Muzeum

Publikováno: 27.12.2016 Autor: admin

MUZEUM RUMBURK, pobočka Oblastního muzea v Děčíně, příspěvkové  organizace Ústeckého kraje

  

Kde nás najdete: Muzeum Rumburk se nachází v budově bývalé Försterovy továrny na barvení tkanin a lněné příze, nedaleko Lužického náměstí, při hlavní silnici Pražská, v blízkosti kruhového objezdu U Labutě. Autobusová zastávka Bytex 01 je vzdálena 5 min. mírnou chůzí, vlakové nádraží 30 minut.

 

Adresa: Na Valech 401/4, 408 01  R u m b u r k  1

Tel.: 412 332 194, GSM: 723 484 863

E-mail: info@muzeumrumburk.cz


Web: www.muzeumdc.cz


GPS: 50°56'59.82"N 14°33'27.56"E


                                


Vstupné: dospělí 30,- Kč, důchodci, studenti, děti od 6 let 15,- Kč, děti do 6 let, pedagogický dozor, členové KPPH, KPMV a AMG zdarma

 
Stálá expozice: Střípky z historie – Hradní hostinec na Tolštejně, Hudební salon Augusta Stradala, posledního žáka F. Liszta, Ateliér ak. malíře Augusta Frinda, expozice věnovaná historii Rumburska a blízkého okolí…

Exponát roku: restaurovaný klavichord z pozůstalosti Augusta Stradala, nejstaršího klávesového nástroje výběžku, z první pol. 18. století

Dlouhodobé výstavy: Rumburská vzpoura, Betlémářství, Míšeňský porcelán, Cín

 

Aktuální výstavy: Z tvorby krásnolipského malíře Augusta Frinda      

           

Rumburské muzeum bylo založeno z podnětu členů Humboldtova spolku 15. května 1902 jako muzeum městské. Původně sídlilo v budově odborné textilní školy (dnešní zdravotnické). Tehdejší expozice postihovala především vývoj plátenické výroby. O sbírky pečovali pod odborným Peukerovým vedením zejména dobrovolníci z řad učitelů. V roce 1920 převzal vedoucí úlohu profesor Lerchl, kterého nahradil následně doktor Görlach. Mezi lety 1936 a 1974 spravoval muzejní sbírku Rudolf Demel. V době okupace byly sbírky provizorně uloženy v rumburském zámku, kapucínském klášteře a Pfeiferově továrně.

Až po 2. světové válce získalo muzeum prostory v bývalé Försterově továrně na zpracování tkanin, založené roku 1847, kde sídlí dodnes. Sbírky byly tehdy významně obohaceny díky povolení konfiskačního oddělení, jež umožnilo odborným pracovníkům vstup do vysídlených objektů. Muzeum převzalo sbírku krásnolipského muzea a sbírku soukromého sběratele Frieseho z Jiřetína pod Jedlovou. Veřejnosti byla nová expozice zpřístupněna 4. července 1949. Na počátku 50. let byly přiděleny knihovny ze zrušených klášterů - z rumburského kapucínského, redemptoristů z Filipova a oblátů z Varnsdorfu. V roce 1951 došlo ke zřízení archivu, jež byl zrušen společně se zánikem okresu v roce 1960. Mezi lety 1974 a 1985 vedl odborně muzeum PhDr. Vojtěch Čelko. Po jeho odchodu Mgr. Irena Borovcová, Zdeněk Jemelka a od roku 1994 do roku 2006 Barbora Hildebrandtová.

V roce 1998 prošlo 2. patro budovy náročnou rekonstrukcí. Od září 2008 do května 2009 proběhla celková rekonstrukce budovy - zateplovací práce, výměna střešní krytiny, výměna oken. V dubnu roku 2011 byla ukončena druhá etapa spojená s vnitřními opravami - nové elektroinstalace, výmalba apod.

Dne 15. října 2016 byl v Krásné Lípě slavnostně představen na koncertě pod záštitou senátora Zbyňka Linharta restaurovaný klavichord ze Stradalovy pozůstalosti, kde účinkoval duchovní otec projektu restaurování Tomáš Flégr společně s Vojtěchem Spurným. Do Rumburka zavítal tehdy prezident nizozemské klavichordové společnosti Henk Florie. Od 15. března 2017 je přístupná nová expozice Střípky z historie, stejně jako dlouhodobá výstava věnovaná Rumburské vzpouře. Největší věhlas získává však tradiční vánoční výstava betlémů.