Odbor komunálních věcí

Publikováno: 31.1.2017 Autor: admin

Odbor komunálních věcí zajišťuje správu a údržbu majetku města v rozsahu veřejného prostranství a výkon souvisejících služeb, vymezených organizačním řádem.

Organizačně se člení na úseky válečných hrobů, místních komunikací, veřejného prostranství, komunálního odpadu, kontroly a místních poplatků a oddělení činností veřejně prospěšných prací (VPP), obecně prospěšných prací (OPP) a veřejné služby (VS).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor komunálních věcí (OKV)

Honc Josef

Mistr Technického oddělení města
(MU KAS B)

+420 412 333 613
+420 725 712 746

Bc. Šimeček Libor

Vedoucí odboru
(MU A8)

+420 412 356 346
+420 724 385 175

Škrková Jaroslava

Odpady, hřbitov
(MU A10)

+420 412 356 266
+420 727 809 384

Staněk Václav

Pověřen vedením Technického oddělení města
(MU KAS A)

+420 412 333 405
+420 725 712 722

Svoboda Petr , DiS.

Veřejné osvětlení, mobiliář
(MU A11)

+420 412 356 231
+420 702 194 336

Bc. Tillner Jiří

Zástupce vedoucího odboru,místní komunikace
(MU A11)

+420 412 356 358
+420 725 712 717

Charakteristika a činnost odboru:

 

Odbor komunálních věcí – stav k 1.11.2018

Odbor komunálních věcí zajišťuje správu a údržbu majetku města v rozsahu veřejného prostranství (místní komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, mobiliář, autobusové zastávky, parkovací automaty) a výkon souvisejících služeb, vymezených organizačním řádem.
Organizačně se člení na úseky válečných hrobů a hřbitovnictví, místních komunikací, veřejného prostranství, komunálního odpadu, kontroly a místních poplatků a technické oddělení města.

Telefonní a  e-mailové spojení

 Bc. Libor Šimeček - vedoucí odboru

412 356 346

libor.simecek@rumburk.cz

 Bc. Jiří Tillner - zástupce vedoucího odboru

412 356 358

jiri.tillner@rumburk.cz

 Petr Svoboda, DiS - referent

412 356 231

petr.svoboda@rumburk.cz

 Jaroslava Škrková - referent

412 356 266

jaroslava.skrkova@rumburk.cz

  Václav Staněk
  pověřen vedením Technického oddělení města

412 333 405

vaclav.stanek@rumburk.cz

 Svoboda Petr – mistr TOM

412 333 613

petr.svoboda.vpp@rumburk.cz

 Honc Josef – mistr TOM

412 333 613

josef.honc@rumburk.cz

Kontaktní adresa

Město Rumburk

Městský úřad Rumburk

Odbor komunálních věcí

Tř. 9. května  1366/48

408 01  Rumburk

Složení odboru
Bc. Šimeček Libor - vedoucí odboru, řídí jeho činnost, odpovídá za výkon činnosti odboru na svěřeném úseku a za kvalitu práce podřízených zaměstnanců a zabezpečuje plnění všech funkcí uložených Organizačním řádem Městského úřadu. Zajišťuje agendy veřejných zakázek a kácení stromů a náhradní výsadby.

Bc. Tillner Jiří - zajišťuje opravy a údržbu místních komunikací (včetně aktualizace pasportu), chodníků, zajišťuje provoz a údržbu parkovacích automatů, připravuje veřejné zakázky odboru. Je správcem rozpočtu OKV a zástupcem vedoucího odboru.

Svoboda Petr, DiS - zajišťuje opravy a údržbu veřejného osvětlení (včetně aktualizace pasportu), světelné křižovatky a mobiliáře na veřejném prostranství ve vlastnictví města (včetně aktualizace pasportu), provoz a údržbu fotopastí a úsek místních poplatků za zábor veřejného prostranství.

Škrková Jaroslava - zajišťuje agendu související s úsekem komunálního odpadu, městského hřbitova, agendu válečných hrobů v obci a v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností.  Zajišťuje agendu vedoucí pošty odboru, evidenci objednávek a parkovacích karet.

