Vítejte v Rumburku

Lužické náměstí

Historické památky

Archiv:

Informace pro OSVČ

Informace pro OSVČ

2.4.2020 více zde

Aktuální informace pro OSVČ - „ošetřovné“ na děti mladší 13 let.

Pojďte s námi zlepšit svoji budoucnost díky projektu

Pojďte s námi zlepšit svoji budoucnost díky projektu "My to zvládneme - START"

21.5.2020 PřílohaPDF

Plakát s podrobnějšími informacemi najdete v příloze. 

Aktualizace aplikace Česká obec

Aktualizace aplikace Česká obec

21.5.2020
Od 24. 5. 2020 bude probíhat aktualizace aplikace Česká obec. Prosím, zkontrolujte si, zda aktualizace proběhla buď automaticky, nebo aktualizujte manuálně na Google Play či App Store. Poté znovu přidejte sledovanou obec nebo město. To, že je aplikace aktualizovaná poznáte tak, že bude mít modernější vzhled.
ČEZ - seznam plánovaných odstávek

ČEZ - seznam plánovaných odstávek

20.5.2020 PřílohaDOCX

Seznam plánovaných odstávek v období od 20. 5. 2020 do 9. 6. 2020.

Doprava Ústeckého kraje - postupný návrat k normálním jízdním řádům

Doprava Ústeckého kraje - postupný návrat k normálním jízdním řádům

Vzhledem k postupnému uvolňování vládních nařízení zahájil Ústecký kraj v rámci integrované dopravy DÚK od soboty 16. 5. 2020 provoz turistických linek, které jsou až na výjimky obnoveny v plném rozsahu.

Obnovení provozu městského úřadu

Obnovení provozu městského úřadu

15.5.2020

Provoz městského úřadu byl z důvodu ukončení nouzového stavu obnoven v plném rozsahu. Nadále doporučujeme z důvodu zvýšeného zájmu se objednávat na registr vozidel (412 356 300). Předejdete tak dlouhodobému kontaktu s větším množstvím osob. Hygienická opatření nadále platí a při vstupu do budovy městského úřadu je třeba si zakrýt dýchací cesty rouškou či šátkem a dodržovat bezpečné rozestupy, je-li to možné.

Informace o zahájení provozu zejména turistických spojení DÚK - Děčínsko

Informace o zahájení provozu zejména turistických spojení DÚK - Děčínsko

5.5.2020 více zde

V návaznosti na Vládou ČR činěné kroky vedoucí k postupnému rozvolňování dříve přijatých opatření, připravil Ústecký kraj pro oblast dopravy plán jejího postupného navracení do stavu odpovídajícího řádné objednávce.

OBNOVENÍ PLNÉHO PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL V RUMBURKU

OBNOVENÍ PLNÉHO PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL V RUMBURKU

5.5.2020

Ode dne 01.06.2020 bude obnoven plný provoz všech mateřských škol zřizovaných městem Rumburk, a to za dodržení podmínek stanovených metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétní informace o podmínkách docházky dětí do mateřských škol poskytnou jejich ředitelky. Metodika MŠMT dostupná zde: https://www.rumburk.cz/gallery/clanky7397/provoz_ms_do_konce_sk._roku_2019-2020.pdf

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Lužická nemocnice umožňuje provádět test na onemocnění Covid-19

Lužická nemocnice umožňuje provádět test na onemocnění Covid-19

4.5.2020

Lužická nemocnice zahájila v dubnu vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 testem PCR. Indikovat k vyšetření může lékař, odběry na vlastní žádost (bez doporučení lékaře) neprovádí.

 

Jedná se o stěr z nosu a z nosohltanu, samotný výkon není bolestivý, pouze nepříjemný (pokud dotyčný spolupracuje, úkon trvá do 30 vteřin maximálně do minuty). Odběry provádí před Pavilonem I (pavilon u bazénu), adresa U Nemocnice 1298/6, Rumburk, pouze ve všední dny: pondělí, středa, pátek od 9 do 11 hodin. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách nemocnice www.nemrum.cz.

