Výpis z živnostenského rejstříku

Publikováno: 24.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Dle § 60 odst. 5 živnostenského zákona vydá živnostenský úřad na žádost Výpis z živnostenského rejstříku v listinné nebo elektronické podobě, nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.  

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

K podání žádosti o výpis z neveřejné části živnostenského rejstříku je oprávněn pouze podnikatel.
K podání žádosti o výpis z veřejné části živnostenského rejstříku je oprávněn každý občan.

Podmínky a postup řešení životní situace

Na základě žádosti lze z neveřejné i veřejné části živnostenského rejstříku vydat výpis úplný, částečný nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku je možné podat osobně, nebo poštou na každém živnostenském úřadu. Dále je možno podat žádost o výpis z živnostenského rejstříku osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad, budova C, nebo na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice. (Centrální registrační místo - CRM), nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT.

Kde, s kým a kdy situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad, budova C, 3 patro, kancelář č. 412, nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT.

Pracovnice oddělení obecní živnostenský úřad:
Bc. Jana Jansová, tel. 412 356 277, e-mail: jana.jansova@rumburk.cz
Bc. Martina Hoke, tel. 412 356 283, e-mail: martina.hoke@rumburk.cz
Bc. Dana Rokosová, tel. 412 356 275, e-mail: dana.rokosova@rumburk.cz
Ing. Alena Haaseová, tel. 412 356 319, e-mail: alena.haaseova@rumburk.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a středa  08:00-12:00   12:30-17:00
Pátek                   08:00-11:00

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Podat žádost o výpis ze živnostenského rejstříku je možné provést osobně na obecním živnostenském úřadu v Rumburku, případně napsat žádost volnou formou.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Za žádost o vydání výpisu, úplného výpisu nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku je vybírán správní poplatek ve výši 20,- Kč za každou započatou stránku.

Žádost o vydání výpisu z živnostenského rejstříku prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT činí správní poplatek 100,- Kč a za každou další započatou stránku činí správní poplatek 50,- Kč.

Správní poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Bezodkladně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19.04.2021