Vítejte v Rumburku

Lužické náměstí

Historické památky

Archiv:

Informace pro OSVČ

Informace pro OSVČ

30.3.2020 více zde

Od 30.3.2020 mohou OSVČ na Městském úřadě Rumburk, konkrétně na obecním živnostenském úřadě, žádat o „ošetřovné“ na děti mladší 13 let.

ROUŠKY - MATERIÁL

ROUŠKY - MATERIÁL

19.3.2020 více zde

Prosíme všechny, kdo mají doma čisté, nepotřebné bavlněné látky, bavlněné tkaniny, nitě, kloboučkové gumičky o jejich distribuci na podatelnu městského úřadu.Šijeme zde roušky pro veřejnost, nemocnici, seniory, pro poskytovatele sociálních služeb. Roušky budou průběžně distribuovány. Tímto pomůžete dobré věci. Vážíme si Vaší pomoci. Děkujeme.

Informace pro rodiče "školkových" dětí

19.3.2020 více zde

Z důvodu nízkého počtu dětí v rumburských mateřských školách rozhodl zřizovatel o jejich uzavření, a to počínaje dnem 23.3.2020. V době trvání mimořádné situace v souvislosti se šířením koronaviru bude od 23.3.2020 provoz předškolních zařízení zajišťovat vždy jen jedna MŠ.  

Město Rumburk vyzývá k nošení roušek, ušité roušky mohou lidé nosit na úřad

Město Rumburk vyzývá k nošení roušek, ušité roušky mohou lidé nosit na úřad

18.3.2020

Město Rumburk vyzývá občany, aby při pohybu na veřejnosti nosili roušky nebo si alespoň šátkem zakryli nos a ústa. Mohou tak zabránit dalšímu šíření koronaviru. Roušky jsou nedostatkovým zbožím, ale dobrou zprávou je, že lidé je začali šít doma. Vedení města se proto rozhodlo, že na podatelně městského úřadu vznikne sběrné místo, kam mohou dobrovolníci vyrobené roušky odevzdat. Město Rumburk poté zajistí jejich distribuci, a to především seniorům a lidem, kteří patří do rizikových skupin. Všechny, kteří budou na úřad roušky nosit, prosíme, ať zde zároveň na sebe nechají kontakt. Od dnešního dne také platí nařízení pro lidi, kteří mají cestu na radnici, aby přišli s rouškou, respirátorem či šátkem, který bude zakrývat ústa a nos. Děkujeme za pochopení. 

Roušky pro občany

Roušky pro občany

18.3.2020

Město Rumburk nabízí roušky občanům, v prvé řadě seniorům, kteří nemají možnost se k nim jinak dostat. Na městském úřadě byly určeny dvě pracovnice, kterým se občané mohou o roušky hlásit. Konkrétně Markéta Suchá (marketa.sucha@rumburk.cz, 702 233 772), Jana Walderová (jana.walderova@rumburk.cz, 702 233 672), Petra Zbončáková (702 233 597) a Kristýna Machová(728 991 436). Lidé je mohou kontaktovat na uvedených e-mailech a telefonních číslech v době od 8.00 do 17.00 hodin. Pracovnice požadavky lidí zaevidují a roušky budou dále předány dobrovolníkům z komunitního spolku CEDR, kteří je budou občanům distribuovat.

Provozní doba podatelny, po dobu mimořádných opatření bude následovná:

30.3.2020 PřílohaDOCX
PO    08:00 - 11:30    12:30 - 15:00
ÚT 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
ST 08:00 - 11:30 12:30 - 16:00
ČT 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
     
Preventivní rady pro seniory

Preventivní rady pro seniory

30.3.2020

Senioři jsou v současné době mnohdy nuceni využít cizí pomoci. Tou může být pomoc od blízké osoby, souseda, ale také od různých dobrovolnických organizací, které se do pomoci seniorů aktivně zapojují. Bohužel ne každý, na koho se obrátíte s žádostí o pomoc, ji poskytuje v dobrém úmyslu. O to více je potřeba, aby v současné době byli také senioři dostatečně informováni, aby více mysleli na své bezpečí a nenechali se zbytečně okrást.

Několik rad viz přiložený odkaz.

https://prevencekriminality.cz/preventivni-rady-seniori/

Výdej roušek

Výdej roušek

27.3.2020

Podatelna městského úřadu je pro vás otevřena v pátek 27. 3. 2020 až do 14.00 hodin. V sobotu pak od 8.00 do 12.00 hodin. Kdo potřebuje roušku, může si ji v této době vyzvednout. Mimo tuto dobu můžete roušku získat na Městské policii v Rumburku.

