Archiv:

SBÍRKA ZÁKONŮ

31.3.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 52 - Usnesení vlády ČR č. 352

ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

31.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 354 - doplnění usnesení č. 311 (Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19) a rozšíření programu i na OSVČ podnikající v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby

CÍLENÝ PROGRAM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI + ZRUŠENÍ USN. 257 a 293

31.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 353 - schválení Cíleného programu podpory zaměstnanosti + zrušení usn. 257 a 293 

ZÁKAZ PLATNOSTI OBECNÍCH NAŘÍZENÍ O UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZA CENU SJEDNANOU V SOULADU S CENOVÝMI PŘEDPISY

31.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 352 - krizové opatření - zákaz platnosti nařízení, kterým obec vymezuje oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy s účinností od 02.04.2020

NÁVRH ZÁKONA O KOMPENZAČNÍM BONUSU V SOUVISLOSTI S KRIZOVÝMI OPATŘENÍMI

31.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 351 - schválení návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru 

NÁVRH ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE NA ÚČASTNÍKY SOUDNÍCH ŘÍZENÍ, POŠKOZENÉ, OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ A PRÁVNICKÉ OSOBY

31.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 350 - schválení návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie na účastníky soudních řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (ZÁKAZ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A PRODEJE SLUŽEB, ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB, OMEZENÍ PROVOZU OVM A SO) NA DALŠÍ OBDOBÍ

Usnesení vlády ČR č. 348 - mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, jimiž byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb s výjimkami, zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkami, zákaz provozu heren a kasin, autoškol, taxislužeb, samoobslužných prádelen a čistíren, zákaz prodeje ubytovacích služeb s výjimkami, zákaz přítomnosti veřejnosti na vnitřních a venkovních sportovištích, zákaz volného pohybu osob s výjimkami a omezení pohybu na veřejně dostupných místech, nařízení zachování omezeného provozu všech pracovišť orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to do dne 11.04.2020 

VÝJIMKA ZE ZÁKAZU POHYBU A POBYTU OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

Usnesení vlády ČR č. 347 - mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - výjimka ze zákazu pohybu a pobytu osob na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) s účinností od 31.03.2020 

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV PACIENTŮ

Usnesení vlády ČR č. 343 - mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv pacientů zdravotnických zařízení s výjimkami, zákaz přítomnosti třetích osob při porodu s výjimkami, zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb s výjimkami, s účinností od 28.03.2020 

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O OSOBY (BEZ PŘÍSTŘEŠÍ A VYKÁZANÉ) S ONEMOCNĚNÍM COVID-19

31.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 341 - řešení situace některých osob - zajištění péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa

NÁVRH DAŇOVÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ ZPŮSOBENOU ŠÍŘENÍM KORONAVIRU

31.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 339 - návrh daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru

MINIMALIZACE DOPADŮ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 NA STAVBU DOPRAVNÍ A VODNÍ INFRASTRUKTURY

31.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 338 - minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na stavbu dopravní a vodní infrastruktury a stavby související

MINIMALIZACE DOPADŮ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 NA VÝSTAVBU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

31.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 337 - minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na výstavbu dopravní infrastruktury