Projektová dokumentace vodovodu Antonínovo údolí

Publikováno: 13.2.2024 Autor: Pánková Denisa

Město Rumburk zahájilo prostřednictvím projektanta vodohospodářských staveb projektové práce na vodovodu v lokalitě Antonínovo údolí. Konkrétně se jedná o ulice Slévačská (od Viaduktu po Starokřečanskou), Druhá, Hluboká, Osidlovací, Krajová a Starořečanská (od křižovatky se Slévačskou po železniční přejezd).

Z důvodu potvrzení rentability stavby potřebuje město Rumburk znát prvotní informace a tom, který z vlastníků dotčených nemovitostí bude mít zájem o připojení na nový vodovodní řad vodovodní přípojkou. Pro získání těchto prvotních informací provádí město Rumburk dotazníkové šetření. Hlavním úkolem dotazníkového šetření je získat přehled o počtu vodovodních přípojek a připojených obyvatel.

Město Rumburk zajistí projektovou dokumentaci pro vodovodní přípojku včetně povolení stavby stavebním úřadem MěÚ Rumburk. Upozorňujeme občany, že Město Rumburk bude požadovat finanční účast na zajištění projektové dokumentace a povolení stavby stavebním úřadem MěÚ Rumburk. Pořízení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti (povolení) byla odhadnuta na částku cca 8 000 Kč za každou vodovodní přípojku. Výše uvedené náklady jsou pouze orientační

Město Rumburk odeslalo všem vlastníkům nemovitostí v dotčené lokalitě informační leták a evidenční list, který vlastník vyplní a odešle nebo předá zpět na městský úřad.  Vyplněný dotazník lze zaslat i na e-mailovou adresu simona.jezkova@rumburk.cz. V listinné podobě lze předat vyplněný dotazník na adresu: Město Rumburk, odbor regionálního rozvoje a investic, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. Vlastníci datových schránek mohou zaslat vyplněný dotazník prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky města: sdrbhgg.

 

Ing. Miroslav Jeništa

Odbor regionálního rozvoje a investic

Soubory ke stažení

clanky19652/evidencni_list.docx20 KBevidencni_list.docxvloženo: 13. 02. 2024, 16:06h
clanky19652/informacni_letak_pro_obcany.pdf503 KBinformacni_letak_pro_obcany.pdfvloženo: 13. 02. 2024, 16:06h