ODPADY - Kontejnery na BIOodpad

Publikováno: 5.3.2019 Autor: Tillner Jiří

Od 4.3.2019 jsou opět přistaveny velké kontejnery na BIOodpad, které mohou využívat občané města Rumburk. Kontejnery jsou přistaveny na hřišti na Strážném vrchu, v Horním Jindřichově v ul. U Potoka pod nadjezdem a v ulici Lipová u zahrádek. Do kontejnerů nepatří dlouhé silné větve, kořeny, pařezy a hnůj od domácích zvířat. Odbor komunálních věcí