Archiv:

RSS
Výzva k předložení nabídky veřejné zakázky na dodávka ICT vybavení

Výzva k předložení nabídky veřejné zakázky na dodávka ICT vybavení

Dokumenty: Smlouva [PDF; 316 KiB] Rozhodnutí zadavatele[PDF; 153 KiB] Dodatečná informace - změna termínu otevírání obálek [PDF; 32 KiB] Výzva [PDF; 40 KiB] Příloha č. 1 [DOC; 49 KiB] Příloha č. 2 [DOC; 38 KiB] Příloha č. 3 [DOC; 35 KiB] Smlouva [DOC; 26 KiB] Krycí líst [DOC; 15 KiB] Výkaz...

Veřejná zakázka na nákup dvou automobilů

Veřejná zakázka na nákup dvou automobilů

Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky [RTF; 346 KiB] Kupní smlouva [PDF; 932 KiB] Výzva [PDF; 57 KiB] Příloha č. 1 [PDF; 75 KiB] Příloha č. 2 [PDF; 21 KiB] Příloha č. 3 [PDF; 30...

Výzva k předložení nabídky veřejné zakázky na nákup licencí Microsoft Office

Výzva k předložení nabídky veřejné zakázky na nákup licencí Microsoft Office

Smlouva [PDF; 183 KiB] Rozhodnutí zadavatele[PDF; 210 KiB] Výzva [PDF; 37 KiB] Výkaz výměr [DOC; 15 KiB] Krycí list [DOC; 16...

Výzva k předložení nabídky veřejné zakázky na nákup PC sestav

Výzva k předložení nabídky veřejné zakázky na nákup PC sestav

Dokumenty: Smlouva [PDF; 183 KiB] Rozhodnutí zadavatele[PDF; 139 KiB] Výzva [PDF; 39 KiB] Příloha č. 1 [DOC; 27 KiB] Smlouva [DOC; 25 KiB] Krycí líst [DOC; 16 KiB] Výkaz výměr [DOC; 15 KiB] Čestné prohlášení - reference [DOC; 15...

Veřejná zakázka malého rozsahu, Rumburk – ul. Krásnolipská

Veřejná zakázka malého rozsahu, Rumburk – ul. Krásnolipská

Dokumenty: Dodatek č.1 ke smlouvě Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky [PDF; 49 KiB] Smlouva [PDF; 14 MiB] Výzva [PDF; 72 KiB] Projektová dokumentace [PDF; 6.9 MiB] Přílohy [PDF; 2,2 MiB] Výkaz výměr [PDF; 100...

Veřejná zakázka na nákup dvou automobilů ( zrušena )

Veřejná zakázka na nákup dvou automobilů ( zrušena )

Dokumenty: Výzva [PDF; 57 KiB] Příloha č. 1 [PDF; 75 KiB] Příloha č. 2 [PDF; 21 KiB] Příloha č. 3 [PDF; 30 KiB] Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky [PDF; 28...

Výběrové řízení - Oprava hřbitivní zdi areálu městského hřbitova pole č. 1 - 6

Výběrové řízení - Oprava hřbitivní zdi areálu městského hřbitova pole č. 1 - 6

Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky [PDF; 48 KiB] Smlouva o dílo [PDF; 747 KiB] Dodatek č.1 [PDF; 285 KiB] Výzva [PDF; 72 KiB] Soupis předpokládaných prací [XLS; 74 KiB] Výkaz výměr [XLS; 49 KiB] Výpis z KN [PDF; 260 KiB] Snímek z KN [PDF; 305...

Výběrové řízení - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2012

Výběrové řízení - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2012

Dokumenty: [24.10.2012] Rozhodnutí zadavatele [PDF; 156 KiB] Smlouva o dílo [PDF; 1,8 MiB] Výzva [PDF; 148 KiB] Věcné, časové a finanční podmínky účasti státního rozpočtu na financování akcí (projektů) programů [PDF; 6,4 MiB] Výkaz výměr veřejné zakázky malého rozsahu [PDF; 83 KiB] Smlouva o dílo...

Zajištění zimní údržby místních komunikací města Rumburk v zimním období od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013 a od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014.

Zajištění zimní údržby místních komunikací města Rumburk v zimním období od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013 a od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014.

Zajištění zimní údržby místních komunikací města Rumburk v zimním období od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013 a od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014. Detailní...

Výběrové řízení - ZŠ U Nemocnice - IV. etapa, výměna oken

Výběrové řízení - ZŠ U Nemocnice - IV. etapa, výměna oken

Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky [PDF; 49 KiB] Smlouva o dílo [PDF; 3,1 MiB] Dodatek ke smlouvě č.1 [PDF; 20 KiB] Výzva [PDF; 62 KiB] Projektová dokumentace A - Souhrnná technická zpráva [PDF; 83 KiB] SO 01 - Úsek mimoškolní výchovy [PDF; 245 KiB] SO 02.2 - Úsek centrálních...

Výběrové řízení - Technická pomoc při aktualizaci ÚAP pro ORP Rumburk

Výběrové řízení - Technická pomoc při aktualizaci ÚAP pro ORP Rumburk

Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky [PDF; 379 KiB] Smlouva o dílo [PDF; 48 KiB] Výzva [PDF; 65 KiB] ÚAP ORP Rumburk 2010 SWOT analýza [PDF; 208 KiB] Výkres hodnot území [PDF; 1,2 MiB] Výkres limitů využití území [PDF; 1,6 MiB] Výkres problémů k řešení v územně plánovací...

Výběrové řízení - Technické vybavení

Výběrové řízení - Technické vybavení

Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky [PDF; 69 KiB] Smlouva [PDF; 452 KiB] Čestné prohlášení [PDF; 68 KiB] Smlouva o dílo [PDF; 66 KiB] VZ technické vybavení [PDF; 92...

Výběrové řízení - Speciální hasičský automobil

Výběrové řízení - Speciální hasičský automobil

Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky [PDF, 55 KiB] Čestné prohlášení [PDF, 68 KiB] Smlouva o dílo [PDF, 66 KiB] VZ automobil [PDF, 74...

Výběrové řízení - Záchranný člun včetně přívěsu

Výběrové řízení - Záchranný člun včetně přívěsu

Dokumenty: Čestné prohlášení [PDF, 68 KiB] Smlouva o dílo [PDF, 65 KiB] VZ loď [PDF, 87 KiB] Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky [PDF, 68 KiB] Smlouva [PDF, 594...

Veřejná zakázka: nákup HW a SW 2014

Veřejná zakázka: nákup HW a SW 2014

Veřejná zkázka byla uveřejněna na profilu zadavatele...