP*)

c)   vydání cestovního pasu  superblesk (do 24 hodin pracovního dne)      6000,- Kč (podání a převzetí u MV*),

         nebo 4000,- Kč (podání u ORP*) a 2000,- Kč (převzetí u MV*)

 

Pro děti od 15 do 18 let je nutný souhlas jednoho ze zákonných zástupců.

*Vysvětlivky:

MV – Ministerstvo vnitra

ORP – Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

18.03 – úsek přestupků

 

Zajišťuje výkon přenesené působnosti v řízení o přestupcích podle zákona č. 251/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (přestupky proti občanskému soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku, proti pořádku ve státní správě a uzemní samosprávě) a vede řízení o přestupcích, které byly svěřeny obci s rozšířenou působností a nejsou svěřeny jinému odboru Městského úřadu Rumburk.

 

18.10 – oddělení dopravy

18.11 – úsek dopravy

 

Zajišťuje výkon přenesené působnosti na úseku registru řidičů podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, registru vozidel a stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, autoškol (zkušební komisař) podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů a řízení o přestupcích v dopravě.

 

 Registr řidičů

Provádí zejména:

- vydává, vyměňuje řidičské průkazy a vydává řidičské průkazy za ztracené, odcizené, poškozené a vydává mezinárodní řidičské průkazy 

- vydává průkazy profesní způsobilosti řidiče pro cizince a provádí zápis profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu

- vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství

- vedení registru řidičů

- výdej data z registru řidičů (výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení řidiče)

- vydává paměťové karty do digitálních tachografů: kartu řidiče, kartu vozidla a kartu podniku

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti na přepážce, lze platit i platební kartou.

Výměna řidičského průkazu z důvodu uplynutí doby platnosti zdarma
Výměna řidičského průkazu z důvodu změny údajů, ztráty, odcizení nebo poškození 200,- Kč
Výměna řidičského průkazu do 5 pracovních dnů                                                          700,- Kč
Vydání mezinárodního řidičského průkazu      50,-Kč
Vydání řidičského průkazu po udělení a rozšíření řidičského oprávnění: 200 Kč
Vydání výpisu z evidenční karty řidiče                                  1. stránka 15,- Kč a za každou započatou stránku 5,- Kč
Vydání výpisu z bodového hodnocení            15,- Kč
Vydání paměťové karty                                   700,- Kč¨

 

Registr vozidel

Provádí zejména:

-           zápis silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů do registru vozidel

-           přidělení registrační značky silničnímu vozidlu a přípojnému vozidlu a vydávání tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání

-           vydávání osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu motorového vozidla a přípojného vozidla

-           rozhoduje o vyřazení silničních vozidel z provozu (depozit) a zániku vozidel

-           vydávání osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu motorového vozidla a přípojného vozidla

-           schvaluje technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla a jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla

 

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti na přepážce, lze platit i platební kartou.

Přípojné vozidlo do 750 kg

500,- Kč

Přípojné vozidlo nad 750 kg

700,- Kč

Vyřazení vozidla z provozu (depozit)

200,- Kč

Vydání 1 registrační značky / jedné tabulky /

200,- Kč

Zápis změny do TP a do registru vozidel

  50,- Kč

Duplikát TP, ORV

100,- Kč

Schválení tech. způsobilosti jednotlivě dovez. vozidla mimo EU

2000,- Kč

Schválení tech. způs. jednotlivě dovezeného vozidla mimo EU, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES

1500,- Kč

Vydání registrační značky na přání /RZP/-1 tabulka

5000,- Kč

Úschova RZP již přidělené

300,- Kč

Rezervace RZP dosud nepřidělené

500,- Kč

Vydání RZ již přidělené na nosič kol

600,- Kč

Vydání RZ za poškozené - 1 tabulka

600,- Kč

Výdej dat z registru vozidel

50,- Kč


Přestupky v dopravě

 

Projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vyřizuje žádosti o upuštění od zbytku správního trestu zákazu činnosti.

Jednání je vedeno po předběžném dojednání nebo na základě předvolání.

Autoškoly (zkušební komisař)

Provádí zejména:

- rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
- schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho využití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
- zařazuje žadatele o řidičská oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí zkoušky
- provádí přezkoušení z odborné a profesní způsobilosti
- rozhoduje o přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti.

Vydání registrace k provozování autoškoly

2000,- Kč

Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly

1000,- Kč

Poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti žadatelů o ŘO

700,- Kč

Poplatek za opravnou zkoušku z předpisů

100,- Kč

Poplatek za opravnou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby

200,- Kč

Poplatek za opravnou zkoušku z praktické jízdy

400,- Kč

 

 Stanice měření emisí (SME)

 

Provádí zejména:

- rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování SME
- vydává osvědčení k provozování SME

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti.

