Odbor regionálního rozvoje a investic

Publikováno: 3.1.2017 Autor: admin

-          v souladu s úkoly a cíli územního plánování vytváří soustavnou koncepční činností podmínky pro komplexní řešení územního a prostorového rozvoje města a pro jeho uspořádání tak, aby se vytvářel vzájemný soulad všech funkčních složek územní s obecně technickými zájmy,

-          ve správním obvodu obce s rozšířenou působností zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména poskytuje na žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Krajského úřadu Ústeckého kraje nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje a programu rozvoje územního obvodu kraje – zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění,

-          zajišťuje vytváření a řádné fungování vnitřního kontrolního systému na odboru v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.,

-          zajišťuje výkon ucelených odborných specializovaných činností v rámci města v investiční výstavbě,

-          vydává stanoviska, připomínky a námitky ve věcech řízení vedených Stavebním úřadem MěÚ Rumburk, Odborem životního prostředí MěÚ Rumburk a Odborem komunálních věcí MěÚ Rumburk dotýkajících se nemovitého majetku města Rumburku, 

-          zajišťuje zpracování dokumentace Zadání staveb investičního charakteru v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a vnitřními předpisy Města Rumburk o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,

-          vydává stanoviska, připomínky, vyjádření na záměry ve věcech samostatné působnosti města Rumburk územního a stavebního řízení (na území města Rumburk),

-          vydává vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění za město Rumburk,

-          zveřejňuje záměry dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění za dotčenou obec (město Rumburk),

-          edituje údaje v registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

 

Odbor se organizačně člení na:

15.01 – úsek úřad územního plánování

15.02 – úsek regionálního rozvoje a dotačních zdrojů

15.03 – úsek investic

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor regionálního rozvoje a investic (ORRI)

Ing. Mertlová Dagmar

Vedoucí odboru
(MU B70)

+420 412 356 233
+420 725 712 737

Doležal Zdeněk

Investiční akce, čísla popisná, stanoviska
(MU B68)

+420 412 356 257
+420 725 712 732

Mgr. Heráková Romana

Projektový manažer na dotační zdroje
(MU B66)

Ing. Jeništa Miroslav

Veřejné zakázky
(MU B66)

Ježková Simona , DiS.

Vydávání stanovisek
(MU B68)

+420 412 356 220

Ing. Loos Petra

Územní plánování
(MU B42)

+420 412 356 351

Ing. Neidhardtová Markéta

Územní plánování
(MU B42)

Šaržíková Ivana

Projektový manažer na dotační zdroje
(MU B66)

Šudomová Lucie

Územní plány, územně analytické podklady
(MU B44)

+420 412 356 248

Tejnor Miroslav

Investice
(MU B63)

Charakteristika a činnost odboru:

  • v souladu s úkoly a cíli územního plánování vytváří soustavnou koncepční činností podmínky pro komplexní řešení územního a prostorového rozvoje města a pro jeho uspořádání tak, aby se vytvářel vzájemný soulad všech funkčních složek územní s obecně technickými zájmy,
  • ve správním obvodu obce s rozšířenou působností zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména poskytuje na žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Krajského úřadu Ústeckého kraje nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje a programu rozvoje územního obvodu kraje - zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění,
  • zajišťuje vytváření a řádné fungování vnitřního kontrolního systému na odboru v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.,
  • zajišťuje výkon ucelených odborných specializovaných činností v rámci města v investiční výstavbě,
  • vydává stanoviska, připomínky a námitky ve věcech řízení vedených stavebním úřadem MěÚ Rumburk, odborem životního prostředí MěÚ Rumburk a odborem OKV MěÚ Rumburk dotýkajících se nemovitého majetku města Rumburku,
  • zajišťuje zpracování dokumentace Zadání staveb investičního charakteru v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a vnitřními předpisy Města Rumburk o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
  • vydává stanoviska, připomínky, vyjádření na záměry ve věcech samostatné působnosti města Rumburk územního a stavebního řízení (na území města Rumburk)
  • vydává vyjádření dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění za město Rumburk
  • zveřejňuje záměry dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění za dotčenou obec (město Rumburk)
  • koncepce priorit v oblasti cestovního ruchu a propagace města v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje a Strategie rozvoje cestovního ruchu města Rumburku a řešení hlavních územních problémů v této oblasti.

