Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> Dokumenty úřadu > Žádosti a formuláře
nahled obrazku - .
7.7.2010

Žádosti a formuláře -Pokyny k vyplnění jednotného registračního formuláře - fyzická osoba -Jednotný registrační formulář - fyzická osoba -Pokyny k vyplnění jednotného registračního formuláře - právnická osoba -Jednotný registrační formulář - právnická osoba -Organizační složka -Pokyny k vyplnění -...

nahled obrazku - .
7.7.2010

Ovzduší -Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů Koordinované závazné stanovisko, koordinované stanovisko -Žádost o vydání, změnu nebo doplnění koordinovaného závazného stanoviska, resp. koordinovaného stanoviska Městského úřadu Rumburk Les -Žádost o...

nahled obrazku - .
7.7.2010

Stavební úřad Ohlášení odstranění [PDF; 48 KiB] Ohlášení stavby [PDF; 48 KiB] Oznámení o užívání stavby [PDF; 59 KiB] Oznámení stavebního záměru s certifikátem autoriz. inspektora [PDF; 61 KiB] Oznámení změny v užívání stavby [PDF; 43 KiB] Prohlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbou [PDF; 23...

nahled obrazku - .
7.7.2010

Žádosti a formuláře -žádost o územně plánovací informaci -žádost o vyjádření k projektové dokumentaci -žádost o přidělení čísla evidenčního -žádost o přidělení čísla popisného a orientačního -žádost o vyjádření obecná -Formulář pro podávání podnětu na změnu uzemního...

nahled obrazku - .
7.7.2010

Úsek matriky a ověřování Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Žádost o vydání matričního dokladu Žádost o vydání osvědčení - církev Taxislužba Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby [PDF; 25 KiB] Žádost o vyřazení vozidla z evidence dopravního úřadu...

nahled obrazku - .
8.7.2010

stránky mpsv - formuláře Zásady pro přidělování vyčleněných bytů v Luční ulici č.p....

nahled obrazku - .
8.7.2010

Ostatní dokumenty Oznamovací povinnost dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky města Rumburk č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného...

nahled obrazku - .
8.7.2010

Zásady pro poskytování účelových dotací nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města Rumburk na rok 2012 - kompletní dokumentace + žádosti a formuláře Podklad k místnímu poplatku ze vstupného...

nahled obrazku - null.png
27.7.2010

Podání Oznámení o...

nahled obrazku - null.png
8.7.2010

1. Pozemek p.p.č. 790,  p.p.č. 798/1 v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita Větrná - formulář prohlášení zájemce - fyzická osoba [PDF; 56 KiB] - formulář prohlášení zájemce - právnická osoba [PDF; 74 KiB] 2. Pozemek p.p.č. 621, p.p.č. 1309, p.p.č. 1310/1, p.p.č. 1310/3 v k.ú. Horní Jindřichov, lokalita Skalní -...

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010