Odbor komunálních věcí

Publikováno: 31.1.2017 Autor: admin

Odbor komunálních věcí zajišťuje správu a údržbu majetku města v rozsahu veřejného prostranství a výkon souvisejících služeb, vymezených organizačním řádem.

Organizačně se člení na úseky válečných hrobů, místních komunikací, veřejného prostranství, komunálního odpadu, kontroly a místních poplatků a oddělení činností veřejně prospěšných prací (VPP), obecně prospěšných prací (OPP) a veřejné služby (VS).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor komunálních věcí (OKV)

Bc. Šimeček Libor

Vedoucí odboru
(MU A8)

+420 412 356 346
+420 724 385 175

Staněk Václav

Pověřen vedením Technického oddělení města
(MU KAS A)

+420 412 333 405
+420 725 712 722

Honc Josef

Mistr Technického oddělení města
(MU KAS B)

+420 412 333 613
+420 725 712 746

Škrková Jaroslava

Odpady, hřbitov
(MU A10)

+420 412 356 266
+420 727 809 384

Svoboda Petr

Mistr Technického oddělení města
(MU KAS B)

+420 412 333 613
+420 606 775 118

Svoboda Petr , DiS.

Veřejné osvětlení, mobiliář
(MU A11)

+420 412 356 231
+420 702 194 336

Bc. Tillner Jiří

Zástupce vedoucího odboru,místní komunikace
(MU A11)

+420 412 356 358
+420 725 712 717

Charakteristika a činnost odboru:

 

Odbor komunálních věcí – stav k 1.11.2018

Odbor komunálních věcí zajišťuje správu a údržbu majetku města v rozsahu veřejného prostranství (místní komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, mobiliář, autobusové zastávky, parkovací automaty) a výkon souvisejících služeb, vymezených organizačním řádem.
Organizačně se člení na úseky válečných hrobů a hřbitovnictví, místních komunikací, veřejného prostranství, komunálního odpadu, kontroly a místních poplatků a technické oddělení města.

Telefonní a  e-mailové spojení

 Bc. Libor Šimeček - vedoucí odboru

412 356 346

libor.simecek@rumburk.cz

 Bc. Jiří Tillner - zástupce vedoucího odboru

412 356 358

jiri.tillner@rumburk.cz

 Petr Svoboda, DiS - referent

412 356 231

petr.svoboda@rumburk.cz

 Jaroslava Škrková - referent

412 356 266

jaroslava.skrkova@rumburk.cz

  Václav Staněk
  pověřen vedením Technického oddělení města

412 333 405

vaclav.stanek@rumburk.cz

 Svoboda Petr – mistr TOM

412 333 613

petr.svoboda.vpp@rumburk.cz

 Honc Josef – mistr TOM

412 333 613

josef.honc@rumburk.cz

Kontaktní adresa

Město Rumburk

Městský úřad Rumburk

Odbor komunálních věcí

Tř. 9. května  1366/48

408 01  Rumburk

Složení odboru
Bc. Šimeček Libor - vedoucí odboru, řídí jeho činnost, odpovídá za výkon činnosti odboru na svěřeném úseku a za kvalitu práce podřízených zaměstnanců a zabezpečuje plnění všech funkcí uložených Organizačním řádem Městského úřadu. Zajišťuje agendy veřejných zakázek a kácení stromů a náhradní výsadby.

Bc. Tillner Jiří - zajišťuje opravy a údržbu místních komunikací (včetně aktualizace pasportu), chodníků, zajišťuje provoz a údržbu parkovacích automatů, připravuje veřejné zakázky odboru. Je správcem rozpočtu OKV a zástupcem vedoucího odboru.

Svoboda Petr, DiS - zajišťuje opravy a údržbu veřejného osvětlení (včetně aktualizace pasportu), světelné křižovatky a mobiliáře na veřejném prostranství ve vlastnictví města (včetně aktualizace pasportu), provoz a údržbu fotopastí a úsek místních poplatků za zábor veřejného prostranství.

Škrková Jaroslava - zajišťuje agendu související s úsekem komunálního odpadu, městského hřbitova, agendu válečných hrobů v obci a v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností.  Zajišťuje agendu vedoucí pošty odboru, evidenci objednávek a parkovacích karet.

Staněk Václav - pověřen vedením Technického oddělení města (TOM). Zajišťuje provozní a organizační záležitosti oddělení a správu dvora v bývalých kasárnách.

Svoboda Petr – mistr TOM

Honc Josef – mistr TOM

Podrobnosti činností odboru komunálních věcí jsou uvedeny v Organizačním řádu Městského úřadu.