 

Udělení oprávnění k provozování SME 

1500,- Kč

Vydání osvědčení k provozování SME  

300,- Kč

Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování SME

200,- Kč

 

 Taxislužba

Provádí zejména:

- zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby a vydává výpis z této evidence
- uděluje a odnímá oprávnění řidiče taxislužby
- vede údaje o dopravcích v centrálním registru dopravců


Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně úřadu, lze platit i platební kartou.

Vydání průkazu řidiče taxislužby

500,- Kč

Výpis z rejstříku podnikatelů v silniční dopravě

50,- Kč

Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby 

500,- Kč

Zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby   50,- Kč

 

18.20 – oddělení obecní živnostenský úřad

18.21 – úsek obecní živnostenský úřad

 

 

Zajišťuje výkon přenesené působnosti na úseku registrace živností a živnostenské kontroly podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

Je kontaktním místem veřejné správy (Czech POINT), na kterém si občan může požádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů a učinit podání vůči státní správě.

 

Provádí zejména:

  • příjem ohlášení živnosti, její posouzení a vydání výpisu z živnostenského rejstříku
  • příjem žádosti o koncesi a rozhodování o žádosti
  • jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštních právních předpisů od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
  • předává ve stanovené lhůtě obdržená podání příslušným správním úřadům, které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů.
  • příjem oznámení a změn podnikatelů v zemědělství, vydává osvědčení podnikatele v zemědělství


Správní poplatky


Správní poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně úřadu, lze platit i platební kartou.

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání  1000,- Kč
Další ohlášení živnosti  500,- Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání  1000,-Kč
Přijetí další žádosti o koncesi  500,- Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500,- Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500,- Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny 100,- Kč
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost  20,- Kč za každou i započatou stránku
Zápis do evidence zemědělského podnikatele 1 000,- Kč
Změna identifikačních údajů   100,- Kč
Změna neidentifikačních údajů   500,- Kč
Výpis z evidence zemědělského podnikatele 15,- Kč za první stránku a každá další 5,- Kč
 
Životní situace
 

 

 

Soubory ke stažení

TAXISLUŽBA

clanky5653/taxi_zadost_o_udeleni_opravneni.pdf134 KBŽádost o udělení oprávnění řidiče taxislužbyvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_cestne_prohlaseni_o_ztrate,_poskozeni,_odcizeni.pdf284 KBČestné prohlášení řidiče taxislužby o ztrátě, odcizenívloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_zadost_o_vyrazeni_vozidla.pdf191 KBŽádost o vyřazení vozidla z evidence dopravního úřaduvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_zadost_o_zarazeni_vozidla.pdf379 KBŽádost o zařazení vozidla do evidence dopravního úřaduvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h

AUTOŠKOLA

clanky5653/oznameni_o_vyrazeni_vozidla_z_registrace.pdf101 KBOznámení o vyřazení cvičného vozidla z registrace autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/oznameni_o_zarazeni_vozidla_do_registrace.pdf102 KBOznámení o zařazení výcvikového vozidla do registrace autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/oznameni_o_zmene_v_registraci.pdf101 KBOznámení o změně v registraci autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/adost_o_prijeti_vyuce_a_vycviku.pdf2 MBŽádost o přijetí k výuce a výcvikuvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_prezkouseni_z_odborne_zpusobilostivraceni_ridicskeho_prukazu.pdf270 KBŽádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (§§ 45, 45a zákona č. 247/2000 Sb.)vloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_schvaleni_vycvikoveho_vozidla.pdf101 KBŽádost o schválení výcvikového vozidla autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_vydani_registrace.pdf156 KBŽádost o vydání registrace k provozování autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h

