Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 28. dubnu 2024

Publikováno: 19.4.2024 Autor: Kočí Matěj

Pokud volič po 28. dubnu 2024 změní obec trvalého pobytu v rámci území České republiky, bude automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu  /ust. § 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů/.

 

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (žádost přílohou níže). Toto potvrzení je nutné předložit:

 

  • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16:00 hodin dne 5. června 2024  

nebo 

  • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

 

Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před 28. dubnem 2024, nemusí činit žádný úkon; stejně tak volič, který se přestěhuje v rámci téže obce.

 

 

Návrat voliče na území ČR ze zahraničí

Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě (ZÚ), hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat ZÚ o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. ZÚ mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 5. června 2024 nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi příslušné podle místa pobytu.

 

 

V případě dotazů je možné obrátit se na evidenci obyvatel, tel. 412 356 252.

Soubory ke stažení

clanky19705/zadost_o_vydani_potvrzeni_o_vyskrtnuti_volice.pdf304 KBŽádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí voličevloženo: 19. 04. 2024, 10:09h