Rumburská vzpoura

Publikováno: 27.12.2016 Autor: admin

Rumburská vzpoura

Dne 21. května 1918 došlo v Rumburku ke vzpouře vojáků náhradního praporu plzeňského 7. střeleckého pluku. Vyvolali ji bývalí zajatci, propuštění z ruského zajetí a zařazení zpátky do armády. Důvodem byla jejich nespokojenost s průtahy při vyplácení dlužného žoldu za dobu zajetí, s plánovaným odesláním na frontu a se zhoršujícím se stravováním.

Vzpoura vypukla krátce šesté hodině ráno v budově rumburské chlapecké školy, v níž byla ubytována 3. setnina. Vzbouřenci postupně ovládli nejen Rumburk, ale také obec Horní Jindřichov, sídlo kulometné setniny. Část jejích příslušníků se k nim připojila.

Po návratu do Rumburku vystřídal dosavadního velitele vzpoury Františka Nohu desátník Stanislav Vodička, který se jí pokusil vtisknout národnostní motiv. Pod jeho vedením obsadili vzbouřenci nádraží a přes Dolní Křečany (zde se k nim přidala část příslušníků 1. setniny) pokračovali do Krásné Lípy, kde získali vlak. Skupina vojáků s ním odjela do stanice Chřibská-Rybniště a po přestřelce s četníky dojela do stanice Jedlová.

Ostatní pochodovali pod Vodičkovým velením k Novému Boru, kde se chtěli spojit s tamní posádkou náhradního praporu pěšího pluku č. 18. Místo na ni však narazili na setninu pohraničních myslivců, vedenou hejtmanem Rudolfem Fliborem. Myslivci před nimi ustoupili do sedla pod Chotovickým vrchem a když vzbouřenci pokračovali v pochodu, byli zde Fliborovými vojáky obklíčeni a poraženi.

V následných soudních procesech bylo 10 vzbouřenců odsouzeno k trestu smrti (včetně Vodičky a Nohy), 22 k trestům vězení, asi 250 potrestáno disciplinárně a odesláno na frontu. Okolo 100 rekrutů, kteří ještě nestačili ani obléknout uniformy, bylo osvobozeno a odesláno k jiným plukům. Zbylí vzbouřenci byli uvězněni v terezínské pevnosti a vyšetřováni až do konce války. Několik jich ve vazbě zemřelo, další zemřeli po svém propuštění...

Popravení: Stanislav Vodička (23 let), František Noha (23 let), Vojtěch Kovář (32 let), František Pour (22 let), Jindřich Švehla (30 let), Jakub Nejdl (22 let), Jan Pelnář (27 let), Jiří Kovářík (32 let), Antonín Šťastný (21 let), Jakub Bernard (31 let)