Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Publikováno: 20.1.2023 Autor: admin
Členění dle organizačního řádu:
 • Úsek sociální práce na úrovni obecního úřadu v přenesené působnosti, pověřeného obecního úřadu a obce s rozšířenou působností.
 • Úsek zdravotnictví.
 • Úsek sociálního kurátora pro dospělé na úrovni obce s rozšířenou působností.
 • Úsek koordinátora sociálních služeb a manažera Strategického plánu sociálního začleňování manažera prevence kriminality.
 • Úsek manažera prevence kriminality.
 • Úsek terénní práce.
 • Úsek opatrovnictví.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí:
 • Úsek sociálně právní ochrany dětí 
 • Úsek sociálních kurátorů pro mládež
 • Úsek náhradní rodinné péče + dohody o výkonu pěstounské péče

 

Konkrétní činnosti odboru jsou uvedeny v příloze č. 1 str. 44-54 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Ing. Svobodová Denisa

Vedoucí odboru
(MU C409)

+420 412 356 290
+420 725 043 926

Bc. Hofmanová Dagmar , DiS.

Vedoucí oddělení sociální a terénní práce
(MU C105)

+420 412 356 311
+420 725 712 721

Bc. Dlasková Lenka

Vedoucí OSPOD, náhradní rodinná péče
(MU C407)

+420 412 356 341
+420 602 458 847

Bc. Balcarová Zdeňka

Terénní sociální pracovnice OSPOD
(MU C308)

+420 412 356 281
+420 725 712 752

Beláková Lenka

Koordinátor projektu Kontaktní místo pro bydlení


+420 720 827 542

Borovková Veronika

Koordinátorka sociálních služeb
(C411)

+420 412 356 263
+420 724 109 965

Bc. Dvořáková Eva

Sociální kurátor pro dospělé
(MU C113)

+420 412 356 308
+420 720 042 931

Mgr. Cherednichenko Yuliia

Koordinátorka proti diskriminace národnostních menšin
(MU C410)

Hájková Kateřina , DiS.

Kurátorka pro děti a mládež
(MU C310)

+420 412 356 343
+420 607 047 064

Bc. Havelková Ivana

Náhradní rodinná péče, osvojení, pěstounská péče
(MU C408)

+420 412 356 306
+420 725 712 734

Bc. Jurajdová Lucie

Terénní sociální pracovnice OSPOD
(MU C309)

+420 412 356 117
+420 702 233 555

Kaštanová Michaela

Administrativní pracovnice
(MU C405)

Kerbl Filip

Veřejný opatrovník
(MU C110)

+420 412 356 356
+420 601 085 248

Bc. Kočová Pavla

Terénní sociální pracovnice OSPOD
(MU C308)

+420 412 356 291
+420 702 252 167

Kozlerová Jana , DiS.

Sociální pracovnice
(MU C112)

+420 412 356 359
+420 725 837 079

Křížová Lydie , DiS.

Dohody o výkonu PP
(C411)

+420 412 356 292
+420 601 160 469

Mgr. Macounová Drahomíra

Náhradní rodinná péče, osvojení, pěstounská péče
(MU C408)

+420 412 356 365
+420 724 149 760

Mejsnarová Hana

Navigátorka projektu KMB
(ul. Palackého 205, kancelář č.310)

Mgr. Kučera Jan

Vedoucí týmu přímé podpory projektu Kontaktní místo pro bydlení
(ul. Palackého 205, kancelář č.310)


+420 720 827 312

Bc. Nastoupilová Zuzana

Kurátorka pro děti a mládež
(MU C310)

+420 412 356 362
+420 601 327 784

Lesová Anna

Sociální realitní zprostředkovatel projektu KMB


+420 602 970 594

Neidhardtová Dana

Terénní pracovnice
(MU C111)

+420 412 356 316
+420 725 106 869

Punčochářová Hana , DiS.

