Archiv:

RSS
Rekonstrukce regulace Lučního potoka v ul. Dolní

Rekonstrukce regulace Lučního potoka v ul. Dolní

Dokumenty: Rozhodnutí zadavateleSmlouva o dílo Dodatek ke smlouvě č.1 Dokumentace ke stažení...

Sanace suterénu MŠ v ulici Sukova, Rumburk“

Sanace suterénu MŠ v ulici Sukova, Rumburk“

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Smlouva o dílo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Dokumentace ke stažení...

Rekonstrukce zahrady MŠ Komenského v Rumburku

Rekonstrukce zahrady MŠ Komenského v Rumburku

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Smlouva o dílo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Dokumentace ke stažení...

ZŠ U Nemocnice – V.etapa, výměna oken a dveří

ZŠ U Nemocnice – V.etapa, výměna oken a dveří

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Smlouva o dílo Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo Dokumetnace ke stažení...

Správa datového modelu ÚAP ORP Rumburk 2013 - 2014

Správa datového modelu ÚAP ORP Rumburk 2013 - 2014

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Smlouva o dílo Výzva Příloha č. 1 - krycí list nabídky Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních...

Výzva k podání nabídky - Dodávka hasičského vozidla pro město Rumburk

Výzva k podání nabídky - Dodávka hasičského vozidla pro město Rumburk

Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele Kupní smlouva Výzva včetně zadávací dokumentace Příloha č 1 ZD - Vzor titulního listu Příloha č 2 ZD - Formulář pro specifikaci technických parametrů Příloha č 3 ZD - Vzor ČP kvalifikace Příloha č 4 ZD - Návrh kupní smlouvy Hasičské auto...

Prodloužení licencí stávajícího antivirového programu ESET Endpoint Antivirus pro Microsoft Windows a ESET Mobile Security pro Android

Prodloužení licencí stávajícího antivirového programu ESET Endpoint Antivirus pro Microsoft Windows a ESET Mobile Security pro Android

Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Smlouva o dílo Výzva Krycí list Výkaz...

Kvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně a zkoušky z dílčí kvalifikace v projektu  „Zelený Rumburk“ CZ.1.04/3.3.05/96.00183.

Kvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně a zkoušky z dílčí kvalifikace v projektu „Zelený Rumburk“ CZ.1.04/3.3.05/96.00183.

Předmět veřejné zakázky:Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně a zkoušky z dílčí kvalifikace Údržba veřejné zeleně (kód: 41-033-E) v rozsahu předloženém v zadání návrhu, v rámci projektu „Zelený Rumburk" CZ.1.04/3.3.05/96.00183 pro 20 účastníků...

Dodávka hasičského vozidla pro město Rumburk

Dodávka hasičského vozidla pro město Rumburk

Více informací na stránkách profilu zadavatele...

Údržba a ošetřování vybrané veřejné zeleně ve městě Rumburk

Údržba a ošetřování vybrané veřejné zeleně ve městě Rumburk

Více informací na stránkách profilu zadavatele...

VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na nákup HW a SW vybavení

VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na nákup HW a SW vybavení

Smlouva [PDF; 424 KiB] Rozhodnutí zadavatele [DOC; 149 KiB] Výzva [PDF; 55 KiB] Příloha č. 1 [DOC; 19 KiB] Příloha č. 2 [DOC; 19 KiB] Smlouva [DOC; 15 KiB] Krycí líst [DOC; 16 KiB] Výkaz výměr [DOC; 15...

Veřejná zakázka - Nákup  kancelářského papíru, kancelářských potřeb, čistících a hygienických  prostředků

Veřejná zakázka - Nákup kancelářského papíru, kancelářských potřeb, čistících a hygienických prostředků

Dokumenty: Smlouva [PDF; 594 KiB] Rozhodnutí zadavatele [PDF; 184 KiB] Zadání [DOC; 87 KiB] Kupní smlouva [DOC; 45 KiB] Příloha č.1 Krycí list nabídky [DOC; 23 KiB] Příloha č.2 Čestné prohlášení [DOC; 39 KiB] Příloha č.3 Kancelářský papír A3,A4,A5 [DOC; 35 KiB] Příloha č.4 Kancelářské potřeby...

Veřejná zakázka - Pečovatelská služba

Veřejná zakázka - Pečovatelská služba

Dokumenty: Smlouva [PDF; 424 KiB] Rozhodnutí zadavatele [DOC; 1,3 MB] Zadání [DOC; 69 KiB] Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů [DOC; 40 KiB] Zadání návrhu [XLS; 21...