VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Publikováno: 22.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Publikováno: 22.11.2019

ZÁKLADNÍ POPIS

1_ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEJICH ZMĚNU – předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1 

2_ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH_ OBČANŮ_ DOMÁCNOSTÍ _NEBO _O_ JEHO_ ZMĚNU – předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 2 

3_ŽÁDOST_O_POVOLENÍ_K_VYPOUŠTĚNÍ_ODPADNICH_VOD_DO_VOD_POVRCHOVÝCH_NEBO_O_JEHO_ZMĚNU - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 3 

4_ŽÁDOST_O_POVOLENÍ_K_VYPOUŠTĚNÍ_ODPADNÍCH_VOD_DO_VOD_PODZEMNÍCH_NEBO_O_JEHO_ZMĚNU - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 4 

5_ŽÁDOST_O_POVOLENÍ_K_VYPOUŠTĚNÍ_ODPADNÍCH VOD_ DO _VOD _POVRCHOVÝCH _PRO _POTŘEBY _JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ DOMÁCNOSTÍ NEBO O JEHO ZMĚNU - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 5 

6_ŽÁDOST_O_POVOLENÍ K_ VYPOUŠTĚNÍ_ ODPADNÍCH VOD _DO _VOD_ PODZEMNÍCH _PRO_ POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ DOMÁCNOSTÍ NEBO O JEHO ZMĚNU - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 6 

7_ŽÁDOST_O_POVOLENÍ_K_NĚKTERÝM_ČINNOSTEM_NEBO_O_JEHO_ZMĚNU - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 7 

8_ŽÁDOST_O_STAVEBNÍ_POVOLENÍ_K_VODNÍM_DÍLŮM - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 8 

9_ŽÁDOST_ O_ STAVEBNÍ _POVOLENÍ _K_ DOMOVNÍ_ ČISTÍRNĚ _ODPADNÍCH _VOD, STUDNI_ NEBO _JINÉMU VODNÍMU _DÍLU_ POTŘEBNÉMU _K_ ODBĚRU_ PODZEMNÍCH_ VOD_ PRO_ POTŘEBY_JEDNOTLIVÝCH_ OBČANŮ_ DOMÁCNOSTÍ - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 9 

10_ŽÁDOST _O_ POVOLENÍ _K_ VYPOUŠTĚNÍ_ ODPADNÍCH _VOD S_ OBSAHEM ZVLÁŠŤ_ NEBEZPEČNÉ _ZÁVADNÉ  LÁTKY_ DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 10 

11 ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 11                                                                                                                                         VRTANÉ STUDNY !

12_ŽÁDOST_O_ZÁVAZNÉ_STANOVISKO_VODOPRAVNÍHO_ÚŘADU_VYDÁVANÉ_V_RÁMCI_SPOLEČNÉHO_ŘÍZENÍ - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 12  

13 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 13  

14  ŽÁDOST  O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 14

15_OHLÁŠENÍ_UDRŽOVACÍCH_PRACÍ,_OBNOVY_VODNÍHO_DÍLA_ŽÍVELNÍ POHROMOU _NEBO_ HAVÁRIÍ, VODOHOSPODÁŘSKÝCH ÚPRAV - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 15

16_ŽÁDOST O_ POVOLENÍ _K_ ODBĚRU_ PODZEMNÍCH_ VOD_ PRO_ POTŘEBY_ JEDNOTLIVÝCH_ OBČANŮ_ DOMÁCNOSTÍ_ A_ O_ STAVEBNÍ_ POVOLENÍ_KE_STUDNI_NEBO_ JINÉMU_VODNÍMU_DÍLU_ POTŘEBNÉMU_ K_ TAKOVÉMU_ODBĚRU - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 16

17 ŽÁDOST O POVOLENÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ DOMÁCNOSTÍ A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ- předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 17

18_ŽÁDOST_O_POVOLENÍ_K_VYPOUŠTĚNÍ_ODPADNÍCH_VOD_DO_VOD_PODZEMNÍCH_PRO_POTŘEBY_JEDNOTLIVÝCH_OBČANŮ_
DOMÁCNOSTÍ_A_O_STAVEBNÍ_POVOLENÍ_K_DOMOVNÍ_ČISTÍRNĚ_ODPADNÍCH_VOD_POTŘEBNÉ_K_TAKOVÉMU_VYPOUŠTĚNÍ
- předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 18

19_OHLÁŠENÍ_VODNÍCH_DĚL_URČENÝCH_PRO_ČISTĚNÍ_ODPADNÍCH_VOD_DO_KAPACITY_50_EKVIVALENTNÍCHOBYVATEL -předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 19

20_ŽÁDOST_O_STANOVENÍ_OCHRANNÉHO_PÁSMA_VODNÍHO_ZDROJE_NEBO_JEHO_ZMĚNU_§_30- předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 20