Sociální pracovnice
(MU C112)

+420 412 356 312
+420 606 041 613

Bc. Renglová Romana

Sociální pracovnice
(MU C113)

+420 412 356 310
+420 602 642 209

Bc. Riedelová Renata

Terénní sociální pracovnice OSPOD
(MU C308)

+420 412 356 280
+420 702 218 056

Bc. Strašilová Ivana

Terénní sociální pracovnice OSPOD
(MU C307)

+420 412 356 293
+420 725 837 077

Rysová Hana

Veřejný opatrovník
(MU C110)

+420 412 356 314
+420 702 270 784

Suchá Markéta

Terénní pracovnice
(MU C111)

+420 412 356 361
+420 702 233 772

Švecová Pavlína

Pracovník prevence ztráty bydlení
(ul. Palackého 205, kancelář č.309)

Telefonní čísla Pracovníků OSVZ


(JSOU DOSTUPNÁ POUZE V PRACOVNÍ DOBĚ)

Bc. Tran Tomáš

Manažer plánu sociálního začleňování a prevence kriminality
(MU C410)

+420 412 356 278
+420 720 042 297

Zemanová Iveta

Veřejný opatrovník
(MU C111)

+420 412 356 118
+420 722 984 274

f

Členění dle organizačního řádu:
 • Úsek sociální práce na úrovni obecního úřadu v přenesené působnosti, pověřeného obecního úřadu a obce s rozšířenou působností.
 • Úsek zdravotnictví.
 • Úsek sociálního kurátora pro dospělé na úrovni obce s rozšířenou působností.
 • Úsek koordinátora sociálních služeb a manažera Strategického plánu sociálního začleňování manažera prevence kriminality.
 • Úsek manažera prevence kriminality.
 • Úsek terénní práce.
 • Úsek opatrovnictví.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí:
 • Úsek sociálně právní ochrany dětí 
 • Úsek sociálních kurátorů pro mládež
 • Úsek náhradní rodinné péče + dohody o výkonu pěstounské péče

 

Charakteristika a činnosti odboru:

 

 • Poskytování základního a odborného sociálního poradenství.
 • Poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
 • Zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku péče o děti a rodinu v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou agendy přestupků.
 • Koordinace při poskytování sociálních služeb a realizace činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.
 • Realizování sociální práce s klientem zaměřené na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí klienta.
 • Zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb.
 • Spolupráce s Úřadem práce, krajským úřadem a jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi.
 • Agenda zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a kontrola hospodaření příjemců.
 • Vydávání parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.
 • Zabezpečování a distribuce tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky.
 • Administrace / spravování služby Senior Taxi Města Rumburk, tj. registrace oprávněných uživatelů (vč. vytvoření průkazu) a výdej slevových kupónů na samotné jízdy dle stanovených podmínek a pravidel v katastru města.

  • Oprávněným žadatelem je osoba, která má na území města Rumburk trvalé bydliště, je starší 65 let, nebo disponuje průkazkou ZTP, či ZTP/P.

Soubory ke stažení

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2024

clanky8235/vyzva_-_podpora_socialnich_sluzeb_pro_rok_2024.pdf118 KBPodpora sociálních služeb 2024vloženo: 11. 04. 2024, 09:33h
clanky8235/zasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci_2024.pdf162 KBZásady a podmínky pro poskytování dotací 2024 vloženo: 11. 04. 2024, 09:33h
clanky8235/priloha_cislo__2_-_zadost_o_poskytnuti_financnich_prostredku_2024.docx40 KBŽádost o poskytnutí finančních prostředků 2024vloženo: 11. 04. 2024, 09:33h
clanky8235/priloha_cislo_3_-_rozpocet_sluzby_na_obdobi_od_1.1.2024_do_31.12.2024.xlsx11 KBRozpočet službyvloženo: 11. 04. 2024, 09:33h
clanky8235/priloha_cislo_4_-_vyuctovani_dotace_2024.xlsx22 KBVyúčtování dotací pro rok 2024vloženo: 11. 04. 2024, 09:33h

