Odbor regionálního rozvoje a investic

Publikováno: 20.1.2023 Autor: admin

Odbor se organizačně člení na:

15.01 - úsek úřad územního plánování

15.02 - úsek regionálního rozvoje

15.10 - oddělení investic

15.11 - úsek investic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor regionálního rozvoje a investic (ORRI)

Ing. Mertlová Dagmar

Vedoucí odboru
(MU B70)

+420 412 356 233
+420 725 712 737

Doležal Zdeněk

Investiční akce, čísla popisná, stanoviska
(MU B68)

+420 412 356 257
+420 725 712 732

Ing. Jeništa Miroslav

Veřejné zakázky
(MU B66)

Ježková Simona , DiS.

Vydávání stanovisek
(MU B68)

+420 412 356 220

Ing. Loos Petra

Územní plánování
(MU B42)

+420 412 356 351

Kleinhamplová (Šudomová) Lucie

Územní plány, územně analytické podklady
(MU B44)

Ing. Neidhardtová Markéta

Územní plánování
(MU B42)

Štěpánová Zuzana

Projektový manažer
(MU B66)

Tejnor Miroslav

Investice
(MU B63)

+420 412 356 222
+420 724 958 116

Charakteristika a činnost odboru:

  • v souladu s úkoly a cíli územního plánování vytváří soustavnou koncepční činností podmínky pro komplexní řešení územního a prostorového rozvoje města a pro jeho uspořádání tak, aby se vytvářel vzájemný soulad všech funkčních složek územní s obecně technickými zájmy,
  • ve správním obvodu obce s rozšířenou působností zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména poskytuje na žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Krajského úřadu Ústeckého kraje nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje a programu rozvoje územního obvodu kraje - zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění,
  • zajišťuje vytváření a řádné fungování vnitřního kontrolního systému na odboru v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.,
  • zajišťuje výkon ucelených odborných specializovaných činností v rámci města v investiční výstavbě,
  • vydává stanoviska, připomínky a námitky ve věcech řízení vedených stavebním úřadem MěÚ Rumburk, odborem životního prostředí MěÚ Rumburk a odborem OKV MěÚ Rumburk dotýkajících se nemovitého majetku města Rumburku,
  • zajišťuje zpracování dokumentace Zadání staveb investičního charakteru v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a vnitřními předpisy Města Rumburk o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
  • vydává stanoviska, připomínky, vyjádření na záměry ve věcech samostatné působnosti města Rumburk územního a stavebního řízení (na území města Rumburk)
  • vydává vyjádření dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění za město Rumburk
  • zveřejňuje záměry dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění za dotčenou obec (město Rumburk)
  • koncepce priorit v oblasti cestovního ruchu a propagace města v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje a Strategie rozvoje cestovního ruchu města Rumburku a řešení hlavních územních problémů v této oblasti.

Soubory ke stažení

clanky8233/podnet_na_porizeni_zmeny_uzemniho_planu_uup.pdf35 KBpodnět na pořízení změny územního plánu ÚÚPvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_uzemne_planovaci_informaci_uup.pdf1 MBžádost o územně plánovací informaci ÚÚPvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_vyjadreni_uradu_uzemniho_planovani_-_obecna_zadost.pdf229 KBžádost o vyjádření úřadu územního plánování - obecná žádostvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_zavazne_stanovisko_uup.pdf566 KBžádost o závazné stanovisko ÚÚPvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/prehled-investic-2020.pdf10 MBPřehled investic a dalších realizovaných akcí v roce 2020vloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_vyjadreni_k_projektove_dokumentaci.pdf83 KBžádost o vyjádření k projektové dokumentacivloženo: 07. 07. 2023, 06:54h
clanky8233/zadost_o_vyjadreni.pdf80 KBžádost o vyjádření obecnávloženo: 07. 07. 2023, 06:56h

Soubory ke stažení

clanky8233/podnet_na_porizeni_zmeny_uzemniho_planu_uup.pdf35 KBpodnět na pořízení změny územního plánu ÚÚPvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_uzemne_planovaci_informaci_uup.pdf1 MBžádost o územně plánovací informaci ÚÚPvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_vyjadreni_uradu_uzemniho_planovani_-_obecna_zadost.pdf229 KBžádost o vyjádření úřadu územního plánování - obecná žádostvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_zavazne_stanovisko_uup.pdf566 KBžádost o závazné stanovisko ÚÚPvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/prehled-investic-2020.pdf10 MBPřehled investic a dalších realizovaných akcí v roce 2020vloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_vyjadreni_k_projektove_dokumentaci.pdf83 KBžádost o vyjádření k projektové dokumentacivloženo: 07. 07. 2023, 06:54h
clanky8233/zadost_o_vyjadreni.pdf80 KBžádost o vyjádření obecnávloženo: 07. 07. 2023, 06:56h