 

Děkujeme všem, kteří nás v této složité situaci podporují. Konkrétně strážníkům městské policie a hasičům za jejich organizační pomoc, ochotu, vstřícnost. Poděkování patří také všem, kteří nám dodali roušky a ochranné štíty. Děkujeme všem, kteří se v této nelehké situaci aktivně zapojují.

 

Lužická nemocnice a poliklinika

Placení parkovného

Placení parkovného

28.4.2020

Na základě usnesení vlády České republiky č. 483 se od 28. 4. 2020 opět platí parkovné na Lužickém náměstí, parkovišti na Třídě 9. května a parkovišti SNP. Odbor komunálních věcí

Nabídka pro podnikatele, OSVČ, živnostníky

Nabídka pro podnikatele, OSVČ, živnostníky

27.4.2020 PřílohaPDF

Místní akční skupina Český sever rozšířila nabídku pomoci podnikatelským subjektům v území MAS. Pomáhají se zpracováním žádostí, poskytují poradenskou činnost pro OSVČ a podnikatele ze všech oborů (cestovní ruch, řemeslníci, hospody, atd.). Každý žadatel se na ně může obrátit s žádostí o pomoc v programech COVID, "25", dotační program kraje, žádosti na MPO. Se zajištěním této činnosti jim pomáhá i Ústecký a Liberecký kraj.

Zobrazit všechny
Archiv:

Informace pro OSVČ

Informace pro OSVČ

2.4.2020 více zde

Aktuální informace pro OSVČ - „ošetřovné“ na děti mladší 13 let.

ROUŠKY - MATERIÁL

ROUŠKY - MATERIÁL

19.3.2020 více zde

Prosíme všechny, kdo mají doma čisté, nepotřebné bavlněné látky, bavlněné tkaniny, nitě, kloboučkové gumičky o jejich distribuci na podatelnu městského úřadu.Šijeme zde roušky pro veřejnost, nemocnici, seniory, pro poskytovatele sociálních služeb. Roušky budou průběžně distribuovány. Tímto pomůžete dobré věci. Vážíme si Vaší pomoci. Děkujeme.

Roušky pro občany

Roušky pro občany

19.3.2020

Město Rumburk nabízí roušky občanům, v prvé řadě seniorům, kteří nemají možnost se k nim jinak dostat. Na městském úřadě byly určeny dvě pracovnice, kterým se občané mohou o roušky hlásit. Konkrétně Markéta Suchá (marketa.sucha@rumburk.cz, 702 233 772), Jana Walderová (jana.walderova@rumburk.cz, 702 233 672), Petra Zbončáková (702 233 597) a Kristýna Machová(728 991 436). Lidé je mohou kontaktovat na uvedených e-mailech a telefonních číslech v době od 8.00 do 17.00 hodin. Pracovnice požadavky lidí zaevidují a roušky budou dále předány dobrovolníkům z komunitního spolku CEDR, kteří je budou občanům distribuovat.

Osobní doklady a řidičské průkazy propadlé po 1. březnu 2020 mohou lidé dál používat

Osobní doklady a řidičské průkazy propadlé po 1. březnu 2020 mohou lidé dál používat

25.3.2020 více zde

Doklady totožnosti propadlé po 1. březnu a řidičské průkazy, kterým skončila platnost v době nouzového stavu, mohou lidé dál používat.

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu (vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020), pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky).

ODPADY - COVID-19

ODPADY - COVID-19

23.3.2020

Doporučujeme Vám věnovat pozornost stanovisku Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

 

Odbor komunálních věcí

Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje

Hejtman Ústeckého kraje rozhodl o okamžitém poskytnutí věcných prostředků v podobě ochranných roušek a dalšího ochranného a zdravotnického materiálu, zabaveného v Lovosicích, určil školská zařízení zajišťující nezbytný provoz a vydal regulaci v dopravě.

