Upozornění na přistavení velkoobjemových kontejnerů na bio odpad

Publikováno: 15.3.2023 Autor: Pánková Denisa

Od 15.3.2023 jsou opět přistaveny na stanovištích kontejnery na bio odpad. V Rumburku jsou to stanoviště v ul. Lipová, Stepní, na Strážném vrchu na hřišti, v Dolních Křečanech v ul. Strážní a v Horním Jindřichově v ul. U Potoka. Do kontejnerů patří pouze bioodpad. Například tráva, drobné větvě, listí, zbytky zeleniny z kuchyně a podobně.  Určitě nepatří do kontejnerů objemný odpad, stavební suť, pařezy, tříděný a směsný odpad.