Staněk Václav - pověřen vedením Technického oddělení města (TOM). Zajišťuje provozní a organizační záležitosti oddělení a správu dvora v bývalých kasárnách.

Svoboda Petr – mistr TOM

Honc Josef – mistr TOM

Podrobnosti činností odboru komunálních věcí jsou uvedeny v Organizačním řádu Městského úřadu.

Vypracoval Bc. Libor Šimeček 12.11.2018

Soubory ke stažení

clanky5688/ozv_c._2_2020.pdf454 KBODPADY - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Rumburkvloženo: 01. 07. 2020, 14:06h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_rumburk_za_2019_final.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2019vloženo: 12. 06. 2020, 09:56h
clanky5688/kalendar_pytloveho_svozu_tko_2020.pdf206 KBODPADY - Kalendář svozů pytlového sběru 2020vloženo: 09. 04. 2020, 07:01h
clanky5688/mapa_svozu_2020.pdf581 KBODPADY - Mapa svozů pytlového sběru 2020vloženo: 09. 04. 2020, 07:01h
clanky5688/rp_2020.pdf377 KBHŘBITOV - Řád pohřebištěvloženo: 09. 04. 2020, 07:07h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_2018.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2018vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/seznam_stanovist_kontejneru.pdf325 KBODPADY - Seznam stanovišť kontejnerů na TKO, elektro a textilvloženo: 01. 03. 2019, 12:46h
clanky5688/cenik_3_2018_-_tom_prodej_dreva_a_sluzby_za_autodopravu_-_schvalen_rm_6.6.2018.pdf111 KBTOM - Ceník č. 3/2018 - TOM prodej dřeva a služby za autodopravuvloženo: 14. 06. 2018, 12:09h
clanky5688/vyhodnoceni_planu_odpadoveho_hospodarstvi_mesta_rumburk_za_rok_2017.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2017vloženo: 28. 05. 2018, 10:28h
clanky5688/sberodevu2017.pdf124 KBODPADY - Ukončení sběru oděvůvloženo: 14. 11. 2017, 11:08h
clanky5688/plan_odpadoveho_hospodarstvi.pdf2 MBODPADY - Plán odpadového hospodářstvívloženo: 30. 10. 2017, 07:44h
clanky5688/cenik_c2_sbernydvur.pdf752 KBODPADY - Ceník č. 2/2018 - Sběrný dvůrvloženo: 12. 03. 2018, 14:27h
clanky5688/pris_p6_priloha1_5088.pdf212 KBODPADY - Ceník č. 1/2018 - Směsný komunální odpadvloženo: 05. 03. 2018, 09:10h
clanky5688/vyhlaska_3_2017_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_vp.pdf102 KBVP - Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvívloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/oznamovaci_povinnost.doc50 KBVP - Oznamovací povinnost dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky města Rumburk č. 3/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvívloženo: 25. 06. 2019, 12:31h
clanky5688/vyhlaska_5_2013_-_odpady.pdf2 MBODPADY - Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem - ZRUŠENO OZV č. 2/2020vloženo: 21. 05. 2019, 07:24h
clanky5688/tp_pro_provadeni_vykopu_a_ryh.pdf2 MBMK - Technické podmínky pro provádění výkopů a rýh ve vozovkách pozemních komunikací na území a v majetku města Rumburk s platností od 23.3.2015vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
Archiv:

ODPADY - KONTEJNERY NA BIOODPAD

ODPADY - KONTEJNERY NA BIOODPAD

16.3.2020

Dne 16. 03. 2020 budou na stanoviště ve Stepní ul., Lipové ul., Strážném vrchu a v Horním Jindřichovem pod přemostěním opět přistaveny velké kontejnery na bioodpad.

Odbor komunálních věcí

ODPADY - UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ČASU PRODEJE ZNÁMEK NA POPELNICE

ODPADY - UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ČASU PRODEJE ZNÁMEK NA POPELNICE

8.1.2020

Z důvodu nemoci bude prodejní doba známek na popelnice ve dnech 8.1., 10.1., 13.1. a 15.1. probíhat od 9:00 do 15:30 hodin. V ostatních dnech od 9:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 13:00 hodin.

Odbor komunálních věcí

ODPADY - INFORMACE O UKLÁDÁNÍ OLEJŮ A TUKŮ

ODPADY - INFORMACE O UKLÁDÁNÍ OLEJŮ A TUKŮ

11.12.2019

Od 1.1.2020 je obec povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25) dle vyhlášky 321/2014 Sb. Jedním ze způsobů jak tuto povinnost zajistit, je umožnění odkládat použité jedlé oleje a tuky v uzavřených plastových nádobách na sběrném dvoře. Tuto možnost mají občané Rumburku zajištěnu již řadu let a budou ji mít zajištěnu i nadále. Sběrný dvůr je otevřen mimo neděle a státní svátky denně. Otevírací doba sběrného dvora je zveřejněna na webových stránkách města www.rumburk.cz/cz/obcan-sberny-dvur.html .

ODPADY - E-BOX

ODPADY - E-BOX

27.2.2019 PřílohaPDF

Informace pro občany o umístění E-BOXu.

ODPADY - INFORMACE K CENÁM ZA ODPADY

ODPADY - INFORMACE K CENÁM ZA ODPADY

6.3.2018 více zde

Vážení spoluobčané,

od 1.3.2018 platí nové ceníky na odpady. Ceník č. 1/2018 na směsný komunální odpad (popelnice, kontejnery – ceny se nemění již od 1.1.2014) a Ceník č. 2/2018 pro sběrný dvůr.

 

ODPADY - KONTEJNERY NA BIOODPAD

ODPADY - KONTEJNERY NA BIOODPAD

16.3.2020

Dne 16. 03. 2020 budou na stanoviště ve Stepní ul., Lipové ul., Strážném vrchu a v Horním Jindřichovem pod přemostěním opět přistaveny velké kontejnery na bioodpad.

Odbor komunálních věcí

Archiv:

Zrušení stanoviště na tříděný odpad v lokalitě Zámeček

Zrušení stanoviště na tříděný odpad v lokalitě Zámeček

Stanoviště na tříděný odpad v lokalitě Zámeček bude 27.1.2021 zrušeno a kontejnery budou přemístěny do areálu technického oddělení města (bývalá kasárna)...

ODPADY - PYTLOVÝ SBĚR A TŘÍDĚNÝ ODPAD (MAPKA A KALENDÁŘ PRO ROK 2021)

ODPADY - PYTLOVÝ SBĚR A TŘÍDĚNÝ ODPAD (MAPKA A KALENDÁŘ PRO ROK 2021)

Svoz tříděného odpadu v zelených pytlích probíhá v Rumburku každý lichý týden v pondělí...

UPOZORNĚNÍ - KONTEJNERY NA BIOODPAD

UPOZORNĚNÍ - KONTEJNERY NA BIOODPAD

10.12.2020 více zde

Dne 14.12.2020 se svezou ze svých stanovišť (Horní Jindřichov, Strážný vrch, ul. Stepní a Lipová) kontejnery na bioodpad...

Jak neodkládat pneumatiky 2

Jak neodkládat pneumatiky 2

Tak a je to tu opět...

UPOZORNĚNÍ - KONTEJNERY NA TKO V POTOČNÍ ULICI

UPOZORNĚNÍ - KONTEJNERY NA TKO V POTOČNÍ ULICI

26.11.2020 více zde

Od 25.11.2020 jsou opět vyváženy kontejnery na tříděný odpad v Potoční ulici...

Jak neodkládat pneumatiky

Jak neodkládat pneumatiky

Vážení spoluobčané, neodkládejte vysloužilé pneumatiky ke kontejnerům na směsný ani tříděný odpad...

Jak neodkládat elektroodpad

Jak neodkládat elektroodpad

Jak neodkládat elektroodpad.

Jak neodkládat objemný odpad 2

Jak neodkládat objemný odpad 2

Vážení spoluobčané,

na fotografiích vidíte, jak to vypadalo dne 9.11.2020 u kontejnerů v ulici K. Světlé před č.p. 232 a 233.

