Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Publikováno: 23.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Po uplynutí trestu nebo správního trestu spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, případně pozbytí řidičského oprávnění z důvodu dosažení 12 bodů, se žadatel podrobí  přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel o přezkoušení z odborné způsobilosti se spojí s provozovatelem autoškoly, jehož skupiny výuky a výcviku v registraci, odpovídají získanému řidičskému oprávnění žadatele.  Provozovatel autoškoly písemně přihlásí žadatele o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny provozovatele autoškoly, který neprodleně písemně sdělí žadateli, prostřednictvím autoškoly, místo, datum a čas konání přezkoušení z odborné způsobilosti.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Podmínkou je písemné přihlášení žadatele o přezkoušení provozovatelem autoškoly, který žadatele předvádí v termínu, určeném obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Žadatel se dostaví na určené místo v termínu určeném obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Žadatele k přezkoušení z odborné způsobilosti doprovází učitel autoškoly, který předloží zkušebnímu komisaři řidičů žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti včetně prokázání zdravotní a psychické způsobilosti.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad. Budova C, první patro, kancelář zkušebního komisaře č. 212.

Jaroslav Nedvěd, tel. 412 356 337, e-mail: jaroslav.nedved@rumburk.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa: 08:00 – 12:00 hodin, 12:30 – 17:00
pátek: 08:00 – 11:00 hodin, nebo dle dohody 

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz, pravomocný rozsudek o ukončení trestu, výpis z Evidenční karty řidiče a hotovost k uhrazení poplatku za zkoušku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti obdrží každý žadatel ve zvolené autoškole. Lékařský posudek o zdravotní způsobilostivydává praktický posuzující lékař, případně si ji žadatel může stáhnout na webových stránkách www.mdcr.cz. Posudek o psychické způsobilosti vydává, žadatelem vybraný, dopravní psycholog.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Žadatel o přezkoušení odborné způsobilosti je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za zkoušku z odborné způsobilosti700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.

Žadatel uhradí příslušný poplatek v kanceláři zkušebního komisaře, v hotovosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele k přezkoušení z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení k přezkoušení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí zkušebního komisaře o výsledku zkoušky zákon nepřipouští opravný prostředek.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Pokud žadatel nepředloží potřebné podklady k vykonání zkoušky, nebude ke zkoušce připuštěn.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

21. 10. 2019