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2023

clanky8235/vyzva_-_podpora_socialnich_sluzeb_pro_rok_2023.pdf120 KBPodpora sociálních služeb 2023 vloženo: 29. 06. 2023, 11:50h
clanky8235/zasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci_2023.pdf162 KBZásady a podmínky pro poskytování dotací 2023vloženo: 29. 06. 2023, 11:52h
clanky8235/priloha_cislo__2_-_zadost_o_poskytnuti_financnich_prostredku_2023.docx40 KBŽádost o poskytnutí finančních prostředků 2023vloženo: 29. 06. 2023, 11:53h
clanky8235/priloha_cislo_3_-_rozpocet_sluzby_na_obdobi_od_1.1.2023_do_31.12.2023.xlsx11 KBRozpočet službyvloženo: 29. 06. 2023, 11:54h
clanky8235/priloha_cislo_4_-_vyuctovani_dotace_2023.xlsx23 KBVyúčtování dotací pro rok 2023vloženo: 29. 06. 2023, 11:54h

Podpora sociálních služeb pro rok 2022

clanky8235/vyzva_-_podpora_socialnich_sluzeb_pro_rok_2022.docx17 KBVýzva -„Podpora sociálních služeb“ pro rok 2022vloženo: 23. 02. 2023, 08:55h
clanky8235/zasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci_2022.docx25 KBZÁSADY A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2022vloženo: 23. 02. 2023, 08:55h
clanky8235/priloha_cislo__2_-_zadost_o_poskytnuti_financnich_prostredku_2022.docx39 KBŽÁDOST o poskytnutí finančních prostředků 2022vloženo: 23. 02. 2023, 08:55h
clanky8235/priloha_cislo_3_-_rozpocet_sluzby_na_obdobi_od_1.1.2022_do_31.12.2022.xlsx11 KBRozpočet služby na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022vloženo: 23. 02. 2023, 08:55h
clanky8235/priloha_cislo_4_-_vyuctovani_dotace_2022.xlsx22 KBVyúčtování dotace 2022vloženo: 23. 02. 2023, 08:55h

OSPOD

clanky8235/informace_pro_verejnost.pdf502 KBINFORMACE PRO VEŘEJNOSTvloženo: 07. 03. 2024, 11:09h
clanky8235/jak-muzeme-deti-a-dospivajici-podporit_letak_final_web.pdf569 KB JAK MŮŽEME DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ PODPOŘITvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/ohrozene_deti_letak.pdf551 KBCO DĚLAT, KDYŽ POTŘEBUJI POMOC V DOBĚ KARANTÉNY ...vloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/st._c._1_-_mistni_a_casova_dostupnost.pdf149 KBSTANDARD Č. 1. - MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOSTvloženo: 07. 03. 2024, 11:06h
clanky8235/st._c._3_-_informovanost__o_vykonu_spod.pdf229 KBSTANDARD Č. 3. - INFORMOVANOST O VÝKONU SPOD vloženo: 07. 03. 2024, 11:06h
clanky8235/4_standard_-_personalni_zabezpeceni.pdf132 KBSTANDARD Č. 4 – PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍvloženo: 30. 10. 2023, 09:49h
clanky8235/7_standard_-_prevence.pdf88 KBSTANDARD Č. 7 – PREVENCEvloženo: 23. 02. 2023, 08:37h
clanky8235/9_standard_-_jednani_vyhodnocovani_a_ipod.pdf86 KBSTANDARD Č. 9 – JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DĚTÍvloženo: 23. 02. 2023, 08:37h
clanky8235/standard_c.13_-_vyrizovani_a_podavani_stiznosti.pdf133 KBSTANDARD Č. 13 – VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTIvloženo: 08. 09. 2023, 10:29h
clanky8235/14_standard_-_navaznost_spod_na_dalsi_subjekty.pdf94 KBSTANDARD Č. 14 – NÁVAZNOST VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ NA DALŠÍ SUBJEKTYvloženo: 23. 02. 2023, 08:37h
clanky8235/zdroje_informaci.pdf298 KBZDROJE INFORMACÍvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/zkratky_pouzite.pdf201 KBPOUŽITÉ ZKRATKYvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h

