Vítání občánků

Publikováno: 14.11.2023 Autor: Kočí Matěj

Vítání občánků města Rumburk

Informace pro rodiče

V měsíci únoru 2024 se bude konat vítání rumburských občánků  narozených od 1. září 2023 do 31. prosince 2023.

Máte-li zájem zúčastnit se, je nutné své dítě na tuto slavnostní akci přihlásit:

 

přihlášku, která je přílohou, zašlete poštou na adresu Městského úřadu Rumburk (matrika) nebo formou skenu na e-mail matrikářky radka.rezkova@rumburk.cz   případně   předejte na podatelnu městského úřadu

nebo

přihlášku vyplňte osobně přímo na matrice městského úřadu.   

 

Přihlášení proveďte nejpozději do 31. ledna 2024. Poté Vám bude zaslána pozvánka s konkrétním datem a časem vítání.

Slavnostnímu obřadu je přítomen fotograf, u kterého si můžete v průběhu vítání objednat fotografie.

Těšíme se na Vás!

 

Radka Rezková v. r.

matrikářka