Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Publikováno: 18.1.2017 Autor: admin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

OCDSOZU-Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Oddělení dopravy (ODS)

Ing. Kusová Jana

Vedoucí odboru
(MU S203)

+420 412 356 297
+420 722 076 870
+420 412 356 301

Bc. Krejčík Jan

Vedoucí oddělení dopravy, dopravní přestupky
(MU C205)

+420 412 356 122

Bělíková Jitka

Registr vozidel
(MUC209)

+420 412 356 300

Holcová Šárka

Registr vozidel
(MU C209)

+420 412 356 331

Janečková Jana

Administrativní pracovník
(MU C211)

+420 412 356 132

Musílková Kateřina

Administrativní pracovník v dopravě
(MU C211)

Nedvěd Jaroslav

Zkušební komisař
(MU C212)

+420 412 356 337
+420 607 037 039

Novák Jaromír

Dopravní přestupky
(MU C414)

+420 412 356 284

Novotný Pavel

Registr vozidel, zkušební komisař
(MU C209)

+420 412 356 334
+420 722 989 097

Schodová Soňa , DiS.

Registr řidičů, taxislužba
(MU C210)

+420 412 356 299

Szollosiová Anna , DiS.

Registr řidičůl, taxislužba
(MU C210)

Oddělení obecní živnostenský úřad (OZU)

Bc. Hoke Martina

Vedoucí živnostenského úřadu, živnostenská kontrola
(MU C413)

+420 412 356 283
+420 725 712 724

Ing. Haaseová Alena

Živnostenský úřad, živnostenská kontrola
(MU C 413)

+420 412 356 319

Bc. Jansová Jana

Živnostenský úřad, registrace
(MU C412)

+420 412 356 277
+420 725 712 754

Bc. Rokosová Dana

Živnostenský úřad, registrace
(MU C412)

+420 412 356 275

úsek správní agenda a evidence obyvatel (SAEO)

Adámková Lucie

Evidence obyvatel
(MU B15)

+420 412 356 260

Baranová Jana , DiS.

Evidence obyvatel
(MU B14)

+420 412 356 252

Fojtová Michaela , DiS.

Občanské průkazy a cestovní doklady
(MU B22)

Průdek Jiří

Občanské průkazy a cestovní doklady
(MU B24)

+420 412 356 243

úsek přestupků (PRE)

Bc. Černá Hana

Přestupky
(MU B29)

+420 412 356 247

úsek matrika a ověřování (MAO)

Rezková Radka

Matrika, narození
(MU B14)

+420 412 356 254
+420 725 712 715

Růžičková Jitka

Matrika, úmrtí, manželství
(MU B14)

+420 412 356 253
+420 702 129 847

Členění dle organizačního řádu:

 

Odbor se organizačně člení na:

18.01 – úsek matrika a ověřování

18.02 – úsek správní agenda a evidence obyvatel

18.03 – úsek přestupků

18.10 – oddělení dopravy

            18.11 – úsek dopravy

18.20 – oddělení obecní živnostenský úřad

            18.21 – úsek obecní živnostenský úřad

 

18.01 – úsek matrika a ověřování

Zajišťuje výkon přenesené působnosti na úseku matrik podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Matriční úřad Rumburk vykonává matriční činnost pro obce Jiříkov a Staré Křečany. Dále zajišťuje vidimaci (ověření kopie listiny) a legalizaci (ověření podpisu).

 

Matrika

 Provádí zejména:

-          vydávání rodných listů, oddacích listů, dokladů o registrovaném partnerství a úmrtních listů

-          vydávání opisů matričních dokladů

-          souhlasné prohlášení o určení otcovství

-          vydávání osvědčení pro uzavření sňatků

-          vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, příp. ke vstupu do registrovaného partnerství

-          zápisy do Zvláštní matriky Brno

-          legalizaci matričních dokladů do ciziny

-          stanovení termínu svatebních obřadů, termínu přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství a dalších slavnostních obřadů (vítání občánků, zlaté svatby…)

-          změny jména a příjmení na základě žádosti

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti, v pokladně úřadu lze platit platební kartou.

Opis matričního dokladu                                                                                                 300 Kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství                              500 Kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registr. partnerství           500 Kč

Vydání vícejazyčného standardního formuláře                                                          100 Kč

Svatební obřady, registrované partnerství:

uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného

partnerství osobami bez trvalého pobytu v ČR                                                         5000 Kč

uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného

partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt v ČR                            3000 Kč

povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství

mimo určené místo nebo dobu                                                                                  3000 Kč

přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují

do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem

zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li jeden ze

snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce           1000 Kč

vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření

církevního sňatku                                                                                                          500 Kč

Povolení změny:

příjmení hanlivého nebo směšného                                                                          200 Kč

příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení                                                   300 Kč

jména nebo příjmení v ostatních případech                                                            3000 Kč

 

Ověřování

Provádí se vidimace (ověření kopie listiny), správní poplatek za stránku je 30 Kč a legalizace (ověření podpisu), správní poplatek je 50 Kč.


 

18.02 – úsek správní agenda a evidence obyvatel

 

Zajištuje výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel podle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Dále zajišťuje agendu občanských průkazů podle zákona č. 261/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a agendu cestovních dokladů podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Je kontaktním místem veřejné správy (Czech POINT), na kterém si občan může požádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů a učinit podání vůči státní správě.

                            

Evidence obyvatel

Provádí zejména:

-        změnu místa trvalého pobytu

-        zrušení údaje o místu trvalého pobytu

-        ukončení pobytu na území České republiky

-        poskytování údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

-        zápis doručovací adresy

-        zprostředkování kontaktu na jiného občana

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně úřadu, lze platit i platební kartou.

 

Změna místa trvalého pobytu                                                                                 50 Kč

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu                                              100 Kč za osobu

Žádost o ukončení pobytu na území České republiky                                     100 Kč za osobu

Žádost o poskytnutí údaje z agendového inf. systému evidence obyvatel             50 Kč

Žádost o zprostředkování kontaktu na jiného občana                                           500 Kč

 

     

Občanské průkazy 

Provádí zejména:

-           zpracování žádosti o vydání občanského průkazu a dočasného občanského průkazu

-          zpracování žádosti o vydání občanského průkazu z důvodu změny v údajích nebo ztráty, odcizení, zneužití, poškození, zničení nebo zadržení neplatného občanského průkazu

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti na přepážce, lze platit i platební kartou, při podání žádosti.

 

 1. První občanský průkaz v 15 letech

vydání občanského průkazu ve standartní lhůtě (do 30 dnů)     zdarma

 

 2. Občanský průkaz – dítě do 15 let

a) vydání občanského průkazu ve standartní lhůtě (do 30 dnů)    100,- Kč

b) vydání občanského průkazu blesk (do 5 pracovních dnů)       300,- Kč  (podání a převzetí   u MV*)

      nebo 200,- Kč (podání u ORP*) a 100,- (převzetí u MV*),

      nebo 300,- KČ  (podání a převzetí u ORP*)

c) vydání občanského průkazu superblesk (do 24 hodin pracovního dne) – 500,- Kč (podání a převzetí u MV*),

      nebo 250,- Kč (podání na ORP*) a 250,- Kč (převzetí u MV*)

 

3. Občanský průkaz – osoba nad 15 let

a) vydání občanského průkazu ve standartní lhůtě (do 30 dnů) po uplynutí doby jeho platnosti nebo 6 měsíců před ukončením platnosti a po uplynutí 30 denní lhůty -  zdarma    

b) vydání občanského průkazu blesk (do 5 pracovních dnů)  500,- Kč (podání a převzetí   u MV*)

      nebo 250,- Kč (podání u ORP*) a 250,- (převzetí u MV*),

      nebo 500,- Kč (podání a převzetí u ORP*)

c) vydání občanského průkazu superblesk (do 24 hodin pracovního dne) – 1000,- Kč (podání a převzetí u MV*),

      nebo 500,- Kč (podání na ORP*) a 500,- Kč (převzetí u MV*)

 

4. Dočasný občanský průkaz

 vydání s platností na 2 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství ČR                    

-          osobám, které dosáhly věku 15 let                                                                   200,- Kč

-          osobám mladším 15 let                                                                                     100,- Kč

 

 

Cestovní doklady

Provádí zejména:

-           zpracování žádosti o vydání cestovního pasu

-           zpracování žádosti o vydání cestovního pasu z důvodu změny v údajích nebo ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo zadržení neplatného cestovního pasu

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti na přepážce, lze platit i platební kartou.

 

Cestovní pas – dítě do 15 let

a) vydání cestovního pasu ve standartní lhůtě (do 30 dní)                           100,- Kč

b) vydání cestovního pasu blesk (do 5 pracovních dní) –    1000,- Kč (podání a převzetí u MV*),

      nebo 500,- Kč (podání u ORP*) a 500,- Kč (převzetí u MV*),

      nebo 1000,- Kč (podání a převzetí u ORP*)

c)  vydání cestovního pasu superblesk (do 24 hodin pracovního dne) 2000,- Kč (podání a převzetí   u MV*),

      nebo 1500,- Kč (podání u ORP*) a 500,- Kč (převzetí u MV*)

 

Cestovní pas – dítě 15-18 let a pro dospělé osoby

a)   vydání cestovního pasu ve standartní lhůtě (do 30 dní)                         600,- Kč

b)    vydání cestovního pasu blesk (do 5 pracovních dní) – 3000,- Kč (podání a převzetí u MV*),

      nebo 2000,- Kč (podání u ORP*) a 1000,- Kč (převzetí u MV*),

      nebo 3000,- Kč (podání a převzetí u ORP*)

c)   vydání cestovního pasu superblesk (do 24 hodin pracovního dne) 6000,- Kč (podání a převzetí u MV*),

      nebo 4000,- Kč (podání u ORP*) a 2000,- Kč (převzetí u MV*)

 

 

Pro děti od 15 do 18 let je nutný souhlas jednoho ze zákonných zástupců.

*Vysvětlivky:

MV – Ministerstvo vnitra

ORP – Obecní úřad obce s rozšířenou působností

                              

 

18.03 – úsek přestupků

 

Zajišťuje výkon přenesené působnosti v řízení o přestupcích podle zákona č. 251/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (přestupky proti občanskému soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku, proti pořádku ve státní správě a uzemní samosprávě) a vede řízení o přestupcích, které byly svěřeny obci s rozšířenou působností a nejsou svěřeny jinému odboru Městského úřadu Rumburk.

 

18.10 – oddělení dopravy

18.11 – úsek dopravy

 

Zajišťuje výkon přenesené působnosti na úseku registru řidičů podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, registru vozidel a stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, autoškol (zkušební komisař) podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů a řízení o přestupcích v dopravě.

 

 Registr řidičů

 

Provádí zejména:

- vydává, vyměňuje řidičské průkazy a vydává řidičské průkazy za ztracené, odcizené, poškozené a vydává mezinárodní řidičské průkazy 

- vydává průkazy profesní způsobilosti řidiče pro cizince a provádí zápis profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu

- vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství

- vedení registru řidičů

- výdej dat z registru řidičů (výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení řidiče)

- vydává paměťové karty do digitálních tachografů: kartu řidiče, kartu vozidla a kartu podniku

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti na přepážce, lze platit i platební kartou.

Výměna řidičského průkazu z důvodu uplynutí doby platnosti                                       zdarma
Výměna řidičského průkazu z důvodu změny údajů, ztráty, odcizení nebo poškození 200,- Kč
Výměna řidičského průkazu do 5 pracovních dnů                                                          700,- Kč
Vydání mezinárodního řidičského průkazu                                                                      50,-Kč
Vydání řidičského průkazu po udělení a rozšíření řidičského oprávnění                        200 Kč
Vydání výpisu z evidenční karty řidiče                                  1. stránka 15,- Kč a za každou započatou stránku 5,- Kč
Vydání výpisu z bodového hodnocení              15,- Kč
Vydání paměťové karty                                   700,- Kč

 

Registr vozidel

 

Provádí zejména:

-           zápis silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů do registru vozidel

-           přidělení registrační značky silničnímu vozidlu a přípojnému vozidlu a vydávání tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání

-           vydávání osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu motorového vozidla a přípojného vozidla

-           rozhoduje o vyřazení silničních vozidel z provozu (depozit) a zániku vozidel

-           vydávání osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu motorového vozidla a přípojného vozidla

-           schvaluje technické způsobilosti dovezeného vozidla a jednotlivě vyrobeného silničního vozidla

-           schvaluje přestavbu silničního vozidla

-           povoluje manipulační provoz vozidla

-           poskytuje na žádost údaje z registru silničních vozidel

 

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti na přepážce, lze platit i platební kartou.

