Zřizování služebností

Publikováno: 15.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Název životní situace

Zřizování služebností

Základní informace k životní situaci

O zřízení služebnosti rozhoduje Rada města Rumburk.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická nebo fyzická osoba starší 18 let.

Co musí obsahovat žádost o nájem či prodej pozemku?

Jméno a příjmení žadatele (popř. zmocněný zástupce žadatele), adresa, kontakt (telefon, e-mail), předmět služebnosti, číslo dotčené parcely, katastrální území, situační zákres či geometrický plán. Žádost lze doručit osobně na podatelnu MěÚ Rumburk, e-mailem nebo poštou.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Rumburk, odbor majetkový (Z. Vachtová, K. Koštrnová); v úřední dny tj. v pondělí nebo středa od 8:00 hod. - 17:00 hod. nebo po telefonické domluvě mimo úřední dny/hodiny tel: 412 356 269, 412 356 272.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.