Platba za popelnice - Aktualizace

Publikováno: 10.1.2023 do 31.1.2023 Autor: Pánková Denisa

Vážení občané, v současné době začíná rozesílání složenek za úhradu komunálního odpadu, v případě, že u vás nedošlo ke změně frekvence svozu či velikosti nádoby, můžete poplatek za popelnice za 2. pololetí 2022 již zaplatit – na podatelně MěÚ Rumburk či on-line.

 

V tomto případě váš variabilní symbol a číslo účtu pro platbu zůstává stejný jako při platbě za 1. pololetí 2022. Doručenou složenku pak můžete ignorovat. 

V případě změny či nejistoty raději vyčkejte na složenku, která v průběhu ledna dorazí do vašich schránek. 

 

Odbor komunálních věcí