Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Publikováno: 20.1.2023 Autor: admin
Členění dle organizačního řádu:
 • Úsek sociální práce na úrovni obecního úřadu v přenesené působnosti, pověřeného obecního úřadu a obce s rozšířenou působností.
 • Úsek zdravotnictví.
 • Úsek sociálního kurátora pro dospělé na úrovni obce s rozšířenou působností.
 • Úsek koordinátora sociálních služeb a manažera Strategického plánu sociálního začleňování manažera prevence kriminality.
 • Úsek manažera prevence kriminality.
 • Úsek terénní práce.
 • Úsek opatrovnictví.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí:
 • Úsek sociálně právní ochrany dětí 
 • Úsek sociálních kurátorů pro mládež
 • Úsek náhradní rodinné péče + dohody o výkonu pěstounské péče

 

Konkrétní činnosti odboru jsou uvedeny v příloze č. 1 str. 44-54 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Telefonní čísla Pracovníků OSVZ


(JSOU DOSTUPNÁ POUZE V PRACOVNÍ DOBĚ)

Ing. Svobodová Denisa

Vedoucí odboru
(MU C409)

+420 412 356 290
+420 725 043 926

Bc. Hofmanová Dagmar , DiS.

Vedoucí oddělení sociální a terénní práce
(MU C105)

+420 412 356 311
+420 725 712 721

Bc. Balcarová Zdeňka

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C308)

+420 412 356 281
+420 725 712 752

Bc. Strašilová Ivana

Vedoucí oddělení soc. právní ochrany dětí
(MU C310)

+420 412 356 293
+420 725 837 077

Bc. Dlasková Lenka

Náhradní rodinná péče
(MU C408)

+420 412 356 341
+420 602 458 847

Bc. Dvořáková Eva

Sociální kurátor pro dospělé
(MU C113)

+420 412 356 308
+420 720 042 931

Hájková Kateřina , DiS.

Koordinátorka sociálních služeb,ochrana dětí a kurátor pro mláde
(MU C411)

+420 412 356 343
+420 607 047 064

Bc. Havelková Ivana

náhradní rodinná péče : osvojení, pěstounská péče
(MU C408)

+420 412 356 306
+420 725 712 734

Mgr. Jančová Zdeňka

Náhradní rodinná péče, dohody o výkonu PP
(MU C407)

+420 412 356 263
+420 702 217 981

Bc. Jurajdová Lucie

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C309)

+420 412 356 117
+420 702 233 555

Bc. Kočová Pavla

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C308)

+420 412 356 291
+420 702 252 167

Kaštanová Michaela

Administrativní pracovnice
(MU C408)

Kozlerová Jana , DiS.

Sociální pracovnice
(MU C112)

+420 412 356 359
+420 725 837 079

Kerbl Filip

Opatrovník
(MU C110)

+420 412 356 356
+420 601 085 248

Křížová Lýdie , DiS.

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(C309)

+420 412 356 292
+420 601 160 469

Neidhardtová Dana

Terénní pracovnice
(MU C111)

+420 412 356 316
+420 725 106 869

Punčochářová Hana , DiS.

Sociální pracovnice
(MU C112)

+420 412 356 312
+420 606 041 613

Bc. Renglová Romana

Sociální kurátor pro dospělé
(MU C113)

+420 412 356 310
+420 602 642 209

Bc. Riedelová Renata

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C410)

+420 412 356 280
+420 702 218 056

Rysová Hana

Opatrovnice
(MU C110)

+420 412 356 314
+420 702 270 784

Štěpková Kateřina , DiS.

Náhradní rodinná péče
(MU C408)

Suchá Markéta

Terénní pracovnice
(MU C111)

+420 412 356 361
+420 702 233 772

Bc. Tran Tomáš

Sociální začleňování, prevence kriminality
(MU C411)

+420 412 356 278
+420 720 042 297

Zemanová Iveta

Veřejný opatrovník
(MU C111)

+420 412 356 118
+420 722 984 274
Členění dle organizačního řádu:
 • Úsek sociální práce na úrovni obecního úřadu v přenesené působnosti, pověřeného obecního úřadu a obce s rozšířenou působností.
 • Úsek zdravotnictví.
 • Úsek sociálního kurátora pro dospělé na úrovni obce s rozšířenou působností.
 • Úsek koordinátora sociálních služeb a manažera Strategického plánu sociálního začleňování manažera prevence kriminality.
 • Úsek manažera prevence kriminality.
 • Úsek terénní práce.
 • Úsek opatrovnictví.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí:
 • Úsek sociálně právní ochrany dětí 
 • Úsek sociálních kurátorů pro mládež
 • Úsek náhradní rodinné péče + dohody o výkonu pěstounské péče

 

Charakteristika a činnosti odboru:

 

 • Poskytování základního a odborného sociálního poradenství.
 • Poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
 • Zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku péče o děti a rodinu v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou agendy přestupků.
 • Koordinace při poskytování sociálních služeb a realizace činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.
 • Realizování sociální práce s klientem zaměřené na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí klienta.
 • Zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb.
 • Spolupráce s Úřadem práce, krajským úřadem a jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi.
 • Agenda zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a kontrola hospodaření příjemců.
 • Vydávání parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.
 • Zabezpečování a distribuce tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky.