Osobní doklady a řidičské průkazy propadlé po 1. březnu 2020 mohou lidé dál používat

Osobní doklady a řidičské průkazy propadlé po 1. březnu 2020 mohou lidé dál používat

25.3.2020 více zde

Doklady totožnosti propadlé po 1. březnu a řidičské průkazy, kterým skončila platnost v době nouzového stavu, mohou lidé dál používat.

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu (vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020), pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky).

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

24.3.2020

V době trvání nouzového stavu se vyřizují pouze nezbytně nutné žádosti. Dochází k omezení výkonu agend, prosím, využijte možnost a učiňte podaní přes e-mail, přes podatelnu městského úřadu či prostřednictvím České pošty a to u žádostí jako například:

- ohlášení / zrušení provozovny
- přerušení podnikatelské činnosti

Nedodržení lhůty se promíjí.
Děkujeme za pochopení.

Provozní doba pokladny, po dobu mimořádných opatření bude následovná:

24.3.2020 více zde
PO    08:00 - 11:30    12:30 - 15:00
ÚT 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
ST 08:00 - 11:30 12:30 - 16:30
ČT 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00
08:00 - 12:00  
     
Informace společnosti Quick Bus a.s.

Informace společnosti Quick Bus a.s.

24.3.2020

Dnem 24. 3. 2020 jsme nuceni přistoupit k úplnému omezení provozu jízdního řádu linky Rumburk - Česká Lípa - Praha (č. 510901). V kontextu aktuálních událostí, zapříčiněných šířením onemocnění nebezpečným koronavirem a ve vazbě na bezpečnostní opatření Vlády České republiky zaznamenává tato linka více než 95% úbytek cestujících. V důsledku takto snížené vytíženosti nemůžeme nadále provoz linky generující v tuto chvíli pouze velmi významné ztráty nadále zachovat. Upřímně děkujeme za vámi projevovanou přízeň a pevně věříme, že se nám všem podaří tuto situaci úspěšně přestát. Jakmile pominou bezpečnostní opatření a život obyvatel České republiky se alespoň částečně vrátí do možného "normálu", jsme připraveni provoz linky č. 510901 bezodkladně obnovit.

Zobrazit všechny
Archiv:

Informace pro OSVČ

Informace pro OSVČ

30.3.2020 více zde

Od 30.3.2020 mohou OSVČ na Městském úřadě Rumburk, konkrétně na obecním živnostenském úřadě, žádat o „ošetřovné“ na děti mladší 13 let.

ROUŠKY - MATERIÁL

ROUŠKY - MATERIÁL

19.3.2020 více zde

Prosíme všechny, kdo mají doma čisté, nepotřebné bavlněné látky, bavlněné tkaniny, nitě, kloboučkové gumičky o jejich distribuci na podatelnu městského úřadu.Šijeme zde roušky pro veřejnost, nemocnici, seniory, pro poskytovatele sociálních služeb. Roušky budou průběžně distribuovány. Tímto pomůžete dobré věci. Vážíme si Vaší pomoci. Děkujeme.

Roušky pro občany

Roušky pro občany

19.3.2020

Město Rumburk nabízí roušky občanům, v prvé řadě seniorům, kteří nemají možnost se k nim jinak dostat. Na městském úřadě byly určeny dvě pracovnice, kterým se občané mohou o roušky hlásit. Konkrétně Markéta Suchá (marketa.sucha@rumburk.cz, 702 233 772), Jana Walderová (jana.walderova@rumburk.cz, 702 233 672), Petra Zbončáková (702 233 597) a Kristýna Machová(728 991 436). Lidé je mohou kontaktovat na uvedených e-mailech a telefonních číslech v době od 8.00 do 17.00 hodin. Pracovnice požadavky lidí zaevidují a roušky budou dále předány dobrovolníkům z komunitního spolku CEDR, kteří je budou občanům distribuovat.

Osobní doklady a řidičské průkazy propadlé po 1. březnu 2020 mohou lidé dál používat

Osobní doklady a řidičské průkazy propadlé po 1. březnu 2020 mohou lidé dál používat

25.3.2020 více zde

Doklady totožnosti propadlé po 1. březnu a řidičské průkazy, kterým skončila platnost v době nouzového stavu, mohou lidé dál používat.

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu (vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020), pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky).

ODPADY - UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA - AKTUALIZACE

ODPADY - UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA - AKTUALIZACE

23.3.2020

Na základě oznámení firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. bude od 16. 03. 2020 do odvolání uzavřen sběrný dvůr. Informace budeme upřesňovat.

Odbor komunálních věcí

ODPADY - COVID-19

ODPADY - COVID-19

23.3.2020

Doporučujeme Vám věnovat pozornost stanovisku Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

 

Odbor komunálních věcí

Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje

Hejtman Ústeckého kraje rozhodl o okamžitém poskytnutí věcných prostředků v podobě ochranných roušek a dalšího ochranného a zdravotnického materiálu, zabaveného v Lovosicích, určil školská zařízení zajišťující nezbytný provoz a vydal regulaci v dopravě.

