Loretánská kaple s ambity

Publikováno: 1.2.2017 Autor: admin

Celoročně přístupná barokní sakrální památka Loreta Rumburk nabízí komentované prohlídky, výstavy, koncerty či večerní prohlídky při svíčkách. Ve vstupní budově se nachází Expozice církevního umění Šluknovska. Památka je jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra, která spojuje duchovní dominanty severních Čech, Horní Lužice a Dolního Slezska.

Loretánská kaple s ambity

Loretánská kaple s milostnou sochou Černé Matky Boží Loretánské (1694) byla vybudována z podnětu Antona Floriana knížete z Liechtensteina, majitele panství Rumburk. Postavena byla v letech 1704-1707 podle plánů významného barokního architekta Johanna Lucase von Hildebrandta z Vídně. Cenná je reliéfní výzdoba jejích vnějších stěn. Početné sochy pochází z dílny Franze Bienera. Loretánská kaple byla požehnána 15. 9. 1707. Loretánskou kapli obklopuje ambit s bohatou nástropní výmalbou ze života Panny Marie, čtyřmi kaplemi a restaurovanou kaplí Svatých schodů (1768-1770). Loreta v Rumburku byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Horní Lužice.Úcta k Panně Marii byla spojena s řadou zázračných uzdravení. Loretánská kaple na nádvoří je kopií Svaté chýše z Loreta (Itálie), domku Panny Marie, v němž v Nazaretu žila Svatá rodina, a kde došlo ke Zvěstování o narození Spasitele.

Do roku 1950 byla Loreta spolu s kostelem sv. Vavřince součástí kapucínského kláštera (dnes městská knihovna). Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku, památkově chráněny jsou i oltáře v kaplích křížové chodby (2007). Celková obnova loretánského areálu probíhá od roku 1996. Památkově chráněný areál spravuje Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk.

Kontakt:

Loretánská kaple s ambitem
Tř. 9. května 149/27, 408 01 Rumburk

GSM +420 604 555 922
Email: loreta.rumburk@seznam.cz
Web: www.loretarumburk.cz 
Facebook: www.facebook.com/loretarumburk

Otevírací doba

úterý - sobota

duben - říjen

10.00 - 17.00 hod.

listopad - prosinec

9.00 - 16.00 hod.

neděle

 
červenec - srpen 10.00 - 17.00 hod.