Archiv:

RSS
Informace pro voliče k občanským průkazům

Informace pro voliče k občanským průkazům

30.8.2022 více zde

Podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů volič, který je občanem České republiky, musí ve volební místnosti ve dnech voleb 23. a 24. září 2022 prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky, a to buď platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.