Zápis do registru silničních vozidel:

- motocykl do 50 cm3                                                                                         300,- Kč

- motocykl nad 50 cm3, motorové tříkolky, čtyřkolky                                         500,- Kč

- motorové vozidlo s nejméně 4 koly                                                                 800,- Kč                                                                                                                                                                                                                    

- přípojné vozidlo do 750 kg                                                                              500,- Kč

 

- přípojné vozidlo nad 750 kg                                                                            700,- Kč

 

Vyřazení vozidla z provozu /depozit/                                                                 200,- Kč

 

 

 

Zápis změny do TP a do registru vozidel                                                            50,- Kč

 

Vydání duplikátu TP, ORV                                                                                500,- Kč

 

Schvál. tech. způs. jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla           3 000,- Kč  

 

Schválení přestavby vozidla                                                                           1 000,- Kč

 

Vydání tabulky registrační značky na přání /1 tabulka/                                  5 000,- Kč

 

Vydání tabulky registrační značky /1 tabulka/                                                   200,- Kč

Úschova registrační značky na přání již přidělené                                            300,- Kč

 

Rezervace registrační značky na přání                                                             500,- Kč

Rezervace registrační značky s výjimkou značky na přání                               100,- Kč                            

 

Vydání registrační značky již přidělené /na nosič kol/                                       600,- Kč

 

Vydání registrační značky za poškozené /1 tabulka/                                        600,- Kč

 

Výdej dat z registru vozidel                                                                                 50,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Přestupky v dopravě

 

Projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vyřizuje žádosti o upuštění od zbytku správního trestu zákazu činnosti.

Jednání je vedeno po předběžném dojednání nebo na základě předvolání.

Autoškoly (zkušební komisař)

 

Provádí zejména:

- rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
- schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho využití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
- zařazuje žadatele o řidičská oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí zkoušky
- provádí přezkoušení z odborné a profesní způsobilosti
- rozhoduje o přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti.

Vydání registrace k provozování autoškoly

2000,- Kč

Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly

1000,- Kč

Poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti žadatelů o ŘO

  700,- Kč

Poplatek za opravnou zkoušku z předpisů

  100,- Kč

Poplatek za opravnou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby

  200,- Kč

Poplatek za opravnou zkoušku z praktické jízdy

  400,- Kč

 

 Stanice měření emisí (SME)

 

Provádí zejména:

- rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování SME
- vydává osvědčení k provozování SME

 

Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti.

Udělení oprávnění k provozování SME 

1500,- Kč

Vydání osvědčení k provozování SME  

 300,- Kč

Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování SME

 200,- Kč

 

 Taxislužba

 

Provádí zejména:

- zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby a vydává výpis z této evidence
- uděluje a odnímá oprávnění řidiče taxislužby
- vede údaje o dopravcích v centrálním registru dopravců


Správní poplatky

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně úřadu, lze platit i platební kartou.

Vydání průkazu řidiče taxislužby

500,- Kč

Výpis z rejstříku podnikatelů v silniční dopravě

  50,- Kč

Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby                                          500,- Kč

Zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby                                       50,- Kč

 

 

18.20 – oddělení obecní živnostenský úřad

18.21 – úsek obecní živnostenský úřad

 

Zajišťuje výkon přenesené působnosti na úseku registrace živností a živnostenské kontroly podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

Je kontaktním místem veřejné správy (Czech POINT), na kterém si občan může požádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů a učinit podání vůči státní správě.

 

Provádí zejména:

-           příjem ohlášení živnosti, její posouzení a vydání výpisu z živnostenského rejstříku

-           příjem žádosti o koncesi a rozhodování o žádosti

-           jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštních právních předpisů od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění

-           předává ve stanovené lhůtě obdržená podání příslušným správním úřadům, které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů.

-           příjem oznámení a změn podnikatelů v zemědělství, vydává osvědčení podnikatele v zemědělství

 

 


Správní poplatky


Správní poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně úřadu, lze platit i platební kartou.

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání                                        1000,- Kč

Další ohlášení živnosti                                                                                                  500,- Kč

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání                             1000,-Kč

Přijetí další žádosti o koncesi                                                                                       500,- Kč

Změna rozhodnutí o udělení koncese                                                                         500,- Kč

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost  500,- Kč

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny                100,- Kč

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost          20,- Kč

za každou i započatou stránku


Zápis do evidence zemědělského podnikatele                                                         1 000,- Kč

Změna identifikačních údajů                                                                                         100,- Kč

Změna neidentifikačních údajů                                                                                    500,- Kč

Výpis z evidence zemědělského podnikatele 15,- Kč za první stránku a každá další   5,- Kč

 

 
Životní situace
 

 

 

Soubory ke stažení

TAXISLUŽBA

clanky5653/taxi_zadost_o_udeleni_opravneni.pdf134 KBŽádost o udělení oprávnění řidiče taxislužbyvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_cestne_prohlaseni_o_ztrate,_poskozeni,_odcizeni.pdf284 KBČestné prohlášení řidiče taxislužby o ztrátě, odcizenívloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_zadost_o_vyrazeni_vozidla.pdf191 KBŽádost o vyřazení vozidla z evidence dopravního úřaduvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_zadost_o_zarazeni_vozidla.pdf379 KBŽádost o zařazení vozidla do evidence dopravního úřaduvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h

AUTOŠKOLA

clanky5653/oznameni_o_vyrazeni_vozidla_z_registrace.pdf101 KBOznámení o vyřazení cvičného vozidla z registrace autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/oznameni_o_zarazeni_vozidla_do_registrace.pdf102 KBOznámení o zařazení výcvikového vozidla do registrace autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/oznameni_o_zmene_v_registraci.pdf101 KBOznámení o změně v registraci autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/adost_o_prijeti_vyuce_a_vycviku.pdf2 MBŽádost o přijetí k výuce a výcvikuvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_prezkouseni_z_odborne_zpusobilostivraceni_ridicskeho_prukazu.pdf270 KBŽádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (§§ 45, 45a zákona č. 247/2000 Sb.)vloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_schvaleni_vycvikoveho_vozidla.pdf101 KBŽádost o schválení výcvikového vozidla autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_vydani_registrace.pdf156 KBŽádost o vydání registrace k provozování autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h

Formuláře registru silničních vozidel

clanky5653/zadost-o-poskytnuti-udaju-z-registru-silnicnich-vozidel.pdf626 KBŽádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:27h
clanky5653/zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou.pdf706 KBŽádost o vydání tabulky s registrační značkouvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/oznameni-o-ztrate,-zniceni-nebo-odcizeni-tabulky-s-registracni-znackou.pdf732 KBOznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkouvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou-na-vyvoz.pdf654 KBŽádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývozvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-registraci-historickeho-vozidla-do-registru-historickych-a-spor.pdf131 KBŽádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-registraci-sportovniho-vozidla-do-registru-historickych-a-sport.pdf119 KBŽádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vydani-noveho-technickeho-prukazu-silnicniho-vozidla-a-noveho-o.pdf651 KBŽádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vyrazeni-silnicniho-vozidla-z-provozu,-ukonceni-vyrazeni-silnic.pdf652 KBŽádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-zapis-zmeny-vlastnika-nebo-provozovatele-silnicniho-vozidla.pdf156 KBŽádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-zapis-silnicniho-vozidla-do-registru-silnicnich-vozidel-1.pdf667 KBŽádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/md-zadost-zapis-zmen-udaju-registr-vozidel.pdf646 KBŽádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/2-zadost-o-provedeni-testovani-historickeho-vozidla.pdf282 KBŽádost o provedení testování historického vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/3-zadost-o-uznani-testovani-silnicniho-vozidla.pdf280 KBŽádost o uznání testování silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-povoleni-vyroby-vozidla-a-o-povoleni-prestavby-vozidla-1.pdf133 KBŽádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-schvaleni-technicke-zpusobilosti-vyrobeneho-nebo-prestaveneho-vozidla-1.pdf139 KBŽádost o schválení technické způsobilosti vozidla (jednotlivě vyrobené vozidlo; jednotlivě přestavěné vozidlo)vloženo: 27. 05. 2020, 09:31h

Soubory ke stažení

TAXISLUŽBA

clanky5653/taxi_zadost_o_udeleni_opravneni.pdf134 KBŽádost o udělení oprávnění řidiče taxislužbyvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_cestne_prohlaseni_o_ztrate,_poskozeni,_odcizeni.pdf284 KBČestné prohlášení řidiče taxislužby o ztrátě, odcizenívloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_zadost_o_vyrazeni_vozidla.pdf191 KBŽádost o vyřazení vozidla z evidence dopravního úřaduvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_zadost_o_zarazeni_vozidla.pdf379 KBŽádost o zařazení vozidla do evidence dopravního úřaduvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h

AUTOŠKOLA

clanky5653/oznameni_o_vyrazeni_vozidla_z_registrace.pdf101 KBOznámení o vyřazení cvičného vozidla z registrace autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/oznameni_o_zarazeni_vozidla_do_registrace.pdf102 KBOznámení o zařazení výcvikového vozidla do registrace autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/oznameni_o_zmene_v_registraci.pdf101 KBOznámení o změně v registraci autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/adost_o_prijeti_vyuce_a_vycviku.pdf2 MBŽádost o přijetí k výuce a výcvikuvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_prezkouseni_z_odborne_zpusobilostivraceni_ridicskeho_prukazu.pdf270 KBŽádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (§§ 45, 45a zákona č. 247/2000 Sb.)vloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_schvaleni_vycvikoveho_vozidla.pdf101 KBŽádost o schválení výcvikového vozidla autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_vydani_registrace.pdf156 KBŽádost o vydání registrace k provozování autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h

Formuláře registru silničních vozidel

clanky5653/zadost-o-poskytnuti-udaju-z-registru-silnicnich-vozidel.pdf626 KBŽádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:27h
clanky5653/zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou.pdf706 KBŽádost o vydání tabulky s registrační značkouvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/oznameni-o-ztrate,-zniceni-nebo-odcizeni-tabulky-s-registracni-znackou.pdf732 KBOznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkouvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou-na-vyvoz.pdf654 KBŽádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývozvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-registraci-historickeho-vozidla-do-registru-historickych-a-spor.pdf131 KBŽádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-registraci-sportovniho-vozidla-do-registru-historickych-a-sport.pdf119 KBŽádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vydani-noveho-technickeho-prukazu-silnicniho-vozidla-a-noveho-o.pdf651 KBŽádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vyrazeni-silnicniho-vozidla-z-provozu,-ukonceni-vyrazeni-silnic.pdf652 KBŽádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-zapis-zmeny-vlastnika-nebo-provozovatele-silnicniho-vozidla.pdf156 KBŽádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-zapis-silnicniho-vozidla-do-registru-silnicnich-vozidel-1.pdf667 KBŽádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/md-zadost-zapis-zmen-udaju-registr-vozidel.pdf646 KBŽádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/2-zadost-o-provedeni-testovani-historickeho-vozidla.pdf282 KBŽádost o provedení testování historického vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/3-zadost-o-uznani-testovani-silnicniho-vozidla.pdf280 KBŽádost o uznání testování silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-povoleni-vyroby-vozidla-a-o-povoleni-prestavby-vozidla-1.pdf133 KBŽádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-schvaleni-technicke-zpusobilosti-vyrobeneho-nebo-prestaveneho-vozidla-1.pdf139 KBŽádost o schválení technické způsobilosti vozidla (jednotlivě vyrobené vozidlo; jednotlivě přestavěné vozidlo)vloženo: 27. 05. 2020, 09:31h