OSPOD - FORMULÁŘE

clanky8235/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.doc29 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docx15 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docxvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_navrh_na_upravu_styku.doc28 KBosvz_navrh_na_upravu_styku.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.doc27 KBosvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_upresneni_k_navrhum.doc26 KBosvz_upresneni_k_navrhum.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/pouceni_rodicu.odt17 KBpouceni_rodicu.odtvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h

FORMULÁŘE NRP

clanky8235/osvz_vyjadreni_praktickeho_lekare_k_zadosti_o_nrp_1.docx13 KBVyjádření praktického lékaře k žádosti o NRPvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/priloha_k_zadostem_o_nrp.docx32 KB Příloha k žádosti o NRPvloženo: 16. 08. 2023, 15:41h
clanky8235/dost_zadatele_o_pest.peci_na_prech._dobu.docx39 KBŽádost žadatele o pěst. péči na přech. dobuvloženo: 16. 08. 2023, 15:41h
clanky8235/dost_zadatele_osv._a_pest._pece.docx39 KBŽádost žadatele o osvojení a pěst. péčivloženo: 16. 08. 2023, 15:41h
Archiv:

{rsslink}

Soubory ke stažení

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2024

clanky8235/vyzva_-_podpora_socialnich_sluzeb_pro_rok_2024.pdf118 KBPodpora sociálních služeb 2024vloženo: 11. 04. 2024, 09:33h
clanky8235/zasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci_2024.pdf162 KBZásady a podmínky pro poskytování dotací 2024 vloženo: 11. 04. 2024, 09:33h
clanky8235/priloha_cislo__2_-_zadost_o_poskytnuti_financnich_prostredku_2024.docx40 KBŽádost o poskytnutí finančních prostředků 2024vloženo: 11. 04. 2024, 09:33h
clanky8235/priloha_cislo_3_-_rozpocet_sluzby_na_obdobi_od_1.1.2024_do_31.12.2024.xlsx11 KBRozpočet službyvloženo: 11. 04. 2024, 09:33h
clanky8235/priloha_cislo_4_-_vyuctovani_dotace_2024.xlsx22 KBVyúčtování dotací pro rok 2024vloženo: 11. 04. 2024, 09:33h

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2023

clanky8235/vyzva_-_podpora_socialnich_sluzeb_pro_rok_2023.pdf120 KBPodpora sociálních služeb 2023 vloženo: 29. 06. 2023, 11:50h
clanky8235/zasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci_2023.pdf162 KBZásady a podmínky pro poskytování dotací 2023vloženo: 29. 06. 2023, 11:52h
clanky8235/priloha_cislo__2_-_zadost_o_poskytnuti_financnich_prostredku_2023.docx40 KBŽádost o poskytnutí finančních prostředků 2023vloženo: 29. 06. 2023, 11:53h
clanky8235/priloha_cislo_3_-_rozpocet_sluzby_na_obdobi_od_1.1.2023_do_31.12.2023.xlsx11 KBRozpočet službyvloženo: 29. 06. 2023, 11:54h
clanky8235/priloha_cislo_4_-_vyuctovani_dotace_2023.xlsx23 KBVyúčtování dotací pro rok 2023vloženo: 29. 06. 2023, 11:54h

