Odbor komunálních věcí

Publikováno: 31.1.2017 Autor: admin

Členění dle organizačního řádu:

19.01 – úsek válečných hrobů a hřbitovnictví

19.02 – úsek místních komunikací

19.03 – úsek veřejného prostranství

19.04 – úsek komunálního odpadu

19.05 – úsek kontroly a místních poplatků

19.06 – úsek dopravní koncepce a obslužnosti

19.10 – technické oddělení města

19.11 – úsek technického oddělení města

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor komunálních věcí (OKV)

Bc. Šimeček Libor

Vedoucí odboru
(MU A8)

+420 412 356 346
+420 724 385 175

Honc Josef

Mistr Technického oddělení města
(MU KAS B)

+420 412 333 613
+420 725 712 746

Škrková Jaroslava

Odpady, hřbitov
(MU A10)

+420 412 356 266
+420 727 809 384

Soběhrad Pavel

Mistr Technického oddělení města
(MU KAS B)

+420 412 333 613
+420 725 566 627

Staněk Václav

Pověřen vedením Technického oddělení města
(MU KAS A)

+420 412 333 405
+420 725 712 722

Svoboda Petr , DiS.

Veřejné osvětlení, mobiliář
(MU A11)

+420 412 356 231
+420 702 194 336

Bc. Tillner Jiří

Zástupce vedoucího odboru,místní komunikace
(MU A11)

+420 412 356 358
+420 725 712 717

Zibnerová Anna

Správa hřbitova
(Správa hřbitova)

+420 412 333 340
+420 720 805 607

Odbor komunálních věcí zajišťuje správu a údržbu majetku města v rozsahu místních komunikací, veřejného prostranství a výkonu souvisejících služeb, vymezených tímto organizačním řádem. Dále zajišťuje výkon činností na úseku válečných hrobů v samostatné i přenesené působnosti, posuzuje a zpracovává podklady dopravních koncepcí a dopravní obslužnosti v samostatné působnosti a správu areálu bývalých kasáren. Vyřizování stížností a podnětů občanů v oblasti působnosti odboru. Připravuje podklady pro veřejné zakázky v souladu se zákonem a vnitřními předpisy.

19.01 - úsek válečných hrobů a hřbitovnictví

Zajišťuje zejména:

- evidenci válečných hrobů v obci s rozšířenou působností (ORP) v rámci zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech,

- evidenci a dohled válečných hrobů v rámci ORP,

- v samostatné působnosti evidenci a péči o válečné hroby za město Rumburk,

- správu městského hřbitova. 

19.02 - úsek místních komunikací

Zajišťuje zejména:

- správu a údržbu místních komunikací (MK),

- zpracování pasportizace místních komunikací (MK), veřejného osvětlení a ostatního příslušenství na veřejném prostranství,

- podklady pro majetkoprávní narovnání pozemků pod MK,

- geodetické práce související se záborem a zvláštním užíváním MK,

- opravy majetku města v rozsahu veřejného prostranství včetně ekonomického vyhodnocení vynaložených prostředků,

- koordinaci činností správců inženýrských sítí (voda, plyn, apod.) v zájmu města k ochraně a rozvoji komunikací na území města,

- zpracování návrhů na opravy a celkové rekonstrukce povrchů MK,

- zpracování „Plánu zimní údržby“ MK.

19.03 - úsek veřejného prostranství

Zajišťuje zejména:

- pořizování a údržbu mobiliáře na veřejném prostranství ve vlastnictví města – autobusové zastávky, dětská hřiště, odpadkové koše, kašny, lavičky apod.,

- komplexní údržbu a péči o vybranou městskou zeleň na veřejném prostranství, v součinnosti s příslušnými odbory,

- provoz, údržbu a agendu spojenou s parkovacími automaty, společně s odborem finančním (dále jen OF) se podílí na zpracování tržeb z parkovacích automatů, jedná se především o výběr pokladen z parkovacích automatů a jejich předání na OF ke zpracování tržeb, zpracování tržeb je vždy prováděno za účasti jednoho zaměstnance OF a jednoho zaměstnance OKV,

- správu fotopastí na území města,

- kontrolní činnost na veřejném prostranství v majetku města a řeší jeho nepovolený zábor v souladu s OZV města o místních poplatcích,

- zpracování podkladů pro vydání obecně závazné vyhlášky a nařízení města související s činností odboru.

19.04 - úsek komunálního odpadu

Zajišťuje zejména:

- dodržování smluvního vztahu v oblasti nakládání s komunálním odpadem v rozsahu uzavřeného smluvního vztahu s dodavatelem služeb,

- provádění kontroly sběru a třídění komunálního odpadu ve sběrném dvoře,

- kontrolu, dodržování systému zavedeného městem,

- provádění kontroly a řešení problematiky odpadu, kde je původcem odpadu město Rumburk,

- zpracování hlášení a výkazů o produkci a nakládání s odpady za Město Rumburk,

- plnění povinností v souladu se zákonem o odpadech.

