ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Publikováno: 29.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní události:

 • Příslušný obecní úřad (Městský úřad Rumburk) ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, kterými jsou starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod.
 • Zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění je občan, určený rozhodnutím obecního úřadu, v odůvodněných případech jím může být i právnická osoba.
 • Podle §118 odst. 3 zákona č.582/1991 Sb. ustanoví obecní úřad zvláštního příjemce v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo byly-li by tím poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, nebo nemůže-li oprávněný výplatu přijímat. Institut zvláštního příjemce by měl být využíván jen v odůvodněných případech jen po dobu nezbytně nutnou.

Životní události, které řeší institut zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění:

 • neschopnost přijímat důchod vzhledem ke svému zhoršenému zdravotnímu stavu
 • neschopnost podpisu
 • neschopnost přijímat důchodové dávky a nakládat s nimi (včetně nezletilých)
 • dlouhodobá hospitalizace příjemce důchodu ve zdravotnickém zařízení

Jaké doklady k vyřízení potřebujete:

 • platný průkaz totožnosti žadatele a oprávněné osoby
 • žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu oprávněné osoby (pouze v případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu udělit souhlas).
 • jakékoli oznámení či rozhodnutí o přiznání důchodu.

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu a případné další informace a dokumenty předá pověřený sociální pracovník.

Jakým způsobem se situace řeší:

 • Řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce důchodové dávky probíhá v režimu správního řádu a správní řízení je zahájeno dnem doručení žádosti obecnímu úřadu. Žádost může být podána pouze v případě, že již ČSSZ vydala rozhodnutí o přiznání důchodu.

Lhůty a poplatky:

Dle správního řádu je lhůta k vyřízení žádosti 30 dní.

Žádný poplatek se nehradí.

Právní předpisy:

Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Kde, s kým a kdy situaci řešit:

Příslušnou pracovnici je možné kontaktovat telefonicky, nebo osobě, nejlépe pak v úředních dnech. 

Městský úřad Rumburk, Budova C v přízemí

Úřední doba:

Pondělí            8:00 – 12:00               13:00 – 17:00
Středa             08:00 – 12:00             13:00 – 17:00

Ostatní dny po předchozí telefonické domluvě

Pověřená osoba:

Bc. Dagmar Hofmanová - vedoucí oddělení sociální a terénní práce

Kontakt: 412 /356 311 mobil: 725/712 721 email: dagmar.hofmanova@rumburk.cz