ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ ČP. /ČEV. A OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY

Publikováno: 15.11.2019 Autor: Křemenák Petr

ZÁKLADNÍ POPIS

Dokončené stavby, které nevyžadují kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí, podléhají ohlášení stavebnímu úřadu a zápisu do základního registru územní identifikace (RÚIAN) dle § 42 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Žadatelem o přidělení čp./čev. a ohlašovatelem dokončené stavby je stavebník.

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři pro přidělení čp./čev. nebo ohlášení dokončené stavby.

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. S referenty stavebního úřadu ve stanovených úředních hodinách nebo po telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

Předložit vyplněnou žádost o přidělení čp./čev. nebo ohlášení dokončené stavby a přílohy stanovené ve formulářích.
Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz .

POPLATKY A ÚHRADA

Přidělení čp./čev nebo ohlášení dokončené stavby není zpoplatněno.

DALŠÍ ČINNOSTI

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

Je umožněno žádat o přidělení čp./čev. nebo ohlášení dokončení stavby elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ
Městský úřadu Rumburk, odbor stavení úřad.