Důležité upozornění

Důležité upozornění

19.3.2020
Důležité upozornění
 
Je nařízeno všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na
území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády podle bodu:
a) nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
b) cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu ,
c) cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
d) pobyt v přírodě.
se na tyto osoby nevztahují
Apeluji na spoluobčany, kterých se to týká, aby byly ohleduplní ke svému okolí, protože oni jsou z důvodu pohybu v zahraničí možným zdrojem nákazy.
ZMĚNA HRANIČNÍHO PŘECHODU

ZMĚNA HRANIČNÍHO PŘECHODU

16.3.2020 PřílohaPDF

Vzhledem ke změně Opatření obecné povahy týkající se změny hraničního přechodu Jiříkov - Neugersdorf na přechod Rumburk - Neugersdorf upozorňujeme občany, překračující hranici za prací, že od 17.03.2020 od 5:00 je třeba používat nový hraniční přechod na silnici I/9.

16.3.2020

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm). Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně - přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů. Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. - 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí. Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. "optimalizovaném režimu 2+2". Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná. Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace. Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech. Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. "Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně," dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

13.3.2020

Vážení občané,

v souvislosti s opatřením Vlády České republiky o šíření koronavirové nákazy vám sdělujeme, že:
Základní školy zřizované městem Rumburk jsou s platností od středy 11.3.2020 až do odvolání uzavřeny

  1. Mateřské školy zřizované městem Rumburk zůstávají v provozu
  2. Příspěvkové organizace města

jsou počínaje dne 13.3.2020 pro veřejnost uzavřené. Podrobnější informace naleznete na výše uvedených webových stránkách organizací.

Ing. Ladislav Růžička, místostarosta města

upravuje se bod č.1
Mateřské školy zřizované městem pracují podle schváleného harmonogramu. Sledujte webové stránky města, viz Informace pro rodiče "školkových" dětí

V návaznosti na "MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ" Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem (zákaz vzdělávání ve všech typech škol) si Vás dovoluji seznámit s navazujícími opatřeními linek Dopravy Ústeckého kraje.

Od 16. 3. 2020 (pondělí) bude zaveden prázdninový provoz autobusové dopravy DÚK.

Na železnici provoz zatím beze změn. Pro provoz MHD sledujte informace jednotlivých MHD.

Pakliže se podaří realizovat změna i na straně informačních systémů, bude správné informování cestujících zajištěno i tam, tj. např. ve vyhledávači a v databázi jízdních řádů na www.dopravauk.cz a např. www.idos.cz.

Rozsah redukce je asi 3 %, omezené spoje jsou jen na některých linkách (viz leták "Linky s redukcí")

O dalších případných opatřeních Vás budeme opět informovat.

Již nyní nově víme, že bude také zkrácen provoz přeshraničních linek od soboty 14.3. 0:00 takto:

vlaky U28 provoz jen v úsecích Děčín - Dolní Žleb a potom Dolní Poustevna - Rumburk

401 - ukončena na zastávce Jiříkov, Elitex

409 - z autobusového nádraží ve Varnsdorfu jede přes Studánku do Horního Jindřichova a dále po své obvyklé trase a zpět v opačném pořadí

435 - ukončena na zastávce Hřensko, přívoz/střed ???

452 - ukončena na zastávce Petrovice, konečná

521 - ukončena na zastávce Brandov, u hřiště

583 - není v provozu

585 - ukončena na zastávce Boží Dar, u kostela

Zobrazit všechny

Legislativa COVID-19

Archiv:

SBÍRKA ZÁKONŮ

19.5.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 91 - zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, zákon č. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele, zákon č. 249/2020 Sb.,
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu, vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 250/2020 Sb.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (ZÁKAZY, NAŘÍZENÍ, OMEZENÍ, PRAVIDLA, POVINNOSTI)

Usnesení vlády ČR č. 555 - mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

1) zákaz nebo omezení konání hromadných akcí s účinností od 25.05.2020

2) podmínky provozu stravovacích služeb a ubytovacích podniků, zákaz dalších činností některým provozovatelům, omezení činnosti v některých provozovnách, a to s účinností od 25.05.2020 

3) omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 25.05.2020 

4) omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 25.05.2020

5) omezení provozu poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči s účinností od 25.05.2020

6) pravidla pro přijímání osob do zařízení poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 25.05.2020  

7) podmínky konání fotbalového zápasu mezi FK Teplice a FC Slovan Liberec dne 23.05.2020 - utkání již proběhlo

8) zákaz pohybu a pobytu osob mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 19.05.2020 do 25.05.2020 - uplynula doba účinnosti

9) zákaz pohybu a pobytu osob ve vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy a na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň 2 osoby ve vzdálenosti bližší než 2 metry a nejedná se o členy domácnosti, bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 25.05.2020

10) zrušení opatření obecné povahy ze dne 16.03.2020, kterým bylo poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče nařízeno omezit provádění plánovaných zdravotních výkonů   

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (ZÁKAZY, NAŘÍZENÍ, OMEZENÍ, PRAVIDLA, POVINNOSTI)

Usnesení vlády ČR č. 554 - mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

1) prodloužení platnosti lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci a čestných prohlášení zaměstnanců nahrazujících vstupní lékařskou prohlídku po ukončení nouzového stavu

2) omezení návštěv v prostředí věznic a vazebních věznic ČR s účinností od 18.05.2020 

3) omezení poskytování některých druhů sociálních služeb s účinností od 18.05.2020 

4) podmínky vstupu osob na území ČR s účinností od 18.05.2020

PROGRAM COVID III

19.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 553 - schválení Programu COVID III a Dohody o vytvoření a správě záručního fondu COVID III

ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ PROGRAMU OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

19.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 552 - o zajištění financování Programu Ošetřovné pro OSVČ

CHYTRÁ KARANTÉNA 1.0

19.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 551 - k informaci o projektu Chytrá karanténa 1.0

PROGRAM COVID - NÁJEMNÉ

19.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 550 - Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 COVID – NÁJEMNÉ

NÁVRH ZÁKONA O KOMPENZACÍCH OSOBÁM POSKYTUJÍCÍM HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY ZOHLEDŇUJÍCÍCH DOPADY EPIDEMIE V ROCE 2020 A NÁVRHU NA VYHLÁŠENÍ STAVU LEGISLATIVNÍ NOUZE

19.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 547 - schválení návrhu zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění OCVID-19 v roce 2020 a o návrhu na vyhlášení stavu legislativní nouze

NÁVRH ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU V OBLASTI PROKAZOVÁNÍ PLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO ÚČELY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

19.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 546 - schválení návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

SBÍRKA ZÁKONŮ

15.5.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 90 - zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, nařízení vlády č. 244/2020 Sb., sdělení Ministerstva financí č. 245/2020 Sb., sdělení Ministerstva financí č. 246/2020 Sb.  

SBÍRKA ZÁKONŮ

15.5.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 87 - Usnesení vlády ČR č. 538

ZRUŠENÍ ČÁSTI USN. 280 + NAŘÍZENÍ O PLATNOSTI POSUDKŮ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DO KONCE NOUZOVÉHO STAVU

15.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 538 - zrušení krizového opatření - zrušení části II. usn. 280+platnost posudků o zdravotní způsobilosti do konce nouzového stavu

- uplynula doba účinnosti

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (ZÁKAZY, NAŘÍZENÍ, OMEZENÍ, PRAVIDLA, POVINNOSTI)

Usnesení vlády ČR č. 537 - mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

1) zákaz pohybu a pobytu osob mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 12.05.2020 do 25.05.2020

2) zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 25.05.2020 

3) omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 18.05.2020 do 25.05.2020

4) zákaz slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění, trhů, omezení sportování, pravidla pro akce nad 100 osob s účinností od 18.05.2020 do 25.05.2020 

5) omezení stravovacích a ubytovacích služeb, zákaz některých činností, pravidla provozů a činností, které nebyly zakázány s účinností od 18.05.2020 do 25.05.2020

- uplynula doba účinnosti

Zobrazit všechny

Video kanál youtube