Ořez nebo kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Rumburk

Publikováno: 15.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Název životní situace

Ořez nebo kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Rumburk.

Základní informace k životní situaci

V případě, že dřevina, která je ve vlastnictví Města Rumburk vykazuje známky zhoršeného zdravotního stavu, nastal zlom či vývrat a pro své okolí je nebezpečná, či plánujete výkopové nebo stavební práce v blízkosti dřeviny, je nutné podat žádost o kácení či ořez.  

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická nebo fyzická osoba starší 18 let.

Co musí obsahovat žádost o nájem či prodej pozemku?

Jméno a příjmení žadatele, adresa, kontakt (telefon, e-mail), identifikace dřeviny (druh dřeviny, číslo pozemkové parcely a katastrální území, kde dřevina roste, snímek z katastrální mapy se zákresem dřeviny), důvod podání žádosti. Žádost lze doručit osobně na podatelnu MěÚ Rumburk, e-mailem nebo poštou.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Rumburk, odbor majetkový (Pavla Mlejnková); v úřední dny tj. v pondělí nebo středa od 8:00 hod. - 17:00 hod. nebo po telefonické domluvě mimo úřední dny/hodiny tel: 412 356 270.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.