Informace pro OSVČ

Publikováno: 2.4.2020 Autor: Ježek Jiří

Aktuální informace pro OSVČ - „ošetřovné“ na děti mladší 13 let.

Žádost o poskytnutí ošetřovného vyplní žadatel na formuláři, který je zveřejněn na www.mpo.cz/osetrovneOSVC včetně požadované přílohy. Žádost včetně příloh zašle žadatel přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo poštou. Obecní živnostenský úřad žadatelům pomůže při vyplnění formuláře. V případě potřeby kontaktujte Obecní živnostenský úřad při MěÚ Rumburk na tel. číslech 412 356 275 , nebo 412 356 277 (p. Jansová).