Odbor komunálních věcí

Publikováno: 31.1.2017 Autor: admin

Odbor komunálních věcí zajišťuje správu a údržbu majetku města v rozsahu veřejného prostranství a výkon souvisejících služeb, vymezených organizačním řádem.

Organizačně se člení na úseky válečných hrobů, místních komunikací, veřejného prostranství, komunálního odpadu, kontroly a místních poplatků a oddělení činností veřejně prospěšných prací (VPP), obecně prospěšných prací (OPP) a veřejné služby (VS).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor komunálních věcí (OKV)

Bc. Šimeček Libor

Vedoucí odboru
(MU A8)

+420 412 356 346
+420 724 385 175

Staněk Václav

Pověřen vedením oddělení VPP, OPP a VS
(MU KAS A)

+420 412 333 405
+420 725 712 722

Honc Josef

Mistr VPP
(MU KAS B)

+420 412 333 613
+420 725 712 746

Škrková Jaroslava

Odpady, veřejná zeleň, hřbitov
(MU A10)

+420 412 356 266
+420 727 809 384

Svoboda Petr

Mistr VPP
(MU KAS B)

+420 412 333 613
+420 606 775 118

Svoboda Petr , DiS.

Veřejné osvětlení
(MU A11)

+420 412 356 231
+420 702 194 336

Bc. Tillner Jiří

Místní komunikace
(MU A11)

+420 412 356 358
+420 725 712 717

Charakteristika a činnost odboru:

 

Odbor komunálních věcí – stav k 1.11.2018

Odbor komunálních věcí zajišťuje správu a údržbu majetku města v rozsahu veřejného prostranství (místní komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, mobiliář, autobusové zastávky, parkovací automaty) a výkon souvisejících služeb, vymezených organizačním řádem.
Organizačně se člení na úseky válečných hrobů a hřbitovnictví, místních komunikací, veřejného prostranství, komunálního odpadu, kontroly a místních poplatků a technické oddělení města.

Telefonní a  e-mailové spojení

 Bc. Libor Šimeček - vedoucí odboru

412 356 346

libor.simecek@rumburk.cz

 Bc. Jiří Tillner - zástupce vedoucího odboru

412 356 358

jiri.tillner@rumburk.cz

 Petr Svoboda, DiS - referent

412 356 231

petr.svoboda@rumburk.cz

 Jaroslava Škrková - referent

412 356 266

jaroslava.skrkova@rumburk.cz

  Václav Staněk
  pověřen vedením Technického oddělení města

412 333 405

vaclav.stanek@rumburk.cz

 Svoboda Petr – mistr TOM

412 333 613

petr.svoboda.vpp@rumburk.cz

 Honc Josef – mistr TOM

412 333 613

josef.honc@rumburk.cz

Kontaktní adresa

Město Rumburk

Městský úřad Rumburk

Odbor komunálních věcí

Tř. 9. května  1366/48

408 01  Rumburk

Složení odboru
Bc. Šimeček Libor - vedoucí odboru, řídí jeho činnost, odpovídá za výkon činnosti odboru na svěřeném úseku a za kvalitu práce podřízených zaměstnanců a zabezpečuje plnění všech funkcí uložených Organizačním řádem Městského úřadu. Zajišťuje agendy veřejných zakázek a kácení stromů a náhradní výsadby.

Bc. Tillner Jiří - zajišťuje opravy a údržbu místních komunikací (včetně aktualizace pasportu), chodníků, zajišťuje provoz a údržbu parkovacích automatů, připravuje veřejné zakázky odboru. Je správcem rozpočtu OKV a zástupcem vedoucího odboru.

Svoboda Petr, DiS - zajišťuje opravy a údržbu veřejného osvětlení (včetně aktualizace pasportu), světelné křižovatky a mobiliáře na veřejném prostranství ve vlastnictví města (včetně aktualizace pasportu), provoz a údržbu fotopastí a úsek místních poplatků za zábor veřejného prostranství.

Škrková Jaroslava - zajišťuje agendu související s úsekem komunálního odpadu, městského hřbitova, agendu válečných hrobů v obci a v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností.  Zajišťuje agendu vedoucí pošty odboru, evidenci objednávek a parkovacích karet.

Staněk Václav - pověřen vedením Technického oddělení města (TOM). Zajišťuje provozní a organizační záležitosti oddělení a správu dvora v bývalých kasárnách.

Svoboda Petr – mistr TOM

Honc Josef – mistr TOM

Podrobnosti činností odboru komunálních věcí jsou uvedeny v Organizačním řádu Městského úřadu.

Vypracoval Bc. Libor Šimeček 12.11.2018