Záchytné kotce města Rumburku

Publikováno: 25.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Publikováno: 22.11.2019

ZÁKLADNÍ POPIS

Zjištění toulavých, opuštěných zvířat na území města Rumburk.

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Občan ČR, veřejná správa bez rozlišení, orgány činné v trestním řízení.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Telefonické ohlášení zjištění toulavých zvířat s hrubou identifikací zvířete a specifikace míst výskytu nejlépe na Městskou policii Rumburk (tel. +420 412 332 050, nepřetržitě) nebo v provozní době přímo na pracovnice Záchytných kotců Rumburk (Po až Pá 8,00 až 16,30), (So, Ne od 10,00 až 12,00 hod.) na paní Ivu Michalů (vedoucí záchytných kotců, mobilní tel. +420 725 712 747) nebo na paní Martinu Hroníkovou (mobilní tel. +420 725 712 742).

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Realizace odchytu zatoulaných či opuštěných zvířat pracovnicemi Záchytných kotců města Rumburk.

DALŠÍ ČINNOSTI

Odchycená zvířata jsou zpravidla bezprostředně vrácena majiteli nebo odvezena do Záchytných kotců k ustájení a následnému předání majitelům či osvojitelům.

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí.