Sestava dle zákona č. 106/1999 Sb.

Publikováno: 21.11.2016 Autor: admin
(1) Název Město Rumburk
(2) Důvod a způsob založení Odkaz na důvod a způsob založení
(3) Organizační struktura Odkaz na organizační strukturu
(3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na dokument obsahující seznam podřízených subjektů
(3b) Zřizované organizace Odkaz na dokument obsahující zřizované organizace
(4) Kontaktní spojení
(4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48
Rumburk 1
40801 Rumburk
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Třída 9. května 1366/48
Rumburk 1
40801 Rumburk
(4.3) Úřední hodiny Pondělí: 08:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00
Pátek: 08:00 - 11:00
(4.4) Telefon 412 356 215 (stolní)
412 356 211 (stolní)
(4.5) Čísla faxu 412 356 301, 412 332 569
(4.6) Adresa internetové stránky www.rumburk.cz (oficiální)
Odkaz na elektronickou úřední desku
Odkaz na obecně závazné vyhlášky
(4.7) Adresa e-podatelny epodatelna(zavinac)rumburk.cz
(4.8) Další elektronické adresy tajemnik(zavinac)rumburk.cz (oficiální)
starosta(zavinac)rumburk.cz (oficiální)
sekretariat(zavinac)rumburk.cz (oficiální)
(5) Případné platby lze poukázat 78-5141770247/0100 (CZ52 0100 0000 7851 4177 0247)
(6) 00261602
(7) DIČ CZ00261602
(8) Dokumenty
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů Odkaz na seznam usnesení zastupitelstva města
(8.2) Rozpočet Odkaz na rozpočty města
(9) Žádosti o informace Odkaz na pravidla pro zajištění svobodného přístupu k informacím
(10) Příjem žádostí a dalších podání Odkaz na příjem žádostí a dalších podání
(11) Opravné prostředky Odkaz na oprávné prostředky
(12) Formuláře Odkaz na žádosti a formuláře dle odborů
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Odkaz na životní situace
(14) Předpisy
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy

Odkaz na obecně závazné vyhlášky města

Odkaz na nařízení města

(14.2) Vydané právní předpisy --- nevyplněno ---
(15) Úhrady za poskytování informací
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací Odkaz na pravidla pro zajištění svobodného přístupu k informacím
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy
(16.1) Vzory licenčních smluv Město Rumburk žádné nemá
(16.2) Výhradní licence Město Rumburk žádné nemá
(17) Vyroční zprávy

Informace o zpracování osobních údajů