Vypracoval Bc. Libor Šimeček 12.11.2018

Soubory ke stažení

clanky5688/vyhodnoceni_poh_2018.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2018vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/mapa_svozu_2019.pdf581 KBODPADY - Mapa pytlového svozu a stanoviště se separačními nádobami 2019vloženo: 01. 03. 2019, 12:33h
clanky5688/kalendar_svozu_2019.pdf22 KBODPADY - Svozový kalendář pytlového svozu tříděného odpadu pro rok 2019vloženo: 01. 03. 2019, 12:18h
clanky5688/seznam_stanovist_kontejneru.pdf325 KBODPADY - Seznam stanovišť kontejnerů na TKO, elektro a textilvloženo: 01. 03. 2019, 12:46h
clanky5688/cenik_3_2018_-_tom_prodej_dreva_a_sluzby_za_autodopravu_-_schvalen_rm_6.6.2018.pdf111 KBTOM - Ceník č. 3/2018 - TOM prodej dřeva a služby za autodopravuvloženo: 14. 06. 2018, 12:09h
clanky5688/vyhodnoceni_planu_odpadoveho_hospodarstvi_mesta_rumburk_za_rok_2017.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2017vloženo: 28. 05. 2018, 10:28h
clanky5688/sberodevu2017.pdf124 KBODPADY - Ukončení sběru oděvůvloženo: 14. 11. 2017, 11:08h
clanky5688/rad_hrbitova.pdf5 MBHŘBITOV - Řád pohřebištěvloženo: 17. 08. 2017, 14:35h
clanky5688/plan_odpadoveho_hospodarstvi.pdf2 MBODPADY - Plán odpadového hospodářstvívloženo: 30. 10. 2017, 07:44h
clanky5688/cenik_c2_sbernydvur.pdf752 KBODPADY - Ceník č. 2/2018 - Sběrný dvůrvloženo: 12. 03. 2018, 14:27h
clanky5688/pris_p6_priloha1_5088.pdf212 KBODPADY - Ceník č. 1/2018 - Směsný komunální odpadvloženo: 05. 03. 2018, 09:10h
clanky5688/vyhlaska_3_2017_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_vp.pdf102 KBVP - Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvívloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/oznamovaci_povinnost.doc50 KBVP - Oznamovací povinnost dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky města Rumburk č. 3/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvívloženo: 25. 06. 2019, 12:31h
clanky5688/vyhlaska_5_2013_-_odpady.pdf2 MBODPADY - Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpademvloženo: 21. 05. 2019, 07:24h
clanky5688/tp_pro_provadeni_vykopu_a_ryh.pdf2 MBMK - Technické podmínky pro provádění výkopů a rýh ve vozovkách pozemních komunikací na území a v majetku města Rumburk s platností od 23.3.2015vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h

Soubory ke stažení

clanky5688/vyhodnoceni_poh_2018.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2018vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/mapa_svozu_2019.pdf581 KBODPADY - Mapa pytlového svozu a stanoviště se separačními nádobami 2019vloženo: 01. 03. 2019, 12:33h
clanky5688/kalendar_svozu_2019.pdf22 KBODPADY - Svozový kalendář pytlového svozu tříděného odpadu pro rok 2019vloženo: 01. 03. 2019, 12:18h
clanky5688/seznam_stanovist_kontejneru.pdf325 KBODPADY - Seznam stanovišť kontejnerů na TKO, elektro a textilvloženo: 01. 03. 2019, 12:46h
clanky5688/cenik_3_2018_-_tom_prodej_dreva_a_sluzby_za_autodopravu_-_schvalen_rm_6.6.2018.pdf111 KBTOM - Ceník č. 3/2018 - TOM prodej dřeva a služby za autodopravuvloženo: 14. 06. 2018, 12:09h
clanky5688/vyhodnoceni_planu_odpadoveho_hospodarstvi_mesta_rumburk_za_rok_2017.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2017vloženo: 28. 05. 2018, 10:28h
clanky5688/sberodevu2017.pdf124 KBODPADY - Ukončení sběru oděvůvloženo: 14. 11. 2017, 11:08h
clanky5688/rad_hrbitova.pdf5 MBHŘBITOV - Řád pohřebištěvloženo: 17. 08. 2017, 14:35h
clanky5688/plan_odpadoveho_hospodarstvi.pdf2 MBODPADY - Plán odpadového hospodářstvívloženo: 30. 10. 2017, 07:44h
clanky5688/cenik_c2_sbernydvur.pdf752 KBODPADY - Ceník č. 2/2018 - Sběrný dvůrvloženo: 12. 03. 2018, 14:27h
clanky5688/pris_p6_priloha1_5088.pdf212 KBODPADY - Ceník č. 1/2018 - Směsný komunální odpadvloženo: 05. 03. 2018, 09:10h
clanky5688/vyhlaska_3_2017_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_vp.pdf102 KBVP - Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvívloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/oznamovaci_povinnost.doc50 KBVP - Oznamovací povinnost dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky města Rumburk č. 3/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvívloženo: 25. 06. 2019, 12:31h
clanky5688/vyhlaska_5_2013_-_odpady.pdf2 MBODPADY - Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpademvloženo: 21. 05. 2019, 07:24h
clanky5688/tp_pro_provadeni_vykopu_a_ryh.pdf2 MBMK - Technické podmínky pro provádění výkopů a rýh ve vozovkách pozemních komunikací na území a v majetku města Rumburk s platností od 23.3.2015vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h