Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Publikováno: 3.1.2017 Autor: admin
Členění dle organizačního řádu:
 • Úsek sociální práce na úrovni obecního úřadu v přenesené působnosti, pověřeného obecního úřadu a obce s rozšířenou působností.
 • Úsek zdravotnictví.
 • Úsek sociálního kurátora pro dospělé na úrovni obce s rozšířenou působností.
 • Úsek koordinátora sociálních služeb a manažera Strategického plánu sociálního začleňování manažera prevence kriminality.
 • Úsek manažera prevence kriminality.
 • Úsek terénní práce.
 • Úsek opatrovnictví.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí:
 • Úsek sociálně právní ochrany dětí 
 • Úsek sociálních kurátorů pro mládež
 • Úsek náhradní rodinné péče + dohody o výkonu pěstounské péče

Sociální pracovnice:

Konkrétní činnost úseku je uvedena v příloze č. 1 str. 42-44 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Konkrétní činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí je uvedena v příloze č. 1 str. 45 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Telefonní čísla Pracovníků OSVZ


(JSOU DOSTUPNÁ POUZE V PRACOVNÍ DOBĚ)

Ing. Svobodová Denisa

Vedoucí odboru
(MU C409)

+420 412 356 290
+420 725 043 926

Bc. Strašilová Ivana

Vedoucí oddělení soc. právní ochrany dětí
(MU C310)

+420 412 356 293
+420 725 837 077

Bc. Píchová Marie

Vedoucí oddělení sociální a terénní práce
(MU C113)

+420 412 356 309
+420 602 642 208

Bc. Balcarová Zdeňka

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C308)

+420 412 356 281
+420 725 712 752

Bc. Dlasková Lenka

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C309)

+420 412 356 341
+420 602 458 847

Drugdová Helena

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C307)

+420 412 356 294
+420 725 837 078

Bc. Dvořáková Eva

Sociální pracovník
(MU C113)

+420 412 356 308
+420 720 042 931

George Lada

Opatrovnice
(MU C110)

+420 412 356 314
+420 601 160 467

Bc. Havelková Ivana

náhradní rodinná péče : osvojení, pěstounská péče
(MU C408)

+420 412 356 306
+420 725 712 734

Hofmanová Dagmar , DiS.

Sociální pracovnice
(MU C112)

+420 412 356 311
+420 725 712 721

Junková Hana , DiS.

Sociální pracovnice
(MU C112)

+420 412 356 312

Bc. Jurajdová Lucie

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C308)

+420 412 356 291
+420 725 837 080

Kozlerová Jana , DiS.

náhradní rodinná péče : pěstounská péče, péče jiné osoby
(MU C408)

+420 412 356 280
+420 725 837 079

Křížová Lýdie

Opatrovnice
(C110)

+420 412 356 356
+420 601 160 469

Macková Monika

Terénní pracovnice
(MU C111)

+420 412 356 316

Neidhardtová Dana

Terénní pracovnice
(MU C111)

+420 412 356 316
+420 725 106 869

Bc. Renglová Romana

Sociální kurátor pro dospělé
(MU C113)

+420 412 356 310
+420 602 642 209

Schreitterová Michaela

Koordinátor sociálních služeb
(MU C412)

+420 412 356 278
+420 720 042 296

Solarová Květa

Náhradní rodinná péče
(MU C309)


+420 725 715 741

Tran Tomáš

Sociální začleňování, prevence kriminality
(MU C411)

+420 412 356 278
+420 720 042 297

Mgr. Vonšovská Světlana

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(C309)

+420 412 356 117
+420 727 939 518

Bc. Vyskočilová Ivana , DiS.

