Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> AKTUALITY
na stránku    strana
nahled obrazku - null.png
27.6. 2016

Dne 4.7.2016 bude úřad uzavřen. Úřední den, bude přesunut na čtvrtek 7.7.2016 s úředními hodinami 8.00 - 15.00...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_personal.jpg
15.6. 2016

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa : Referent / Referentka odboru Civilně a dopravně správního a živnostenský úřad na úseku registru vozidel ...

nahled obrazku - vyberove_rizeni_personal.jpg
15.6. 2016

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa : Referent / Referentka odboru regionálního rozvoje a Investic Místo výkonu práce: -   územní obvod města...

nahled obrazku - null.png
10.6. 2016

Kalendář uzavření ke stažení...

nahled obrazku - null.png
23.5. 2016

Kalendář ke stažení...

nahled obrazku - null.png
16.5. 2016

RENATA TOMKOVÁ * OTA NALEZINEK VERNISÁŽ VÝSTAVY SE KONÁ    V ÚTERÝ 17. KVĚTNA 2016 V 17.00 HODIN VE VÝSTAVNÍ SÍNI DOMU KULTURY STŘELNICE RUMBURK VÝSTAVA POTRVÁ DO 26. 6. 2016 PŘÍSTUPNÁ PO – PÁ OD 8.15 – 15.00 HOD. A PŘI VŠECH AKCÍCH V DOMĚ KULTURY plakát ke stažení...

nahled obrazku - null.png
16.5. 2016

Jak je to s cestovními doklady pro děti? Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizovánícestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? Více informací naleznete...

nahled obrazku - null.png
26.4. 2016

Oznámení o konkursním řízení na ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Starosta obce vyhlašuje v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního...

nahled obrazku - null.png
19.4. 2016

Oznámení výluky traťové koleje v úseku Jedlová - Krásná Lípa a Krásná Lípa - Rumburk nepřetržitě ve dnech 25. 04. 16 až 16. 06. 16. Náhradní autobusová doprava bude zavedena v úseku (Kytlice) - Mlýny - Rybniště - Rumburk a opačně, Svor - Rumburk a opačně, Svor - Šluknov a opačně, Svor - Rybniště a opačně. Všechny nahrazené spoje budou jezdit podle...

nahled obrazku - null.png
15.4. 2016

Novela zákona o ochraně spotřebitele přinesla řadu podstatných změn pro spotřebitele i podnikatele, kteří s nimi vstupují do smluvního vztahu.Jednou z hlavních novinek letošního roku je nová úprava mimosoudního řešení sporů (ADR). Podnikatelé mají již jen měsíc na úpravu obchodních podmínek v souvislosti s touto novou úpravou. Více info naleznete v přiloženém...

nahled obrazku - ddm.jpg
12.4. 2016

DDM pořádá v pátek 22. dubna 2016 od 10.00 hod.    na Lužickém náměstí v Rumburku    plakát ke stažení...

nahled obrazku - null.png
5.4. 2016

Seznam přidělených dotací z rozpočtu města Rumburk na podporu sportu a volnočasových aktivit v roce 2016 O přidělení dotací rozhodly orgány města Rumburk v souladu se zákony č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 250/200 Sb.) a dle...

nahled obrazku - null.png
5.4. 2016

Svoz pytlového separovaného odpadu probíhá vždy v pondělí v lichý týden. V měsíci dubnu to bude v pondělí 11. a v pondělí 25. dubna. Další termíny najdete na přiloženém svozovém kalendáři...

nahled obrazku - null.png
4.4. 2016

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Rumburk pro školní rok 2016/2017 V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovují ředitelky následujících mateřských škol: Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, p.o. Mateřská škola Rumburk,...

nahled obrazku - null.png
21.3. 2016

STAROSTA MĚSTA RUMBURK SVOLÁVÁ 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITESTVA MĚSTA, které se koná ve čtvrtek 31. března 2016 od 15:30 hodin v sále Domu kultury Střelnice Rumburk PROGRAM: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise, volební komise, ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu 4. Projednání námitek k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města 5. Zpráva o...

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010