Archiv:

RSS
ZŠ U Nemocnice – rekonstrukce hlavního vstupu, oken kotelny a bytu školníka“

ZŠ U Nemocnice – rekonstrukce hlavního vstupu, oken kotelny a bytu školníka“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s demontáží, dodávkou a montáží oken a opravy hlavního vstupu do objektu ZŠ U Nemocnice Rumburk v rozsahu předložené projektové dokumentace a soupisu prací (výkazu výměr). Stavební objekty: · SO 01 – byt školníka · SO...

VZ - Tryskové výspravy na komunikacích v Rumburku

VZ - Tryskové výspravy na komunikacích v Rumburku

Veřejná zakázka: Tryskové výspravy na komunikacích v Rumburku Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele Smlouva o dílo --------------------------- Dokumenty výzvy Krycí list Soupis prací Návrh smlouvy ČP o splnění kvalifikace Zadání...

Revitalizace ploch veřejné zeleně v Rumburku-I.etapaRevitalizace ploch veřejné zeleně v Rumburku-I.etapa

Revitalizace ploch veřejné zeleně v Rumburku-I.etapaRevitalizace ploch veřejné zeleně v Rumburku-I.etapa

Všechny dostupné informace a dokumenty jsou k dispozici na profilu zadavatele zde. - Rozhodnutí o zrušení...

VZ- Lokální výspravy na komunikacích v Rumburku

VZ- Lokální výspravy na komunikacích v Rumburku

Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele Smlouva o dílo všechny dokumenty výzvy ke stažení...

VZ - nákup pohonných hmot pro město Rumburk

VZ - nákup pohonných hmot pro město Rumburk

Dokumenty : Rozhodnutí zadavatele Kupní smlouva Dodatek č.1 ke kupní smlouvě Všechny dokumenty výzvy naleznete...

Údržba, servis a opravy světelných signalizačních zařízení pro město Rumburk

Údržba, servis a opravy světelných signalizačních zařízení pro město Rumburk

Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba, servis a opravy zařízení silniční světelné signalizace (dále jen "SSZ"), které jsou majetkem zadavatele v rozsahu dle přílohy a zajišťovat dálkový dohled a pohotovost nad SSZ za podmínek a v rozsahu smlouvy. Dokumenty: Všechny dokumenty výzvy ke stažení zdeRozhodnutí...

Sběr a svoz recyklovatelných složek komunálního odpadu - pytlový sběr

Sběr a svoz recyklovatelných složek komunálního odpadu - pytlový sběr

Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr a svoz recyklovatelných složek komunálního odpadu - pytlový sběr. Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele Smlouva o dílo Všechny dokumenty výzvy naleznete...

Novostavba lávky pro pěší přes Mandavu

Novostavba lávky pro pěší přes Mandavu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou nové lávky přes řeku Mandavu v rozsahu předložené projektové dokumentace a soupisu prací (výkazu výměr). Dokumentace: Smlouva o dílo Dodatek č.1 ke smluvě o dílo Dodatek č.2 ke smluvě o dílo Rozhodnutí zadavatele Všechny dokumenty...

Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí dětského hřiště v rozsahu předložené projektové dokumentace a soupisu prací (výkazu výměr). Dokumentace: Smlouva o dílo Dodatek č.1 k SoD Dodatek č.2 k SoD Rozhodnutí zadavatele Všechny dokumenty výzvy ke stažení...

Rumburk – ul. SNP a ul. U Jiskry

Rumburk – ul. SNP a ul. U Jiskry

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s akcí „Rumburk – ul. SNP a ul. U Jiskry“ v rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací (výkaz výměr). Dokumentace: Smlouva o dílo Dodatek č.1 ke smluvě o dílo Dodatek č.2 ke smluvě o dílo Dodatek č.3 ke smluvě o dílo Rozhodutí...

Nákup služebního vozidla pro Město Rumburk

Nákup služebního vozidla pro Město Rumburk

Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele. Kupní smlouva Dokumenty výzvy ke stažení ve formátu zip...

Nákup kancelářského papíru a potřeb

Nákup kancelářského papíru a potřeb

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup kancelářského papíru a potřeb pro Město Rumburk. Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Kupní smlouva Dokumenty výzvy ke stažení ve formátu zip...

Nákup drogistického zboží

Nákup drogistického zboží

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup drogistického zboží pro Město Rumburk. Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele. Kupní smlouva Dokumenty výzvy ke stažení ve formátu zip...

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pečovatelské služby v rozsahu předloženém v zadání návrhu za jednotlivé úkony pečovatelské služby. Dokumenty: Rozhodnutí zadavatele Smlouva o dílo Dokumenty výzvy ke stažení ve formátu zip...