Asistenti prevence kriminality Města Rumburk

Publikováno: 25.1.2024 Autor: admin

Asistenti prevence kriminality Města Rumburk

Od roku 2013 ve městě Rumburk preventivně působí asistenti prevence kriminality (dále jen „APK). Realizace projektu, co se týče spolufinancování, probíhala za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR, Úřadu práce ČR a také Operačního programu Zaměstnanost plus.

Tento projekt v České republice úspěšně realizuje Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. APK je nejúspěšnějším a nejžádanějším projektem prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. V případě Rumburka se jedná o sociálně vyloučené mikrolokality. Projekt má prokazatelně pozitivní výsledky a dopady na zvýšení veřejného pořádku a bezpečí v problémových lokalitách a na zaměstnanost dlouhodobě a obtížně zaměstnatelných osob včetně Romů.

Více informací naleznete zde: https://prevencekriminality.cz/dobra-praxe/apk/

Co je primárním cílem projektu?

Primárním cílem projektu je snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků (obecně protiprávního jednání) v sociálně vyloučených mikrolokalitách, či lokalitách ohrožené sociálním vyloučením, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci těchto lokalit obtížně řeší, a změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené.

Kdo je APK?

APK je zaměstnancem samosprávy zařazený v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění pozdějších předpisů (není strážníkem).

Kolik APK má Město Rumburk?

Město Rumburk má celkem 4 APK.

Co dělá APK v Rumburku?

  1. Podílí se na prevenci kriminality.
  2. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.
  3. Předchází možnému protiprávnímu jednání svou přítomností a zejména svými komunikačními schopnostmi.
  4. Vystupuje jako mediátor možných sousedských sporů.
  5. Monitoruje dodržování čistoty veřejných prostranství.
  6. Pomáhá ostatním občanům v sociálně vyloučených mikrolokalitách.

Kdo mentoruje APK?

APK je metodicky veden strážníkem Městské policie Rumburk, se kterým úzce spolupracuje.