Důležité upozornění

Důležité upozornění

19.3.2020
Důležité upozornění
 
Je nařízeno všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na
území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády podle bodu:
a) nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
b) cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu ,
c) cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
d) pobyt v přírodě.
se na tyto osoby nevztahují
Apeluji na spoluobčany, kterých se to týká, aby byly ohleduplní ke svému okolí, protože oni jsou z důvodu pohybu v zahraničí možným zdrojem nákazy.
ZMĚNA HRANIČNÍHO PŘECHODU

ZMĚNA HRANIČNÍHO PŘECHODU

16.3.2020 PřílohaPDF

Vzhledem ke změně Opatření obecné povahy týkající se změny hraničního přechodu Jiříkov - Neugersdorf na přechod Rumburk - Neugersdorf upozorňujeme občany, překračující hranici za prací, že od 17.03.2020 od 5:00 je třeba používat nový hraniční přechod na silnici I/9.

Změna úředních hodin a informace pro občany

Změna úředních hodin a informace pro občany

16.3.2020 PřílohaDOCX
  • Ve středu budou úřední hodiny odpoledne od 13:00 do 16:00
  • V pondělí budou úřední hodiny dopoledne od 08:00 do 11:00

 

Uzavření Městského informačního centra

Uzavření Městského informačního centra

16.3.2020

S odkazem na mimořádná opatření k prevenci šíření koronaviru přijatá Vládou ČR je s účinností ode dne 14.03.2020 od 6:00 hodin Městské informační centrum Rumburk zcela uzavřené.

 

16.3.2020

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm). Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně - přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů. Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. - 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí. Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. "optimalizovaném režimu 2+2". Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná. Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace. Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech. Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. "Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně," dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Zobrazit všechny

Legislativa COVID-19

Archiv:

SBÍRKA ZÁKONŮ

Sbírka zákonů ČR - částka 48 - zákon č. 133/2020 Sb., zákon č. 134/2020 Sb., zákon č. 135/2020 Sb., zákon č. 136/2020 Sb., zákon č. 137/2020 Sb. 

PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ (OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ)

26.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 311 - schválení Programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 - "ošetřovné" pro OSVČ

SBÍRKA ZÁKONŮ

26.3.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 47 - Usnesení vlády ČR č. 305, 309 - 310

VÝJIMKA PRO PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍKY PRACUJÍCÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SLOŽKÁCH IZS

26.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 310 - krizové opatření - výjimka ministra vnitra pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému (výjimky z usn. 247, 267 a 281) 

DALŠÍ VÝJIMKY ZE ZÁKAZU MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A PRODEJE SLUŽEB

26.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 309 - krizové opatření - mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým byly stanoveny další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb

ZÁKAZ PŘÍJMU NOVÝCH PACIENTŮ DO LÁZNÍ

Usnesení vlády ČR č. 307 - mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu příjmu nových pacientů za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče s účinností od 25.03.2020

ZAJIŠTĚNÍ PLYNULOSTI POSKYTOVÁNÍ NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

26.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 305 - krizové opatření - postup Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu 

SBÍRKA ZÁKONŮ

26.3.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 46 - zákon č. 129/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

ZAJIŠTĚNÍ PROSTŘEDKŮ NA ZABEZPEČENÍ POTRAVINOVÉ SOBĚSTAČNOSTI V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

26.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 303 - schválení uvolnění finančních prostředků v roce 2020 k dodatečnému navýšení dotace pro financování Programu rozvoje venkova pro zajištění potravinové soběstačnosti a přispění k řešení problémů zemědělců, potravinářů a lesníků v souvislosti se situací vyvolanou koronavirem 

ZAJIŠTĚNÍ PROSTŘEDKŮ PRO OPATŘENÍ PODPŮRNÉHO A GARANČNÍHO ROLNICKÉHO A LESNICKÉHO FONDU

26.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 302 - schválení zajištění rozpočtových prostředků pro opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

NÁVRH ZÁKONA O NĚKTERÝCH ÚPRAVÁCH V OBLASTI DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY A PŘÍSPĚVKU NA PÉČI V SOUVISLOSTI S NOUZOVÝM STAVEM

26.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 299 - schválení návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

ZÁRUKY EXPORTNÍ A GARANČNÍ POJIŠŤOVNY

23.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 297 - příprava návrhu záruk Exportní a garanční pojišťovny pro podniky nad 250 zaměstnanců

NÁVRH DAŇOVÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ ZPŮSOBENOU ŠÍŘENÍM KORONAVIRU

23.3.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 295 - návrh daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru

Zobrazit všechny

Video kanál youtube