21_ŽÁDOST_O_STANOVENÍ_OCHRANNÉHO_PÁSMA_VODNÍHO_DÍLA_NEBO_JEHO_ZMĚNU_§_58 - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 21

22_ŽÁDOST_  O_  STANOVENÍ_  ZPŮSOBU _A_  PODMÍNEK   PRO_  VYPOUŠTĚNÍ_  DŮLNÍCH _ VOD_  DO_  VOD_ POVRCHOVÝCH_ NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU- předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 22

23_ŽÁDOST _O_ STANOVENÍ_ PODMÍNEK_ PRO_ POUŽITÍ_ ZÁVADNÝCH_ LÁTEK_ NEBO_ O_ POVOLENÍ_ VÝJIMKY_ PŘI_ POUŽITÍ ZÁVADNÝCH_ LÁTEK _NEBO _JEHO _ZMĚNU - předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 23

24_ŽÁDOST_O_VÝJIMKU_Z_DOSAHOVÁNÍ_CÍLŮ_OCHRANY_VOD- předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 24

25_ŽÁDOST_O_SCHVÁLENÍ_MANIPULAČNÍHO_ŘÁDU_VODNÍHO_DÍLA- předepsaný formulář žádosti – vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 25

26_ŽÁDOST_O_VYDÁNÍ_SPOLEČNÉHO_POVOLENÍ- předepsaný formulář žádosti – § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

27_OZNÁMENÍ_ZMĚNY_V_UŽÍVÁNÍ_STAVBY_VODNÍHO_DÍLA - volná žádost

28 ŽÁDOST_ O _OSVĚDČENÍ EXISTENCE _PRÁVA_ K_ ODBĚRU _PODZEMNÍCH VOD _PRO _POTŘEBY _JEDNOTLIVÝCH _OBČANŮ DOMÁCNOSTÍ Z HISTORICKÉ  STUDNY- volná žádost

29 ŽÁDOST_ O_ OVĚŘENÍ   PASPORTU_ STAVBY _VODNÍHO _DÍLA_-_OBECNĚ– volná žádost

30_ŽÁDOST_O_OVĚŘENI_PASPORTU_STAVBY_VODNÍHO_DÍLA_-_STUDNY– volná žádost

31_OHLAŠENÍ_ODSTRANĚNÍ_STAVBY_VODNIHO_DÍLA– volná žádost

 

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce. Přesná specifikace je uvedena v konkrétní žádosti.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Jednotlivé procesní úkony oprávněných úředních osob a osob úředních tvořících vodoprávní úřad jsou specifikovány v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podání písemné žádosti na příslušném formuláři na podatelně Městského úřadu Rumburk nebo na odborové podatelně přímo na odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk – vodoprávní úřad, odbor životního prostředí, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, a to s oprávněnými úředními osobami a osobami úředními tvořících vodoprávní úřad ve stanovených úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

Bc. Stanislav Páťal tel.: 412 356 285                dveře MU C 313                e-mail: stanislav.patal@rumburk.cz
Blanka Konupková, DiS              tel.: 412 356 246 dveře MU C 313 e-mail: blanka.konupkova@rumburk.cz
Pavel Hoke, DiS tel.: 412 356 333 dveře MU C 313 e-mail: pavel.hoke@rumburk.cz
Ing. Jiří Latislav tel.: 412 356 289 dveře MU C 311 e-mail: jiri.latislav@rumburk.cz

                                                                             

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

Předložit vyplněnou žádost, včetně dokladové části v žádosti uvedené. Tyto formuláře jsou k dispozici na vodoprávním úřadě nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz (občan > odbory městského úřadu > Odbor životního prostředí > soubory ke stažení > voda) .

POPLATKY A ÚHRADA

Správní poplatky za vydání opatření vodoprávního úřadu v působnosti speciálního stavebního úřadu (dle žádosti 8, 9, 16, 17 18, 26, 29 a 30, případně 14) upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatky k požadovaným opatřením vodoprávního úřadu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se nevybírají.  

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty upravuje § 115 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 94p odst. 3, § 94y odst. 1, § 112 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů vymezuje vodoprávní úřad. Zahájení správního řízení je oznámeno účastníkům řízení a dotčeným orgánům v listinné podobě nebo datovou zprávou.

DALŠÍ ČINNOSTI

Vodoprávní úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti, vyzvat k doplnění žádosti s přerušením řízení, vyrozumět o shromáždění dostatečného množství podkladů pro vydání rozhodnutí, případně další procesní úkony uvedené v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

Je umožněno žádat o vydání opatření (povolení, rozhodnutí, stavební povolení, závazné stanovisko, atd.) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 50/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti rozhodnutí vodoprávního úřadu se lze odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze učinit prostřednictvím odvolání proti výrokové části rozhodnutí příslušného správního úřadu, který rozhodl ve věci samé.

ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí.