Příspěvky do Rumburských novin

Publikováno: 23.8.2019 Autor: Křemenák Petr

Příspěvek do Rumburských novin může podat každá fyzická nebo právnická osoba.

Do Rumburských novin lze zaslat:

  • článek
  • vzpomínku, poděkování
  • informaci o kulturní či sportovní akci
  • inzerci

Text příspěvku lze:

  • zaslat e-mailem na adresu: rn@rumburk.cz
  • doručit osobně do redakce Rumburských novin, na Odbor školství, kultury a tělovýchovy či na podatelnu Městského úřadu v Rumburku

Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit.

Příspěvek je třeba doručit nejpozději do předem stanoveného dne, kdy je uzávěrka přijímání příspěvků. Uzávěrky a vydání Rumburských novin jsou k dispozici na internetových stránkách www.rn.rumburk.cz.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Městský úřad Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

redaktorka: Petra Jakouběová, pevná linka: 412 356 244, mobil: 702 236 213, petra.jakoubeova@rumburk.cz, inforn@rumburk.cz   

inzerce: Radka Tůmová, pevná linka: 412 356 350, mobil: 725 712 735, radka.tumova@rumburk.cz, inzerce.rn@rumburk.cz

Jaké doklady je třeba doložit

Žádné.

Správní a jiné poplatky

Hradí se pouze cena placené inzerce. Ceny inzerce jsou uvedeny v ceníku, schváleného Radou města Rumburk, který je k dispozici na www.rn.rumburk.cz.