VZ - Zpracování PD - Rekonstrukce strojovny zimního stadionu, Rumburk

Publikováno: 15.1.2015 Autor: admin

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zpracováním projektové dokumentace (DPS¹) „Rekonstrukce strojovny zimního stadionu, Rumburk", technologické části strojovny zimního stadionu a soupisu stavebních prací s výkazem výměr zpracovaným dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., a rozpočtu v členění na...

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené se zpracováním projektové dokumentace (DPS¹) „Rekonstrukce strojovny zimního stadionu, Rumburk", technologické části strojovny zimního stadionu a soupisu stavebních prací s výkazem výměr zpracovaným dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., a rozpočtu v členění na stavební objekty (dále jen „SO")

Dokumenty:

- Smlouva o dílo

- Rozhodnutí zadavatele

Dokumenty výzvy:

- Krycí list

ČP o splnění kvalifikace

Technická zpráva stávajícího stavu strojovny

Technické výkresy

Výzva k podání nabídky

Soubory ke stažení

clanky5489/pris_p6_priloha2_sod.pdf336 KBSmlouva o dílovloženo: 14. 12. 2016, 16:06h
clanky5489/pris_p6_priloha1_rozhodnuti.pdf47 KBRozhodnutí zadavatelevloženo: 14. 12. 2016, 16:06h
clanky5489/kryci_list.docx16 KBKrycí listvloženo: 14. 12. 2016, 16:06h
clanky5489/cp_splneni_kvalifikace.docx18 KBČP o splnění kvalifikacevloženo: 14. 12. 2016, 16:06h
clanky5489/technicka_zprava_technickeho_stavu.pdf1 MBTechnická zpráva stávajícího stavu strojovnyvloženo: 14. 12. 2016, 16:06h
clanky5489/technicke_vykresy.pdf322 KBTechnické výkresyvloženo: 14. 12. 2016, 16:06h
clanky5489/vyzva.pdf145 KBVýzva k podání nabídkyvloženo: 14. 12. 2016, 16:06h