19.05 - úsek kontroly a místních poplatků

Zajišťuje zejména:

- provádění kontrol a výměr poplatků za zábor veřejného prostranství v souladu se zákonem a vnitřními předpisy,

- zpracování podkladů pro vymáhání nedoplatků.

19.06 - úsek dopravní koncepce a obslužnosti

V samostatné působnosti zajišťuje zejména:

- posuzování a navrhování modernizace a systémových změn lokální silniční sítě ve správním obvodu města a spolupráci s dotčenými orgány,

- projednávání dopravní obslužnosti, týkající se potřeb města a zpracovávání návrhů smluv k zabezpečování dopravní obslužnosti dopravci.

19.10 - technické oddělení města

19.11 - úsek technického oddělení města 

Zajišťuje zejména:

- provozní a organizační záležitosti pracovníků zařazených do systému „Veřejně prospěšných prací“ (VPP),

- provozní a organizační záležitosti výkonu trestu obecně prospěšných prací uložených soudem (OPP),

- organizaci činnosti pro občany v rámci „veřejné služby“ (VS),

- spolupráci při zajišťování úkolů vyplývajících z krizového řízení a ochrany obyvatelstva,

- údržbu a opravy majetku města (místní komunikace, chodníky, uliční vpusti, veřejné osvětlení, zábradlí, dopravní značky, mobiliář, zeleň, hřbitov, válečné hroby apod.) a další pomocné práce v součinnosti s ostatními odbory,

- správu areálu deponie stavebního materiálu.

 

Životní situace: Oficiální stránky města Rumburk

Soubory ke stažení

Hřbitov

clanky5688/00206b4aeb01240228105401.pdf119 KBSpráva hřbitovavloženo: 28. 02. 2024, 11:01h
clanky5688/cenik_c._1_2021_hrbitov.pdf226 KBCeník č. 1/2021, veřejného pohřebiště města Rumburkvloženo: 06. 01. 2022, 08:27h
clanky5688/rp_2020.pdf377 KBŘád pohřebištěvloženo: 09. 04. 2020, 07:07h

Místní komunikace

clanky5688/cenik_c_1_2023.pdf226 KBCeník č. 1/2023 za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Rumburk od 01.02.2023vloženo: 08. 02. 2023, 16:21h
clanky5688/pzu_i.pdf703 KBPlán zimní údržby místních komunikací města Rumburk pro zimní období od 1.11. do 31.3.vloženo: 30. 01. 2023, 12:44h
clanky5688/narizeni_mesta_2_2014.pdf582 KBNařízení Města Rumburk, č. 2/2014 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Rumburkvloženo: 15. 06. 2021, 10:50h
clanky5688/tp_pro_provadeni_vykopu_a_ryh.pdf2 MBTechnické podmínky pro provádění výkopů a rýh ve vozovkách pozemních komunikací na území a v majetku města Rumburk s platností od 23.3.2015vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h

Odpady

clanky5688/ozv_o_mistnim_poplatku_za_odkladani_komunalniho_odpadu_z_nemovite_veci_od_1.1.2024_1.pdf106 KBObecně závazná vyhláška města, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - platná od 01.01.2024vloženo: 02. 01. 2024, 09:20h
clanky5688/ozv_1_2021.pdf118 KBObecně závazná vyhláška města č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - zrušena od 01.01.2024vloženo: 29. 12. 2021, 07:11h
clanky5688/ozv_2_2021.pdf135 KBObecně závazná vyhláška města č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářstvívloženo: 29. 12. 2021, 07:11h
clanky5688/doporuceny_formular_ohlaseni_a_ceny_za_objednanou_kapacitu_nadoby_od_01_01_2024.docx28 KBPřihlašovací formulář k platbě odpadůvloženo: 02. 01. 2024, 09:59h
clanky5688/kalendář_svozu_so_r.2024,_liché_po_1.jpg919 KBKalendář svozu pytlového sběru 2024vloženo: 02. 01. 2024, 09:34h
clanky5688/ps.pdf6 MBTrasa svozu pytlového sběru a vyznačení kontejnerů na TKO - změna od 01.09.2023vloženo: 22. 08. 2023, 06:35h
clanky5688/seznam_stanovist_kontejneru_na_tko,_elektro_a_textil_k_01.01.2024.pdf430 KBSeznam stanovišť kontejnerů na TKO, elektro a textil k 01.01.2024vloženo: 12. 01. 2024, 10:59h
clanky5688/cenik_c._1-2022.pdf467 KBCeník č. 1/2022 - odpady ve sběrném dvořevloženo: 17. 02. 2022, 06:42h
clanky5688/plan_odpadoveho_hospodarstvi.pdf2 MBPlán odpadového hospodářstvívloženo: 30. 10. 2017, 07:44h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_2022.pdf15 MBVyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2022vloženo: 29. 03. 2023, 12:42h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_rumburk_za_2021_fin.pdf7 MBVyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2021vloženo: 08. 04. 2022, 06:14h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_2020.pdf13 MBVyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2020vloženo: 23. 06. 2021, 09:15h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_rumburk_za_2019_final.pdf1 MBVyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2019vloženo: 12. 06. 2020, 09:56h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_2018.pdf1 MBVyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2018vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/vyhodnoceni_planu_odpadoveho_hospodarstvi_mesta_rumburk_za_rok_2017.pdf1 MBVyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2017vloženo: 28. 05. 2018, 10:28h
clanky5688/sberodevu2017.pdf124 KBUkončení sběru oděvůvloženo: 14. 11. 2017, 11:08h