Formuláře registru silničních vozidel

clanky5653/zadost-o-poskytnuti-udaju-z-registru-silnicnich-vozidel.pdf626 KBŽádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:27h
clanky5653/zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou.pdf706 KBŽádost o vydání tabulky s registrační značkouvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/oznameni-o-ztrate,-zniceni-nebo-odcizeni-tabulky-s-registracni-znackou.pdf732 KBOznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkouvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou-na-vyvoz.pdf654 KBŽádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývozvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-registraci-historickeho-vozidla-do-registru-historickych-a-spor.pdf131 KBŽádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-registraci-sportovniho-vozidla-do-registru-historickych-a-sport.pdf119 KBŽádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vydani-noveho-technickeho-prukazu-silnicniho-vozidla-a-noveho-o.pdf651 KBŽádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vyrazeni-silnicniho-vozidla-z-provozu,-ukonceni-vyrazeni-silnic.pdf652 KBŽádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-zapis-zmeny-vlastnika-nebo-provozovatele-silnicniho-vozidla.pdf156 KBŽádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-zapis-silnicniho-vozidla-do-registru-silnicnich-vozidel-1.pdf667 KBŽádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/md-zadost-zapis-zmen-udaju-registr-vozidel.pdf646 KBŽádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/2-zadost-o-provedeni-testovani-historickeho-vozidla.pdf282 KBŽádost o provedení testování historického vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/3-zadost-o-uznani-testovani-silnicniho-vozidla.pdf280 KBŽádost o uznání testování silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-povoleni-vyroby-vozidla-a-o-povoleni-prestavby-vozidla-1.pdf133 KBŽádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-schvaleni-technicke-zpusobilosti-vyrobeneho-nebo-prestaveneho-vozidla-1.pdf139 KBŽádost o schválení technické způsobilosti vozidla (jednotlivě vyrobené vozidlo; jednotlivě přestavěné vozidlo)vloženo: 27. 05. 2020, 09:31h

Soubory ke stažení

TAXISLUŽBA

clanky5653/taxi_zadost_o_udeleni_opravneni.pdf134 KBŽádost o udělení oprávnění řidiče taxislužbyvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_cestne_prohlaseni_o_ztrate,_poskozeni,_odcizeni.pdf284 KBČestné prohlášení řidiče taxislužby o ztrátě, odcizenívloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_zadost_o_vyrazeni_vozidla.pdf191 KBŽádost o vyřazení vozidla z evidence dopravního úřaduvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_zadost_o_zarazeni_vozidla.pdf379 KBŽádost o zařazení vozidla do evidence dopravního úřaduvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h

AUTOŠKOLA

clanky5653/oznameni_o_vyrazeni_vozidla_z_registrace.pdf101 KBOznámení o vyřazení cvičného vozidla z registrace autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/oznameni_o_zarazeni_vozidla_do_registrace.pdf102 KBOznámení o zařazení výcvikového vozidla do registrace autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/oznameni_o_zmene_v_registraci.pdf101 KBOznámení o změně v registraci autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/adost_o_prijeti_vyuce_a_vycviku.pdf2 MBŽádost o přijetí k výuce a výcvikuvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_prezkouseni_z_odborne_zpusobilostivraceni_ridicskeho_prukazu.pdf270 KBŽádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (§§ 45, 45a zákona č. 247/2000 Sb.)vloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_schvaleni_vycvikoveho_vozidla.pdf101 KBŽádost o schválení výcvikového vozidla autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_vydani_registrace.pdf156 KBŽádost o vydání registrace k provozování autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h

Formuláře registru silničních vozidel

clanky5653/zadost-o-poskytnuti-udaju-z-registru-silnicnich-vozidel.pdf626 KBŽádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:27h
clanky5653/zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou.pdf706 KBŽádost o vydání tabulky s registrační značkouvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/oznameni-o-ztrate,-zniceni-nebo-odcizeni-tabulky-s-registracni-znackou.pdf732 KBOznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkouvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou-na-vyvoz.pdf654 KBŽádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývozvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-registraci-historickeho-vozidla-do-registru-historickych-a-spor.pdf131 KBŽádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-registraci-sportovniho-vozidla-do-registru-historickych-a-sport.pdf119 KBŽádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vydani-noveho-technickeho-prukazu-silnicniho-vozidla-a-noveho-o.pdf651 KBŽádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vyrazeni-silnicniho-vozidla-z-provozu,-ukonceni-vyrazeni-silnic.pdf652 KBŽádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-zapis-zmeny-vlastnika-nebo-provozovatele-silnicniho-vozidla.pdf156 KBŽádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-zapis-silnicniho-vozidla-do-registru-silnicnich-vozidel-1.pdf667 KBŽádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/md-zadost-zapis-zmen-udaju-registr-vozidel.pdf646 KBŽádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/2-zadost-o-provedeni-testovani-historickeho-vozidla.pdf282 KBŽádost o provedení testování historického vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/3-zadost-o-uznani-testovani-silnicniho-vozidla.pdf280 KBŽádost o uznání testování silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-povoleni-vyroby-vozidla-a-o-povoleni-prestavby-vozidla-1.pdf133 KBŽádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-schvaleni-technicke-zpusobilosti-vyrobeneho-nebo-prestaveneho-vozidla-1.pdf139 KBŽádost o schválení technické způsobilosti vozidla (jednotlivě vyrobené vozidlo; jednotlivě přestavěné vozidlo)vloženo: 27. 05. 2020, 09:31h