Archiv:

RSS

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (ZÁKAZY, NAŘÍZENÍ, OMEZENÍ, PRAVIDLA, POVINNOSTI)

Usnesení vlády ČR č. 605 - vydání mimořádných opatření, ochranného opatření a zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:

1) zrušení mimořádného opatření ze dne 09.04.2020, jímž byla poskytovatelům sociálních služeb nařízena povinnost pravidelně testovat jejich zaměstnance, a to s účinností od 08.06.2020

2) podmínky vstupu osob na území ČR s účinností od 15.06.2020 - zrušeno usnesením č. 664

3) zákaz nebo omezení konání hromadných akcí a jiných shromáždění s účinností od 08.06.2020 - zrušeno opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 20588/2020-6 ze dne 09.06.2020

4) omezení a podmínky provozu stravovacích služeb a omezení a pravidla provozu a činnosti dalších vyjmenovaných provozovatelů s účinností od 08.06.2020 - zrušeno usnesením č. 664

ZMĚNA USN. 581 O PRODLOUŽENÍ DOBY UZNATELNOSTI VÝDAJŮ CÍLENÉHO PROGRAMU PODPORY ZAMĚSTNANOSTI, REŽIM B

1.6.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 604 - změna usn. 581 o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti, režim B

PROGRAM "COVID-SPORT"

1.6.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 590 - Program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 - "COVID-SPORT"

- změněno usnesením č. 634

SBÍRKA ZÁKONŮ

27.5.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 94 - zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů, vyhláška Ministerstva zemědělství č. 256/2020 Sb.

PRODLOUŽENÍ DOBY UZNATELNOSTI VÝDAJŮ CÍLENÉHO PROGRAMU PODPORY ZAMĚSTNANOSTI, REŽIM B

26.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 581 - prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti, a to pro režim B

- změněno usnesením č. 604

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (ZÁKAZY, NAŘÍZENÍ, OMEZENÍ, PRAVIDLA, POVINNOSTI)

Usnesení vlády ČR č. 580 - mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

1) podmínky provozu stravovacích služeb, omezení činnosti a pravidla provozu v některých provozovnách, a to s účinností od 26.05.2020 - zrušeno usnesením č. 605

2) omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 01.06.2020 - zrušeno usnesením č. 664  

3) zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 26.05.2020 - zrušeno usnesením č. 636 

4) nařízení pro poskytovatele zdravotních služeb a KHS k ukončování karantény s účinností od 01.06.2020

5) povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, poskytovatelů zdravotních služeb a provozovatelů laboratoří s účinností od 25.05.2020  

6) podmínky vstupu osob na území ČR s účinností od 26.05.2020 - zrušeno usnesením č. 607

7) zrušení mimořádného opatření ze dne 23.03.2020, jímž byla určena prodejní doba pro osoby starší 65 let

CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

26.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 576 - schválení dokumentu Chytrá karanténa 2.0

DOČASNÉ ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY VNITŘNÍCH HRANIC ČR

Usnesení vlády ČR č. 570 - schválení návrhu opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR s účinností od 26.05.2020

- zrušeno usnesením č. 606

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ NĚKTERÉ DAŇOVÉ ZÁKONY V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU

26.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 569 - schválení návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem kornaviru

NÁVRH ZÁKONA O PROMINUTÍ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

26.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 568 - schválení návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ

19.5.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 91 - zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, zákon č. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele, zákon č. 249/2020 Sb.,
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu, vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 250/2020 Sb.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (ZÁKAZY, NAŘÍZENÍ, OMEZENÍ, PRAVIDLA, POVINNOSTI)

Usnesení vlády ČR č. 555 - mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

1) zákaz nebo omezení konání hromadných akcí s účinností od 25.05.2020 - zrušeno usnesením č. 605

2) podmínky provozu stravovacích služeb a ubytovacích podniků, zákaz dalších činností některým provozovatelům, omezení činnosti v některých provozovnách, a to s účinností od 25.05.2020 - zrušeno usnesením č. 580 

3) omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 25.05.2020 - zrušeno usnesením č. 580

4) omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 25.05.2020

5) omezení provozu poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči s účinností od 25.05.2020

6) pravidla pro přijímání osob do zařízení poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 25.05.2020  

7) podmínky konání fotbalového zápasu mezi FK Teplice a FC Slovan Liberec dne 23.05.2020 - utkání již proběhlo

8) zákaz pohybu a pobytu osob mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 19.05.2020 do 25.05.2020 - uplynula doba účinnosti

9) zákaz pohybu a pobytu osob ve vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy a na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň 2 osoby ve vzdálenosti bližší než 2 metry a nejedná se o členy domácnosti, bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 25.05.2020 - zrušeno usnesením č. 580

10) zrušení opatření obecné povahy ze dne 16.03.2020, kterým bylo poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče nařízeno omezit provádění plánovaných zdravotních výkonů   

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (ZÁKAZY, NAŘÍZENÍ, OMEZENÍ, PRAVIDLA, POVINNOSTI)

Usnesení vlády ČR č. 554 - mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

1) prodloužení platnosti lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci a čestných prohlášení zaměstnanců nahrazujících vstupní lékařskou prohlídku po ukončení nouzového stavu

2) omezení návštěv v prostředí věznic a vazebních věznic ČR s účinností od 18.05.2020 

3) omezení poskytování některých druhů sociálních služeb s účinností od 18.05.2020 

4) podmínky vstupu osob na území ČR s účinností od 18.05.2020 - zrušeno usnesením č. 580

PROGRAM COVID III

19.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 553 - schválení Programu COVID III a Dohody o vytvoření a správě záručního fondu COVID III

ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ PROGRAMU OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

19.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 552 - o zajištění financování Programu Ošetřovné pro OSVČ