Podpora sociálních služeb pro rok 2022

clanky8235/vyzva_-_podpora_socialnich_sluzeb_pro_rok_2022.docx17 KBVýzva -„Podpora sociálních služeb“ pro rok 2022vloženo: 23. 02. 2023, 08:55h
clanky8235/zasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci_2022.docx25 KBZÁSADY A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2022vloženo: 23. 02. 2023, 08:55h
clanky8235/priloha_cislo__2_-_zadost_o_poskytnuti_financnich_prostredku_2022.docx39 KBŽÁDOST o poskytnutí finančních prostředků 2022vloženo: 23. 02. 2023, 08:55h
clanky8235/priloha_cislo_3_-_rozpocet_sluzby_na_obdobi_od_1.1.2022_do_31.12.2022.xlsx11 KBRozpočet služby na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022vloženo: 23. 02. 2023, 08:55h
clanky8235/priloha_cislo_4_-_vyuctovani_dotace_2022.xlsx22 KBVyúčtování dotace 2022vloženo: 23. 02. 2023, 08:55h

OSPOD

clanky8235/informace_pro_verejnost.pdf502 KBINFORMACE PRO VEŘEJNOSTvloženo: 07. 03. 2024, 11:09h
clanky8235/jak-muzeme-deti-a-dospivajici-podporit_letak_final_web.pdf569 KB JAK MŮŽEME DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ PODPOŘITvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/ohrozene_deti_letak.pdf551 KBCO DĚLAT, KDYŽ POTŘEBUJI POMOC V DOBĚ KARANTÉNY ...vloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/st._c._1_-_mistni_a_casova_dostupnost.pdf149 KBSTANDARD Č. 1. - MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOSTvloženo: 07. 03. 2024, 11:06h
clanky8235/st._c._3_-_informovanost__o_vykonu_spod.pdf229 KBSTANDARD Č. 3. - INFORMOVANOST O VÝKONU SPOD vloženo: 07. 03. 2024, 11:06h
clanky8235/4_standard_-_personalni_zabezpeceni.pdf132 KBSTANDARD Č. 4 – PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍvloženo: 30. 10. 2023, 09:49h
clanky8235/7_standard_-_prevence.pdf88 KBSTANDARD Č. 7 – PREVENCEvloženo: 23. 02. 2023, 08:37h
clanky8235/9_standard_-_jednani_vyhodnocovani_a_ipod.pdf86 KBSTANDARD Č. 9 – JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DĚTÍvloženo: 23. 02. 2023, 08:37h
clanky8235/standard_c.13_-_vyrizovani_a_podavani_stiznosti.pdf133 KBSTANDARD Č. 13 – VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTIvloženo: 08. 09. 2023, 10:29h
clanky8235/14_standard_-_navaznost_spod_na_dalsi_subjekty.pdf94 KBSTANDARD Č. 14 – NÁVAZNOST VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ NA DALŠÍ SUBJEKTYvloženo: 23. 02. 2023, 08:37h
clanky8235/zdroje_informaci.pdf298 KBZDROJE INFORMACÍvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/zkratky_pouzite.pdf201 KBPOUŽITÉ ZKRATKYvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h

OSPOD - FORMULÁŘE

clanky8235/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.doc29 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docx15 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docxvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_navrh_na_upravu_styku.doc28 KBosvz_navrh_na_upravu_styku.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.doc27 KBosvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/osvz_upresneni_k_navrhum.doc26 KBosvz_upresneni_k_navrhum.docvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/pouceni_rodicu.odt17 KBpouceni_rodicu.odtvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h

FORMULÁŘE NRP

clanky8235/osvz_vyjadreni_praktickeho_lekare_k_zadosti_o_nrp_1.docx13 KBVyjádření praktického lékaře k žádosti o NRPvloženo: 20. 01. 2023, 16:26h
clanky8235/priloha_k_zadostem_o_nrp.docx32 KB Příloha k žádosti o NRPvloženo: 16. 08. 2023, 15:41h
clanky8235/dost_zadatele_o_pest.peci_na_prech._dobu.docx39 KBŽádost žadatele o pěst. péči na přech. dobuvloženo: 16. 08. 2023, 15:41h
clanky8235/dost_zadatele_osv._a_pest._pece.docx39 KBŽádost žadatele o osvojení a pěst. péčivloženo: 16. 08. 2023, 15:41h