Odbor regionálního rozvoje a investic

Publikováno: 20.1.2023 Autor: admin

Odbor se organizačně člení na:

15.01 - úsek úřad územního plánování

15.02 - úsek regionálního rozvoje

15.10 - oddělení investic

15.11 - úsek investic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor regionálního rozvoje a investic (ORRI)

Ing. Mertlová Dagmar

Vedoucí odboru
(MU B70)

+420 412 356 233
+420 725 712 737

Doležal Zdeněk

Investiční akce, čísla popisná, stanoviska
(MU B68)

+420 412 356 257
+420 725 712 732

Ing. Jeništa Miroslav

Veřejné zakázky
(MU B66)

Ježková Simona , DiS.

Vydávání stanovisek
(MU B68)

+420 412 356 220

Kleinhamplová (Šudomová) Lucie

Územní plány, územně analytické podklady
(MU B44)

Ing. Loos Petra

Územní plánování
(MU B42)

+420 412 356 351

Ing. Neidhardtová Markéta

Územní plánování
(MU B42)

Štěpánová Zuzana

Projektový manažer
(MU B66)

Tejnor Miroslav

Investice
(MU B63)

+420 412 356 222
+420 724 958 116

Charakteristika a činnost odboru:

  • v souladu s úkoly a cíli územního plánování vytváří soustavnou koncepční činností podmínky pro komplexní řešení územního a prostorového rozvoje města a pro jeho uspořádání tak, aby se vytvářel vzájemný soulad všech funkčních složek územní s obecně technickými zájmy,
  • ve správním obvodu obce s rozšířenou působností zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména poskytuje na žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Krajského úřadu Ústeckého kraje nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje a programu rozvoje územního obvodu kraje - zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění,
  • zajišťuje vytváření a řádné fungování vnitřního kontrolního systému na odboru v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.,
  • zajišťuje výkon ucelených odborných specializovaných činností v rámci města v investiční výstavbě,
  • vydává stanoviska, připomínky a námitky ve věcech řízení vedených stavebním úřadem MěÚ Rumburk, odborem životního prostředí MěÚ Rumburk a odborem OKV MěÚ Rumburk dotýkajících se nemovitého majetku města Rumburku,
  • zajišťuje zpracování dokumentace Zadání staveb investičního charakteru v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a vnitřními předpisy Města Rumburk o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
  • vydává stanoviska, připomínky, vyjádření na záměry ve věcech samostatné působnosti města Rumburk územního a stavebního řízení (na území města Rumburk)
  • vydává vyjádření dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění za město Rumburk
  • zveřejňuje záměry dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění za dotčenou obec (město Rumburk)
  • koncepce priorit v oblasti cestovního ruchu a propagace města v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje a Strategie rozvoje cestovního ruchu města Rumburku a řešení hlavních územních problémů v této oblasti.

Soubory ke stažení

clanky8233/podnet_na_porizeni_zmeny_uzemniho_planu_uup.pdf35 KBpodnět na pořízení změny územního plánu ÚÚPvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_uzemne_planovaci_informaci_uup.pdf1 MBžádost o územně plánovací informaci ÚÚPvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_vyjadreni_uradu_uzemniho_planovani_-_obecna_zadost.pdf229 KBžádost o vyjádření úřadu územního plánování - obecná žádostvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_zavazne_stanovisko_uup.pdf566 KBžádost o závazné stanovisko ÚÚPvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/prehled-investic-2020.pdf10 MBPřehled investic a dalších realizovaných akcí v roce 2020vloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_vyjadreni_k_projektove_dokumentaci.pdf83 KBžádost o vyjádření k projektové dokumentacivloženo: 07. 07. 2023, 06:54h
clanky8233/zadost_o_vyjadreni.pdf80 KBžádost o vyjádření obecnávloženo: 07. 07. 2023, 06:56h

Soubory ke stažení

clanky8233/podnet_na_porizeni_zmeny_uzemniho_planu_uup.pdf35 KBpodnět na pořízení změny územního plánu ÚÚPvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_uzemne_planovaci_informaci_uup.pdf1 MBžádost o územně plánovací informaci ÚÚPvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_vyjadreni_uradu_uzemniho_planovani_-_obecna_zadost.pdf229 KBžádost o vyjádření úřadu územního plánování - obecná žádostvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_zavazne_stanovisko_uup.pdf566 KBžádost o závazné stanovisko ÚÚPvloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/prehled-investic-2020.pdf10 MBPřehled investic a dalších realizovaných akcí v roce 2020vloženo: 20. 01. 2023, 16:13h
clanky8233/zadost_o_vyjadreni_k_projektove_dokumentaci.pdf83 KBžádost o vyjádření k projektové dokumentacivloženo: 07. 07. 2023, 06:54h
clanky8233/zadost_o_vyjadreni.pdf80 KBžádost o vyjádření obecnávloženo: 07. 07. 2023, 06:56h