Soubory ke stažení

Podpora sociálních služeb pro rok 2020

clanky8235/vyzva_-_podpora_socialnich_sluzeb_pro_rok_2020.docx18 KBVýzva - Podpora sociálních služeb pro rok 2020vloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/pris_p6_priloha1_9214.xlsx23 KBVyúčtování dotace - Podpora sociálních služeb pro rok 2020vloženo: 20. 01. 2023, 16:27h
clanky8235/priloha_cislo__1_-_zasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci_2020.pdf290 KBPříloha č.1 - zásady a podmínky pro poskytování dotací 2020vloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/priloha_cislo__2_-_zadost_o_poskytnuti_financnich_prostredku_2020.docx43 KBpříloha č.2 - žádost o poskytnutí finančních prostředků 2020vloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/pris_p6_priloha1_7345.docx31 KBpris_p6_priloha1_7345.docxvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h

OSPOD

clanky8235/standardy_pro_verejnost_-_pracovni_verze_2020.docx1 MBZákladní informace OSPODvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/jak-muzeme-deti-a-dospivajici-podporit_letak_final_web.pdf569 KBJak můžeme děti a dospívající podpořitvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/ohrozene_deti_letak.pdf551 KBCo dělat, když potřebuji pomoc v době karantény ...vloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-1ab.pdf667 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1abvloženo: 20. 01. 2023, 16:27h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-3ab.pdf523 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3abvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany_-_4ac.pdf459 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 4acvloženo: 20. 01. 2023, 16:27h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-7a.pdf399 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 7avloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-9b.pdf388 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 9bvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-13a.pdf358 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 13avloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-13b.pdf392 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 13bvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-14.pdf460 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 14avloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/zdroje_informaci.pdf298 KBzdroje informacívloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/zkratky_pouzite.pdf201 KBpoužité zkratkyvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h

OSPOD - FORMULÁŘE

clanky8235/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.doc29 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docx15 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docxvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_navrh_na_upravu_styku.doc28 KBosvz_navrh_na_upravu_styku.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.doc27 KBosvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_upresneni_k_navrhum.doc26 KBosvz_upresneni_k_navrhum.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/pouceni_rodicu.odt17 KBpouceni_rodicu.odtvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h

NRP - FORMULÁŘE

clanky8235/osvz_dotaznik_pro_zajemce_o_nrp_1.doc82 KBosvz_dotaznik_pro_zajemce_o_nrp_1.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_vyjadreni_praktickeho_lekare_k_zadosti_o_nrp_1.docx13 KBosvz_vyjadreni_praktickeho_lekare_k_zadosti_o_nrp_1.docxvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_zadost_o_zarazeni_do_evidence_zadatelu_o_nrp.pdf717 KBosvz_zadost_o_zarazeni_do_evidence_zadatelu_o_nrp.pdfvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
Archiv:

{rsslink}

Soubory ke stažení

Podpora sociálních služeb pro rok 2020

clanky8235/vyzva_-_podpora_socialnich_sluzeb_pro_rok_2020.docx18 KBVýzva - Podpora sociálních služeb pro rok 2020vloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/pris_p6_priloha1_9214.xlsx23 KBVyúčtování dotace - Podpora sociálních služeb pro rok 2020vloženo: 20. 01. 2023, 16:27h
clanky8235/priloha_cislo__1_-_zasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci_2020.pdf290 KBPříloha č.1 - zásady a podmínky pro poskytování dotací 2020vloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/priloha_cislo__2_-_zadost_o_poskytnuti_financnich_prostredku_2020.docx43 KBpříloha č.2 - žádost o poskytnutí finančních prostředků 2020vloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/pris_p6_priloha1_7345.docx31 KBpris_p6_priloha1_7345.docxvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h

OSPOD

clanky8235/standardy_pro_verejnost_-_pracovni_verze_2020.docx1 MBZákladní informace OSPODvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/jak-muzeme-deti-a-dospivajici-podporit_letak_final_web.pdf569 KBJak můžeme děti a dospívající podpořitvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/ohrozene_deti_letak.pdf551 KBCo dělat, když potřebuji pomoc v době karantény ...vloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-1ab.pdf667 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1abvloženo: 20. 01. 2023, 16:27h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-3ab.pdf523 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3abvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany_-_4ac.pdf459 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 4acvloženo: 20. 01. 2023, 16:27h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-7a.pdf399 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 7avloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-9b.pdf388 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 9bvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-13a.pdf358 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 13avloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-13b.pdf392 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 13bvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-14.pdf460 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 14avloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/zdroje_informaci.pdf298 KBzdroje informacívloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/zkratky_pouzite.pdf201 KBpoužité zkratkyvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h

OSPOD - FORMULÁŘE

clanky8235/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.doc29 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docx15 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docxvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_navrh_na_upravu_styku.doc28 KBosvz_navrh_na_upravu_styku.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.doc27 KBosvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_upresneni_k_navrhum.doc26 KBosvz_upresneni_k_navrhum.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/pouceni_rodicu.odt17 KBpouceni_rodicu.odtvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h

NRP - FORMULÁŘE

clanky8235/osvz_dotaznik_pro_zajemce_o_nrp_1.doc82 KBosvz_dotaznik_pro_zajemce_o_nrp_1.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_vyjadreni_praktickeho_lekare_k_zadosti_o_nrp_1.docx13 KBosvz_vyjadreni_praktickeho_lekare_k_zadosti_o_nrp_1.docxvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_zadost_o_zarazeni_do_evidence_zadatelu_o_nrp.pdf717 KBosvz_zadost_o_zarazeni_do_evidence_zadatelu_o_nrp.pdfvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h