SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA

(parkovací průkaz) – O7 a O2
Publikováno: 29.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci:

 • Speciálního označení motorového vozidla (parkovací průkaz) O7 označuje vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P;
 • Speciálního označení motorového vozidla (parkovací průkaz) O2 označuje vozidlo přepravující osobu postiženou úplnou nebo praktickou hluchotou, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Občan starší 18 let právně způsobilý;
 • Zmocněnec, který jedná za občana na základě plné moci;
 • Zákonný zástupce nebo poručník nezletilé osoby, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P;
 • Opatrovník občana, který je omezen ve svéprávnosti.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

 • Pro vydání speciálního označení motorového vozidla (parkovacího průkazu) O7 musí být osoba těžce zdravotně postižená, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P (mimo osoby postižené úplnou nebo praktickou hluchotou) a má trvalý pobyt na území města Rumburk a spádových obcí.
 • Pro vydání speciálního označení motorového vozidla (parkovací průkaz) O2 musí být osoba postižená úplnou nebo praktickou hluchotou, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, zároveň je držitelem platného řidičského oprávnění a má trvalý pobyt na území města Rumburk a spádových obcí.

Jaké doklady je nutné mít sebou:

 • Platný občanský průkaz;
 • Průkaz ZTP nebo ZTP/P
 • Rodný list v případě, že se jedná o nezletilé dítě;
 • Rozsudek o ustanovení opatrovníka, v případě, že je žadatel omezen ve svéprávnosti;
 • Pro označení vozidla (parkovací průkaz) O7, platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, aktuální fotografii s rozměry 35x45mm;
 • Pro označení vozidla (parkovací průkaz) O2, platný průkaz ZTP nebo ZTP/P vydaný z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou, platný řidičský průkaz;

Lhůty pro vyřízení:

 • Při doložení všech potřebných dokladů je parkovací průkaz vydán či vyměněn na počkání a bez poplatků.

Právní předpisy:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikací a řízení provozu na pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů a s nimi související instrukce a komentáře;

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Městský úřad Rumburk, Budova C v přízemí

Hana Punčochařová, kancelář č. 112, tel.: 412 356 312, e-mail: hana.puncochařova@rumburk.cz

Úřední doba:

Pondělí            8:00 – 12:00               13:00 – 17:00
Středa             08:00 – 12:00             13:00 – 17:00

Ostatní dny po předchozí telefonické domluvě