ODPADY - UPOZORNĚNÍ NA PRODEJ ZNÁMEK

ODPADY - UPOZORNĚNÍ NA PRODEJ ZNÁMEK

2.11.2020 více zde

Známku na popelnici na 1. pololetí roku 2021 si lze zakoupit již od 3.11.2020.

Jak neodkládat objemný odpad

Jak neodkládat objemný odpad

Vážení spoluobčané,

na fotografiích vidíte jak to vypadalo dne 7.9.2020 u kontejnerů v Matějově ulici. Někdo si tam odložil celou manželskou postel, matraci a vysavač. Všechny tyto jmenované věci šlo zdarma odevzdat ve sběrném dvoře. Sběrný dvůr je otevřen denně mimo neděli a státní svátky. Provozní doba sběrného dvora je zveřejněna na stránkách města. Někdo svým nezodpovědným chováním opět přidělal práci našim pracovníkům, kteří, jako už mnohokrát, budou muset po někom tento nepořádek uklízet.

Odbor komunálních věcí

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

25.6.2020 PřílohaJPG

Vážení občané,

použité plastové odpadní trubky nepatří do tříděného odpadu, ale ani ke kontejnerům na tříděný odpad, tak jak je vidět na fotografii. Opláchnuté trubky může občan, ne firma, odevzdat na sběrném dvoře do objemného odpadu zdarma.

Odbor komunálních věcí

Soubory ke stažení

clanky5688/ozv_c._2_2020.pdf454 KBODPADY - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Rumburkvloženo: 01. 07. 2020, 14:06h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_rumburk_za_2019_final.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2019vloženo: 12. 06. 2020, 09:56h
clanky5688/kalendar_pytloveho_svozu_tko_2020.pdf206 KBODPADY - Kalendář svozů pytlového sběru 2020vloženo: 09. 04. 2020, 07:01h
clanky5688/mapa_svozu_2020.pdf581 KBODPADY - Mapa svozů pytlového sběru 2020vloženo: 09. 04. 2020, 07:01h
clanky5688/rp_2020.pdf377 KBHŘBITOV - Řád pohřebištěvloženo: 09. 04. 2020, 07:07h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_2018.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2018vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/seznam_stanovist_kontejneru.pdf325 KBODPADY - Seznam stanovišť kontejnerů na TKO, elektro a textilvloženo: 01. 03. 2019, 12:46h
clanky5688/cenik_3_2018_-_tom_prodej_dreva_a_sluzby_za_autodopravu_-_schvalen_rm_6.6.2018.pdf111 KBTOM - Ceník č. 3/2018 - TOM prodej dřeva a služby za autodopravuvloženo: 14. 06. 2018, 12:09h
clanky5688/vyhodnoceni_planu_odpadoveho_hospodarstvi_mesta_rumburk_za_rok_2017.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2017vloženo: 28. 05. 2018, 10:28h
clanky5688/sberodevu2017.pdf124 KBODPADY - Ukončení sběru oděvůvloženo: 14. 11. 2017, 11:08h
clanky5688/plan_odpadoveho_hospodarstvi.pdf2 MBODPADY - Plán odpadového hospodářstvívloženo: 30. 10. 2017, 07:44h
clanky5688/cenik_c2_sbernydvur.pdf752 KBODPADY - Ceník č. 2/2018 - Sběrný dvůrvloženo: 12. 03. 2018, 14:27h
clanky5688/pris_p6_priloha1_5088.pdf212 KBODPADY - Ceník č. 1/2018 - Směsný komunální odpadvloženo: 05. 03. 2018, 09:10h
clanky5688/vyhlaska_3_2017_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_vp.pdf102 KBVP - Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvívloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/oznamovaci_povinnost.doc50 KBVP - Oznamovací povinnost dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky města Rumburk č. 3/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvívloženo: 25. 06. 2019, 12:31h
clanky5688/vyhlaska_5_2013_-_odpady.pdf2 MBODPADY - Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem - ZRUŠENO OZV č. 2/2020vloženo: 21. 05. 2019, 07:24h
clanky5688/tp_pro_provadeni_vykopu_a_ryh.pdf2 MBMK - Technické podmínky pro provádění výkopů a rýh ve vozovkách pozemních komunikací na území a v majetku města Rumburk s platností od 23.3.2015vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h