Soubory ke stažení

žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

clanky5632/180.pdf19 KBžádost o vyjádření k projektové dokumentacivloženo: 04. 01. 2017, 11:36h

žádost o přidělení čísla evidenčního

clanky5632/181.pdf18 KBžádost o přidělení čísla evidenčníhovloženo: 04. 01. 2017, 11:36h

žádost o přidělení čísla popisného a orientačního

clanky5632/182.pdf18 KBžádost o přidělení čísla popisného a orientačníhovloženo: 04. 01. 2017, 11:36h

žádost o vyjádření obecná

clanky5632/183.pdf18 KBžádost o vyjádření obecnávloženo: 04. 01. 2017, 11:36h

podnět na pořízení změny územního plánu ÚÚP

clanky5632/podnet_na_porizeni_zmeny_uzemniho_planu_uup.pdf35 KBpodnět na pořízení změny územního plánu ÚÚPvloženo: 02. 07. 2019, 11:10h

žádost o územně plánovací informaci ÚÚP

clanky5632/dost_o_uzemne_planovaci_informaci_uup.pdf1 MBžádost o územně plánovací informaci ÚÚPvloženo: 02. 07. 2019, 11:10h

žádost o vyjádření úřadu územního plánování - obecná žádost

clanky5632/dost_o_vyjadreni_uradu_uzemniho_planovani_-_obecna_zadost.pdf229 KBžádost o vyjádření úřadu územního plánování - obecná žádostvloženo: 02. 07. 2019, 11:10h

žádost o závazné stanovisko ÚÚP

clanky5632/dost_o_zavazne_stanovisko_uup.pdf566 KBžádost o závazné stanovisko ÚÚPvloženo: 02. 07. 2019, 11:10h

Investice

clanky5632/pris_p6_priloha1_9739.pdf10 MBPřehled investic a dalších realizovaných akcí v roce 2020vloženo: 21. 04. 2021, 13:19h

Studie Podhájí

clanky5632/studie_podhaji.zip20 MBStudie Podhájívloženo: 12. 11. 2021, 12:56h

VÝROČNÍ ZPRÁVY

clanky5632/vyrocni_zprava_2021-investice_final_07_03__2022.pdf20 MBVÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA RUMBURK ZA ROK 2021 V OBLASTI INVESTIC A DALŠÍCH REALIZOVANÝCH AKCÍvloženo: 08. 03. 2022, 09:09h
clanky5632/vyrocni_zprava_2020_investice_20210419.pdf10 MBVÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA RUMBURK ZA ROK 2020 V OBLASTI INVESTIC A DALŠÍCH REALIZOVANÝCH AKCÍvloženo: 24. 05. 2021, 07:53h
Archiv:

RSS

Soubory ke stažení

žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

clanky5632/180.pdf19 KBžádost o vyjádření k projektové dokumentacivloženo: 04. 01. 2017, 11:36h

žádost o přidělení čísla evidenčního

clanky5632/181.pdf18 KBžádost o přidělení čísla evidenčníhovloženo: 04. 01. 2017, 11:36h

žádost o přidělení čísla popisného a orientačního

clanky5632/182.pdf18 KBžádost o přidělení čísla popisného a orientačníhovloženo: 04. 01. 2017, 11:36h

žádost o vyjádření obecná

clanky5632/183.pdf18 KBžádost o vyjádření obecnávloženo: 04. 01. 2017, 11:36h

podnět na pořízení změny územního plánu ÚÚP

clanky5632/podnet_na_porizeni_zmeny_uzemniho_planu_uup.pdf35 KBpodnět na pořízení změny územního plánu ÚÚPvloženo: 02. 07. 2019, 11:10h

žádost o územně plánovací informaci ÚÚP

clanky5632/dost_o_uzemne_planovaci_informaci_uup.pdf1 MBžádost o územně plánovací informaci ÚÚPvloženo: 02. 07. 2019, 11:10h

žádost o vyjádření úřadu územního plánování - obecná žádost

clanky5632/dost_o_vyjadreni_uradu_uzemniho_planovani_-_obecna_zadost.pdf229 KBžádost o vyjádření úřadu územního plánování - obecná žádostvloženo: 02. 07. 2019, 11:10h

žádost o závazné stanovisko ÚÚP

clanky5632/dost_o_zavazne_stanovisko_uup.pdf566 KBžádost o závazné stanovisko ÚÚPvloženo: 02. 07. 2019, 11:10h

Investice

clanky5632/pris_p6_priloha1_9739.pdf10 MBPřehled investic a dalších realizovaných akcí v roce 2020vloženo: 21. 04. 2021, 13:19h

Studie Podhájí

clanky5632/studie_podhaji.zip20 MBStudie Podhájívloženo: 12. 11. 2021, 12:56h

VÝROČNÍ ZPRÁVY

clanky5632/vyrocni_zprava_2021-investice_final_07_03__2022.pdf20 MBVÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA RUMBURK ZA ROK 2021 V OBLASTI INVESTIC A DALŠÍCH REALIZOVANÝCH AKCÍvloženo: 08. 03. 2022, 09:09h
clanky5632/vyrocni_zprava_2020_investice_20210419.pdf10 MBVÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA RUMBURK ZA ROK 2020 V OBLASTI INVESTIC A DALŠÍCH REALIZOVANÝCH AKCÍvloženo: 24. 05. 2021, 07:53h