Technické oddělení města

clanky5688/240228_cenik_tom_-_schvaleny_rm_28.2.2024.pdf289 KBCeník č. 1/2024 - TOM prodej dřeva a služby za autodopravuvloženo: 01. 03. 2024, 06:03h

Veřejné prostranství

clanky5688/ozv_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_verejneho_prostranstvi.pdf99 KBObecně závazná vyhláška, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - platná od 15.11.2023vloženo: 02. 01. 2024, 09:49h
clanky5688/oznamovaci_povinnost_od_15.11.2023.doc55 KBOznamovací povinnost dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky města Rumburk o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvívloženo: 02. 01. 2024, 09:55h
clanky5688/vyhlaska_3_2017_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_vp.pdf102 KBObecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zrušena od 15.11.2023vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h

Životní situace

clanky5688/ivotni_situace_-_poplatek_ze_zabor_verejneho_prostranstvi.docx19 KBPoplatek za zábor veřejného prostranstvívloženo: 18. 01. 2024, 07:38h
clanky5688/ivotni_situace_-_chybejici_nebo_poskozeny_mobiliar_mesta.docx15 KBChybějící nebo poškozený mobiliář městavloženo: 18. 01. 2024, 07:38h
clanky5688/ivotni_situace_-_nefunkcni_nebo_poskozene_verejne_osvetleni.docx15 KBNefunkční nebo poškozené veřejné osvětlenívloženo: 18. 01. 2024, 07:38h
clanky5688/ivotni_situace_-_poskozena_komunikace_nebo_dopravni_znaceni.docx15 KBPoškozená komunikace nebo dopravní značenívloženo: 25. 01. 2024, 08:53h
Archiv:

RSS
Jak neodkládat objemný odpad

Jak neodkládat objemný odpad

Vážení spoluobčané,

na fotografiích vidíte jak to vypadalo dne 7.9.2020 u kontejnerů v Matějově ulici. Někdo si tam odložil celou manželskou postel, matraci a vysavač. Všechny tyto jmenované věci šlo zdarma odevzdat ve sběrném dvoře. Sběrný dvůr je otevřen denně mimo neděli a státní svátky. Provozní doba sběrného dvora je zveřejněna na stránkách města. Někdo svým nezodpovědným chováním opět přidělal práci našim pracovníkům, kteří, jako už mnohokrát, budou muset po někom tento nepořádek uklízet.

Odbor komunálních věcí

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

25.6.2020 PřílohaJPG

Vážení občané,

použité plastové odpadní trubky nepatří do tříděného odpadu, ale ani ke kontejnerům na tříděný odpad, tak jak je vidět na fotografii. Opláchnuté trubky může občan, ne firma, odevzdat na sběrném dvoře do objemného odpadu zdarma.

Odbor komunálních věcí

Soubory ke stažení

Hřbitov

clanky5688/00206b4aeb01240228105401.pdf119 KBSpráva hřbitovavloženo: 28. 02. 2024, 11:01h
clanky5688/cenik_c._1_2021_hrbitov.pdf226 KBCeník č. 1/2021, veřejného pohřebiště města Rumburkvloženo: 06. 01. 2022, 08:27h
clanky5688/rp_2020.pdf377 KBŘád pohřebištěvloženo: 09. 04. 2020, 07:07h

