Archiv:

RSS

OCHRANNÉ A MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Usnesení vlády ČR č. 664 - vydání ochranného a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví:

1) podmínky vstupu osob na území ČR s účinností od 15.06.2020

2) zákaz nebo omezení konání hromadných akcí s účinností od 15.06.2020

3) podmínky provozu stravovacích a dalších služeb a zákaz či omezení činnosti některých provozovatelů s účinností od 15.06.2020

4) zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 15.06.2020

5) omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 22.06.2020 do 30.06.2020

NÁVRH ZÁKONA O ZMÍRNĚNÍ DOPADU POKLESU DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCÍ V ROCE 2020

8.6.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 637 - schválení návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ K POVINNOSTI NOSIT OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST

Usnesení vlády ČR č. 636 - mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 08.06.2020

- zrušeno usnesením č. 664

PRODLOUŽENÍ DOBY UZNATELNOSTI VÝDAJŮ CÍLENÉHO PROGRAMU PODPORY ZAMĚSTNANOSTI, REŽIM A

8.6.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 635 - prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti, a to pro režim A

ZMĚNA USN. Č. 590, K PROGRAMU "COVID-SPORT"

8.6.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 634 - změna usnesení č. 590, k programu podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 - "COVID-SPORT"

NÁVRH DAŇOVÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ ZPŮSOBENOU ŠÍŘENÍM KORONAVIRU

8.6.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 633 - k Informaci o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O STÁTNÍM ROZPOČTU ČR NA ROK 2020

8.6.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 631 - k návrhu zákona, kterým se mění zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

KRIZOVÝ AKČNÍ PLÁN CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE 2020 - 2021

8.6.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 631 - o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu v České republice 2020 - 2021

DOHODA O NEODVOLATELNÝCH A BEZPODMÍNEČNÝCH ZÁRUKÁCH PRO DOČASNOU PODPORU NA ZMÍRNĚNÍ RIZIK NEZAMĚSTNANOSTI V DŮSLEDKU ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

8.6.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 616 - o uzavření dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných zárukách pro dočasnou podporu  na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU VYNALOŽENÝCH V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ NEMOCI COVID-19

8.6.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 615 - o úvěrovém financování výdajů státního rozpočtu vynaložených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 z prostředků Rozvojové banky Rady Evropy

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Usnesení vlády ČR č. 607 - vydání ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví - podmínky vstupu osob na území ČR s účinností od 05.06.2020 do 14.06.2020

- uplynula doba účinnosti

DOČASNÉ ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY VNITŘNÍCH HRANIC ČR

Usnesení vlády ČR č. 606 - schválení návrhu opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR s účinností od 05.06.2020 do 30.06.2020

SBÍRKA ZÁKONŮ

4.6.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 99 - nařízení vlády č. 265/2020 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, vyhláška Ministerstva obrany č. 266/2020 Sb., vyhláška ČNB č. 267/2020 Sb. 

SBÍRKA ZÁKONŮ

2.6.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 97 - zákon č. 261/2020 Sb., kterým se mění zákon o obecní policii, zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu