Archiv:

Upozornění - velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Upozornění - velkoobjemové kontejnery na bioodpad

27.5.2020

Vážení spoluobčané,

jak jste si mnozí z Vás všimli, na čtyři stanoviště ve městě přistavujeme velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Vzhledem k tomu, jak jsou naplňovány, je hojně využíváte. V poslední době je však někteří občané využívají i k odkládání jiného odpadu něž bio. Konkrétně pak stavebního odpadu, a to do kontejnerů na Strážném vrchu a pod nadjezdem v Horním Jindřichově. Takto znehodnocený bioodpad nemůžeme odevzdat do kompostárny. Ručně to musí naši pracovníci z bioodpadu odstraňovat. Prosíme Vás, odkládejte do kontejnerů pouze bioodpad. Kontejnery jsou označeny nálepkou, jaký bioodpad do nich můžete odkládat. Mnohým z Vás tím ušetříme cestu do sběrného dvora. V případě, že se situace nezlepší přestaneme kontejnery na Strážný vrch a do Horního Jindřichova přistavovat.

 

Odbor komunálních věcí

Aktualizace aplikace Česká obec

Aktualizace aplikace Česká obec

21.5.2020
Od 24. 5. 2020 bude probíhat aktualizace aplikace Česká obec. Prosím, zkontrolujte si, zda aktualizace proběhla buď automaticky, nebo aktualizujte manuálně na Google Play či App Store. Poté znovu přidejte sledovanou obec nebo město. To, že je aplikace aktualizovaná poznáte tak, že bude mít modernější vzhled.
Pojďte s námi zlepšit svoji budoucnost díky projektu

Pojďte s námi zlepšit svoji budoucnost díky projektu "My to zvládneme - START"

21.5.2020 PřílohaPDF

Plakát s podrobnějšími informacemi najdete v příloze. 

ČEZ - seznam plánovaných odstávek

ČEZ - seznam plánovaných odstávek

20.5.2020 PřílohaDOCX

Seznam plánovaných odstávek v období od 20. 5. 2020 do 9. 6. 2020.

Doprava Ústeckého kraje - postupný návrat k normálním jízdním řádům

Doprava Ústeckého kraje - postupný návrat k normálním jízdním řádům

Vzhledem k postupnému uvolňování vládních nařízení zahájil Ústecký kraj v rámci integrované dopravy DÚK od soboty 16. 5. 2020 provoz turistických linek, které jsou až na výjimky obnoveny v plném rozsahu.

Obnovení provozu městského úřadu

Obnovení provozu městského úřadu

15.5.2020

Provoz městského úřadu byl z důvodu ukončení nouzového stavu obnoven v plném rozsahu. Nadále doporučujeme z důvodu zvýšeného zájmu se objednávat na registr vozidel (412 356 300). Předejdete tak dlouhodobému kontaktu s větším množstvím osob. Hygienická opatření nadále platí a při vstupu do budovy městského úřadu je třeba si zakrýt dýchací cesty rouškou či šátkem a dodržovat bezpečné rozestupy, je-li to možné.

OBNOVENÍ PLNÉHO PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL V RUMBURKU

OBNOVENÍ PLNÉHO PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL V RUMBURKU

5.5.2020

Ode dne 01.06.2020 bude obnoven plný provoz všech mateřských škol zřizovaných městem Rumburk, a to za dodržení podmínek stanovených metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétní informace o podmínkách docházky dětí do mateřských škol poskytnou jejich ředitelky. Metodika MŠMT dostupná zde: https://www.rumburk.cz/gallery/clanky7397/provoz_ms_do_konce_sk._roku_2019-2020.pdf

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Informace o zahájení provozu zejména turistických spojení DÚK - Děčínsko

Informace o zahájení provozu zejména turistických spojení DÚK - Děčínsko

5.5.2020 více zde

V návaznosti na Vládou ČR činěné kroky vedoucí k postupnému rozvolňování dříve přijatých opatření, připravil Ústecký kraj pro oblast dopravy plán jejího postupného navracení do stavu odpovídajícího řádné objednávce.

Lužická nemocnice umožňuje provádět test na onemocnění Covid-19

Lužická nemocnice umožňuje provádět test na onemocnění Covid-19

4.5.2020

Lužická nemocnice zahájila v dubnu vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 testem PCR. Indikovat k vyšetření může lékař, odběry na vlastní žádost (bez doporučení lékaře) neprovádí.

 

Jedná se o stěr z nosu a z nosohltanu, samotný výkon není bolestivý, pouze nepříjemný (pokud dotyčný spolupracuje, úkon trvá do 30 vteřin maximálně do minuty). Odběry provádí před Pavilonem I (pavilon u bazénu), adresa U Nemocnice 1298/6, Rumburk, pouze ve všední dny: pondělí, středa, pátek od 9 do 11 hodin. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách nemocnice www.nemrum.cz.

 

Děkujeme všem, kteří nás v této složité situaci podporují. Konkrétně strážníkům městské policie a hasičům za jejich organizační pomoc, ochotu, vstřícnost. Poděkování patří také všem, kteří nám dodali roušky a ochranné štíty. Děkujeme všem, kteří se v této nelehké situaci aktivně zapojují.

 

Lužická nemocnice a poliklinika

Placení parkovného

Placení parkovného

28.4.2020

Na základě usnesení vlády České republiky č. 483 se od 28. 4. 2020 opět platí parkovné na Lužickém náměstí, parkovišti na Třídě 9. května a parkovišti SNP. Odbor komunálních věcí

Nabídka pro podnikatele, OSVČ, živnostníky

Nabídka pro podnikatele, OSVČ, živnostníky

27.4.2020 PřílohaPDF

Místní akční skupina Český sever rozšířila nabídku pomoci podnikatelským subjektům v území MAS. Pomáhají se zpracováním žádostí, poskytují poradenskou činnost pro OSVČ a podnikatele ze všech oborů (cestovní ruch, řemeslníci, hospody, atd.). Každý žadatel se na ně může obrátit s žádostí o pomoc v programech COVID, "25", dotační program kraje, žádosti na MPO. Se zajištěním této činnosti jim pomáhá i Ústecký a Liberecký kraj.