Místní komunikace

clanky5688/cenik_c_1_2023.pdf226 KBCeník č. 1/2023 za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Rumburk od 01.02.2023vloženo: 08. 02. 2023, 16:21h
clanky5688/pzu_i.pdf703 KBPlán zimní údržby místních komunikací města Rumburk pro zimní období od 1.11. do 31.3.vloženo: 30. 01. 2023, 12:44h
clanky5688/narizeni_mesta_2_2014.pdf582 KBNařízení Města Rumburk, č. 2/2014 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Rumburkvloženo: 15. 06. 2021, 10:50h
clanky5688/tp_pro_provadeni_vykopu_a_ryh.pdf2 MBTechnické podmínky pro provádění výkopů a rýh ve vozovkách pozemních komunikací na území a v majetku města Rumburk s platností od 23.3.2015vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h

Odpady

clanky5688/ozv_o_mistnim_poplatku_za_odkladani_komunalniho_odpadu_z_nemovite_veci_od_1.1.2024_1.pdf106 KBObecně závazná vyhláška města, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - platná od 01.01.2024vloženo: 02. 01. 2024, 09:20h
clanky5688/ozv_1_2021.pdf118 KBObecně závazná vyhláška města č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - zrušena od 01.01.2024vloženo: 29. 12. 2021, 07:11h
clanky5688/ozv_2_2021.pdf135 KBObecně závazná vyhláška města č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářstvívloženo: 29. 12. 2021, 07:11h
clanky5688/doporuceny_formular_ohlaseni_a_ceny_za_objednanou_kapacitu_nadoby_od_01_01_2024.docx28 KBPřihlašovací formulář k platbě odpadůvloženo: 02. 01. 2024, 09:59h
clanky5688/kalendář_svozu_so_r.2024,_liché_po_1.jpg919 KBKalendář svozu pytlového sběru 2024vloženo: 02. 01. 2024, 09:34h
clanky5688/ps.pdf6 MBTrasa svozu pytlového sběru a vyznačení kontejnerů na TKO - změna od 01.09.2023vloženo: 22. 08. 2023, 06:35h
clanky5688/seznam_stanovist_kontejneru_na_tko,_elektro_a_textil_k_01.01.2024.pdf430 KBSeznam stanovišť kontejnerů na TKO, elektro a textil k 01.01.2024vloženo: 12. 01. 2024, 10:59h
clanky5688/cenik_c._1-2022.pdf467 KBCeník č. 1/2022 - odpady ve sběrném dvořevloženo: 17. 02. 2022, 06:42h
clanky5688/plan_odpadoveho_hospodarstvi.pdf2 MBPlán odpadového hospodářstvívloženo: 30. 10. 2017, 07:44h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_2022.pdf15 MBVyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2022vloženo: 29. 03. 2023, 12:42h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_rumburk_za_2021_fin.pdf7 MBVyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2021vloženo: 08. 04. 2022, 06:14h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_2020.pdf13 MBVyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2020vloženo: 23. 06. 2021, 09:15h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_rumburk_za_2019_final.pdf1 MBVyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2019vloženo: 12. 06. 2020, 09:56h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_2018.pdf1 MBVyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2018vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/vyhodnoceni_planu_odpadoveho_hospodarstvi_mesta_rumburk_za_rok_2017.pdf1 MBVyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2017vloženo: 28. 05. 2018, 10:28h
clanky5688/sberodevu2017.pdf124 KBUkončení sběru oděvůvloženo: 14. 11. 2017, 11:08h

Technické oddělení města

clanky5688/240228_cenik_tom_-_schvaleny_rm_28.2.2024.pdf289 KBCeník č. 1/2024 - TOM prodej dřeva a služby za autodopravuvloženo: 01. 03. 2024, 06:03h

Veřejné prostranství

clanky5688/ozv_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_verejneho_prostranstvi.pdf99 KBObecně závazná vyhláška, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - platná od 15.11.2023vloženo: 02. 01. 2024, 09:49h
clanky5688/oznamovaci_povinnost_od_15.11.2023.doc55 KBOznamovací povinnost dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky města Rumburk o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvívloženo: 02. 01. 2024, 09:55h
clanky5688/vyhlaska_3_2017_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_vp.pdf102 KBObecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zrušena od 15.11.2023vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h

Životní situace

clanky5688/ivotni_situace_-_poplatek_ze_zabor_verejneho_prostranstvi.docx19 KBPoplatek za zábor veřejného prostranstvívloženo: 18. 01. 2024, 07:38h
clanky5688/ivotni_situace_-_chybejici_nebo_poskozeny_mobiliar_mesta.docx15 KBChybějící nebo poškozený mobiliář městavloženo: 18. 01. 2024, 07:38h
clanky5688/ivotni_situace_-_nefunkcni_nebo_poskozene_verejne_osvetleni.docx15 KBNefunkční nebo poškozené veřejné osvětlenívloženo: 18. 01. 2024, 07:38h
clanky5688/ivotni_situace_-_poskozena_komunikace_nebo_dopravni_znaceni.docx15 KBPoškozená komunikace nebo dopravní značenívloženo: 25. 01. 2024, 08:53h