Náhradní rodinná péče: dohody o výkonu pp
(MU C407)

+420 412 356 263
+420 720 042 932
Členění dle organizačního řádu:
 • Úsek sociální práce na úrovni obecního úřadu v přenesené působnosti, pověřeného obecního úřadu a obce s rozšířenou působností.
 • Úsek zdravotnictví.
 • Úsek sociálního kurátora pro dospělé na úrovni obce s rozšířenou působností.
 • Úsek koordinátora sociálních služeb a manažera Strategického plánu sociálního začleňování manažera prevence kriminality.
 • Úsek manažera prevence kriminality.
 • Úsek terénní práce.
 • Úsek opatrovnictví.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí:
 • Úsek sociálně právní ochrany dětí 
 • Úsek sociálních kurátorů pro mládež
 • Úsek náhradní rodinné péče + dohody o výkonu pěstounské péče

 

Charakteristika a činnosti odboru:

 

 • Poskytování základního a odborného sociálního poradenství.
 • Poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
 • Zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku péče o děti a rodinu v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou agendy přestupků.
 • Koordinace při poskytování sociálních služeb a realizace činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.
 • Realizování sociální práce s klientem zaměřené na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí klienta.
 • Zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb.
 • Spolupráce s Úřadem práce, krajským úřadem a jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi.
 • Agenda zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a kontrola hospodaření příjemců.
 • Vydávání parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.
 • Zabezpečování a distribuce tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky.

Soubory ke stažení

clanky5633/zaverecne_vyuctovani.xlsx48 KBzávěrečné vyúčtování DT 2017vloženo: 12. 12. 2017, 10:49h
clanky5633/standard_c_3a,_3b.pdf175 KBstandard_c_3a,_3b.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/standard_c._1a,1b.pdf110 KBstandard_c._1a,1b.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/standard_c.4a,4c.pdf93 KBstandard_c.4a,4c.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/standard_c.7a.pdf105 KBstandard_c.7a.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/standard_c.9b.pdf67 KBstandard_c.9b.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/standard_c.13a,_13b.pdf107 KBstandard_c.13a,_13b.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/standard_c.14a.pdf77 KBstandard_c.14a.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/standardy_pro_verejnost.pdf780 KBstandardy_pro_verejnost.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/seznam_pouzitych_zkratek.pdf15 KBseznam_pouzitych_zkratek.pdfvloženo: 09. 06. 2017, 08:42h
clanky5633/vyzva_pro_socialni_sluzby_-_dotacni_program.pdf371 KBvyzva_pro_socialni_sluzby_-_dotacni_program.pdfvloženo: 16. 06. 2017, 10:26h
clanky5633/zasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci.pdf626 KBzasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci.pdfvloženo: 16. 06. 2017, 10:26h
clanky5633/dost_poskytnuti_financnich_prostredku_z_programu_dotacni_politiky_mesta_rumburk.doc133 KBdost_poskytnuti_financnich_prostredku_z_programu_dotacni_politiky_mesta_rumburk.docvloženo: 16. 06. 2017, 10:26h
Archiv:

Soubory ke stažení

clanky5633/zaverecne_vyuctovani.xlsx48 KBzávěrečné vyúčtování DT 2017vloženo: 12. 12. 2017, 10:49h
clanky5633/standard_c_3a,_3b.pdf175 KBstandard_c_3a,_3b.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/standard_c._1a,1b.pdf110 KBstandard_c._1a,1b.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/standard_c.4a,4c.pdf93 KBstandard_c.4a,4c.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/standard_c.7a.pdf105 KBstandard_c.7a.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/standard_c.9b.pdf67 KBstandard_c.9b.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/standard_c.13a,_13b.pdf107 KBstandard_c.13a,_13b.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/standard_c.14a.pdf77 KBstandard_c.14a.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/standardy_pro_verejnost.pdf780 KBstandardy_pro_verejnost.pdfvloženo: 24. 10. 2017, 08:20h
clanky5633/seznam_pouzitych_zkratek.pdf15 KBseznam_pouzitych_zkratek.pdfvloženo: 09. 06. 2017, 08:42h
clanky5633/vyzva_pro_socialni_sluzby_-_dotacni_program.pdf371 KBvyzva_pro_socialni_sluzby_-_dotacni_program.pdfvloženo: 16. 06. 2017, 10:26h
clanky5633/zasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci.pdf626 KBzasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci.pdfvloženo: 16. 06. 2017, 10:26h
clanky5633/dost_poskytnuti_financnich_prostredku_z_programu_dotacni_politiky_mesta_rumburk.doc133 KBdost_poskytnuti_financnich_prostredku_z_programu_dotacni_politiky_mesta_rumburk.docvloženo: 16. 06. 2017, 10:26h