Oficiální stanovisko starosty města k problematice jednotky SDH Rumburk

Publikováno: 13.11.2023 Autor: Pánková Denisa

(jako reakce na příspěvek zveřejněný na neoficiálním profilu města)

- hasiči Rumburk nekončí (pouze část z nich podala výpověď z dohody o provedení práce) – akceschopnost zásahové jednotky tím není nikterak ohrožena,

- problémy a neshody v jednotce jsou řešeny již několik měsíců – opakovaně se o to pokoušel již předchozí starosta,

- nedostal jsem jediný podnět na „neúnosné pracovní podmínky“,

- několik dnů po svém nástupu jsem jednal se zástupci obou táborů a přislíbil společné jednání všech po jmenování velitele,

- velitel jednotky zodpovídá za činnost jednotky starostovi obce a ve spolupráci se starostou obce zabezpečuje akceschopnost jednotky a odbornou přípravu členů jednotky,

- v žádném případě nejde o politickou frašku (nechápu v čem zde jde o politiku),

- odmítám, že by bylo vedení města plně zodpovědné za současný stav,

- prosím občany města, aby nedělali unáhlené závěry založené pouze na základě komentářů na sociálních sítích, případně na základě jednostranných informací,

- zároveň žádám, aby se zdrželi šíření jakýchkoliv poplašných zpráv.

 

Martin Hýbl, starosta města Rumburk